kedd, 24 ápr. 2018
 
 


Együttmüködőink:
knykklogo
akszsz-d00003BD951c0ec6065d3

szaksz logo

Látogatóink:

latogatok


Jelenlegi időjárás:

Hőtérkép
Felhőkép
Széltérkép

 

 

 

 

Archívum 2012 - 2015 PDF Nyomtatás
 

 

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet aggódva figyeli az elmúlt hetek, napok eseményeit, melyek egyre jobban „borzolják” a volános szakma kedélyét.

- Az események jól kigondolt láncolatát követve, nem mehetünk el szó nélkül miniszter úr megnyilatkozása mellett, mely szerint nincs megelégedve a volán társaságok átalakulásával, a szolgáltatások színvonalával, valamint hogy nem teljesítik megfelelően az utazó közönség igényeit. Sajnos a volános szakma sincs megelégedve a szolgáltatásnyújtásához kapott állami támogatás mértékével, az évek óta beígért, de azóta sem teljesített járműcsere program elmaradásával. Úgy látszik, a kormányzati szereplők ismét elfelejtik: - a megrendelő az NFM (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium).
- A másik sarkalatos téma a gépjárművezetők korengedményes nyugdíjának kérdése! A kormányzat minden egyeztetés, tárgyalás nélkül 2014. december 31. dátummal megszüntette e lehetőséget. Persze e mellett azt is elfelejtették az igen tisztelt döntéshozók, hogy e lehetőség biztosításához 13 %-os extra adóval sújtották a volán vállalatokat. Korábban pedig a munkavállalók is külön járulékot fizettek a korengedményes nyugdíj előzetes („előre történő”) megváltása érdekében. E beszedett súlyos milliókról ma azonban a kormányzat képviselői sem beszélni, sem hallani, nem akarnak!
- Fontos arról is szólnunk, hogy a közelgő piacnyitás kapcsán össze kell fognia a többi szakszervezettel a "Volán" társaságokat érintő tervezett elképzelésekről, várható változásokról, különös tekintettel a piacnyitásra. Meg kell akadályozni, hogy az NFM úgymond „kiárusítsa”, alvállalkozásba vonással kiszervezze a menetrendszerű autóbusz közlekedést. 
- A középszintű bértárgyalások második fordulójában az NFM és az NVK Zrt. által „ajánlott” 0 %-os béremelés pedig a tárgyalásokon résztvevő szakszervezetek számára egy „fricska” volt a másik oldal tálalásában!

Fontos, hogy e felsorolt tények ismeretében, gondosan átgondoljuk, megtervezzük további lépéseinket, melyre jó lehetőséget biztosít az AKSZSZ 2015. február 20-án Székesfehérváron tartandó szövetségi értekezlete. Ezért is hívjuk fel tagtársaink figyelmét, hogy ne üljenek fel a különböző, sztrájk felhívásokkal kapcsolatos „korai” véleménykérő, állásfoglalást igénylő „kikérdezéseknek”!

FMASZ vezetőség

 


MEGHÍVÓ

 

 

A FEJÉR MEGYEI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET meghívja tagjait 2015. február 14-én (szombaton) 10,00 órakor tartandó éves közgyűlésre.

Közgyűlés helye: Volán Klub (Székesfehérvár, Széchenyi út)

Közgyűlés programja:

9,30 – 10,00 tagok érkezése, regisztrációja

1. Megnyitó
2. Elmúlt időszak beszámolója, értékelése – Jánosik József elnök
3. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója – 
Bekker Dénes PEB elnök
4. Következő egy év feladatai, javaslatai 
5. Személyi változások a szakszervezet vezetőségében
6. Egyebek, kérdések és hozzászólások.

Amennyiben a Közgyűlés nem lesz határozatképes FMASZ elnöke ugyanazon napra (2015.02.14.) 10,15 órára rendkívüli közgyűlést hív össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Jánosik József
FMASZ elnök


Aktuális híreink

A 2015. január 1-én megalakult Közép-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ két leányvállalatánál, megkezdődtek az Üzemi Tanácsi választások. A korábbi, két önálló társaság, az ALBA VOLÁN ZRT. Üzemi Tanácsa és a Vértes Volán Üzemi Tanácsa közös megegyezése alapján megkezdte a 2015. évi Üzemi Tanácsi választások előkészületét. A két társaság területén március 23-25. között tartják meg a választásokat, költségcsökkentés érdekében együttesen a munkavédelmi képviselők választásával egyidejűleg.
A 11 tagú Központi Üzemi Tanács összetétele, sajnos - a választásokon résztvevő és jelölteket állító szakszervezetek előzetes véleménykülönbsége, a „vitatott választási metodika” következtében - erősen egy irányba fog eldőlni. Az erőegyensúlyok egyoldalúsága következtében előre eldöntött kétfordulós választási metodika következtében, a kisebb szavazati aránnyal rendelkező szakszervezetek jelöltjeire adott szavazatok (várhatóan) sajnálatosan nem érik majd el a kétfordulós rendszer következtében a Központi Üzemi Tanácsba jutáshoz szükséges szavazati arányt.
E fontos tényre (az aránytalanság következtében a kétfordulós választás egyoldalúságára!) szakszervezetünk képviselői felhívták a választásokat előkészítő egyeztetéseket aláíró szakszervezetek képviselőinek figyelmét, azonban véleményünk publikálásával sajnálatosan egyedül maradtunk.

A munkáltató 0 %-os bérfejlesztést tart elfogadhatónak

2015. január 28. szerda, 13:07

A közép szintű bértárgyalások második fordulóján 2015. január 27-én, a munkáltatói szövetség (KKVSZ), még tárgyalási alapot sem biztosító bérajánlatot fogalmazott meg az egyeztetésen. A munkáltatói oldal 0 %-os keresetfejlesztésről, mint lehetőségről tájékozatta a szakszervezetek képviselőit. Az MNV Zrt. az üzleti tervek elkészítéséhez kiküldött állásfoglalásában, az előző évi bértömeg növekedést 0 %-ban határozta meg, ezáltal jelenleg keresetfejlesztésről – változatlan létszám mellett – nem lehet a munkáltatóknak, a szakszervezetekkel megállapodni.

Az AKSZSZ erre az „ajánlatra” egy demonstratív lépéssel válaszolt volna, aminek a lényege, hogy a szakszervezetek azonnal alakítsák meg a sztrájkbizottságot és a további tárgyalásokat, a tulajdonos MNV Zrt-vel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjének jelenlétében folytassák a szakszervezetek.

Ezen nyomásgyakorlás eszközét a többi szakszervezet még korainak ítélte és a munkáltatói szövetségnek egy hetet adott arra, hogy a munkavállalók számára is elfogadható bérfejlesztésre tegyenek javaslatot. Abban az esetben, ha erre a következő héten nem kerül sor, akkor a szakszervezetek keményebb lépéseket helyeztek kilátásba.

Az AKSZSZ nem értett egyet a társszakszervezetek döntésével, nem tudta elfogadni azt, hogy a sztrájkbizottság megalakítása elutasításra került és ez által a szakszervezetek nem helyezték a munkáltatót és a tulajdonost „nyomás” alá, ezért az AKSZSZ kivonul a közép szintű bértárgyalásból és tagszervezeteinek azt javasolja, hogy helyi szinten kezdjék meg a munkáltatóval, a 2015. évi keresetfejlesztésről a tárgyalásokat.

A 2015. évi keresetek emeléséről február 28. napjáig meg kell állapodni és nem szabad a tárgyalásokat májusig elhúzni, mint ahogy ez már közép szinten többször előfordult. A munkavállalók mozgósítása nélkül és a nyomásgyakorlás eszközének elvetésével a szakszervezetek nem lesznek képesek legalább egy 5 %-os keresetfejlesztést elérni az autóbusz-közlekedési társaságoknál.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az AKSZSZ sokkal határozottabb fellépési javaslatát a többi szakszervezet nem támogatta, annak megvalósítását és bejelentését nem tartotta időszerűnek és indokoltnak.

Az AKSZSZ úgy látja, hogy a társszakszervezetek az érdekérvényesítő erő koordinálását is elutasították, mivel a szövetségünk 2015. január 8-án megfogalmazott javaslatát, miszerint alakuljon egy koordinációs tanács, mely összefogná, képviselné és kommunikálná a Közlekedési Központoknál képviselettel rendelkező szakszervezetek munkáját, támogató döntés hiányában lekerült a napirendről. A Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének vezető testülete, még napirendjére sem tűzte az AKSZSZ javaslatát.

Forrás: akszsz.hu

 


Kedves Barátaim, Kollegák, szimpatizánsok!

EGY ÉV 365 NAPJÁT ÖSSZEFOGLALNI MINDIG NEHÉZ ÉS FELELŐSSÉGTELJES FELADAT. AMI NEKÜNK FONTOS, EREDMÉNY ÉS SIKER, AZ MÁSOKNAK CSAK „HÍR”! – AZ ELMÚLT 2014-ES ESZTENDŐBEN, SZAKSZERVEZETÜNK EGYRE TÖBB, A KÖZÖSSÉGET ÉS TAGJAINKAT ÉRINTŐ ÜGYET VÁLLALT FEL. „KICSINYSÉGÜNK” ELLENÉRE MERTÜNK NAGYOK LENNI! TUDJUK NEM MINDENKINEK OKOZOTT OSZTATLAN ÖRÖMET, HOGY MERTÜNK FOGLALKOZNI A DOLGOZÓKRA KÖTÖTT UNION BIZTOSÍTÁS ÜGYÉVEL. EL KELL MONDANUNK AZT IS, SZÁMOSAN VOLTAK, AKIK ELLENÜNK SZURKOLTAK AZ ÜGY TISZTÁZÁSA KÖZBEN, DE SZAKSZERVEZETÜNK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, JOGI KÉPVISELŐNK, ÉS PÁRTOLÓLAG BIZTOSÍTÁSI SZAKÉRTŐNK SEGÍTETTE MUNKÁNKAT E SZÖVEVÉNYES „ÜGYBEN”. AZ EREDMÉNNYEL MAGUNK SEM VAGYUNK MARADÉKTALANUL ELÉGEDETTEK, DE AMI ERŐNKBŐL TELLETT, MI MEGTETTÜK! EGY JÓ ÉRDEKKÉPVISELETNEK NEM CSAK A „NAGY” ÜGYEKET, DE A MINDENNAPOK EGYSZERŰ (CSIP-CSUP) PROBLÉMÁIT IS FEL KELL VÁLLALNI, S MI MEGTETTÜK. HA KELLET ÉS MÁSKÉPP NEM BOLDOGULTUNK, AKKOR ODAVITTÜK A VEZETŐI ÉRTEKEZLETRE A TÉMÁT. – EGYES KÖZÉPVEZETŐKTŐL MEG IS KAPTUK ÉRTE: NEM KELL MINDENT ERRE A SZINTRE VINNI, - DE A DOLGOK CSAK JÓ MAGYAR SZOKÁS SZERINT OTT OLDÓDTAK MEG. BÍZUNK BENNE ÉS NAGYON REMÉLJÜK, HOGY HATHATÓS KÖZBENJÁRÁSUNK EREDMÉNYÉNEK TUDHATJUK BE: JELENTŐSEN ÉS JÓ IRÁNYBA VÁLTOZOTT AZ „ELLENŐRZÉSEK MÓDJA”.

AZ ÉV MÁSODIK RÉSZÉNEK NAGYON FONTOS FELADATA VOLT (ANNAK ELLENÉRE, HOGY MINDEN FORMÁBAN, IGEN ÜGYES MÓDON INKÁBB SZERETTEK VOLNA „KIHAGYNI” BENNÜNKET), HOGY MEGKEZDŐDÖTT A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, TÁRGYALÁSA. KEVESEN TUDJÁK - MÉG TAGJAINK KÖZÜL IS -, HOGY AZ ÉRDEKVÉDELMI MUNKA LEGSZOMORÚBB FEJEZETE AZ, AMIKOR A MUNKAVÁLLALÓT, TAGJAINKAT A MÁSIK „ÉRDEKKÉPVISELET” JAVASLATAITÓL KELL MEGVÉDENI! DE EZ SEM TÁNTORÍTOTT EL BENNÜNKET, AKTÍVAN RÉSZT VETTÜNK AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁBAN, TÖBB ÉSZREVÉTELT, JAVASLATOT FŰZTÜNK AZ ANYAGOKHOZ, S TERMÉSZETESEN KÖSZÖNET ILLETI JOGI KÉPVISELŐNK FÁRADHATATLAN MUNKÁJÁÉRT. VOLTAK, VANNAK OLYAN JAVASLATOK MELYEK BEKERÜLTEK A KSZ-BE, S AMIK NEM, - DE ÖSSZESSÉGÉBEN AZ ÚJ KNYKK ZRT. ÁLTAL ALÁÍRÁSRA ELŐTERJESZTET KSZ-T. JOGI SZEMPONTBÓL MEGFELELŐNEK TARTOTTA VEZETŐSÉGÜNK ÉS JOGI KÉPVISELŐNK. AZ ESEMÉNYEK FELGYORSULÁSÁVAL, MUNKATÁRSAINK MEGISMERHETTÉK A MUNKASZERZŐDÉS TERVEZETÜKET, MELYET TERMÉSZETESEN A JOGI KÉPVISELETÜNK IS MEGVIZSGÁLT ÉS AZT ALÁÍRHATÓNAK MINŐSÍTETTE.
AZ ELMÚLT ÉV FOLYAMÁN EREDMÉNYES MUNKÁT FOLYTATTUNK AZ AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉBEN. TAGTÁRSAINK VÉLEMÉNYÉT, ÁLLÁSFOGLALÁSÁT, JAVASLATAIT TOLMÁCSOLVA KÉPVISELTÜK SZAKSZERVEZETÜNKET. AZ AKSZSZ ELNÖKE, MARKÁNSAN KÉPVISELTE SZÖVETSÉGÜNK VÉLEMÉNYÉT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁT MINDEN LÉTEZŐ FÓRUMON, ÉS ÁGAZATI EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSOKON. NÉHÁNYAN TAGJAINK ÉS SZIMPATIZÁNSAINK KÖZÜL IS SZEMÜNKRE VETETTÉK: MIÉRT NEM ÁLLUNK KI MARKÁNSAN A KORKEDVEZMÉNY, A BÉR, A MUNKAIDŐ KÉRDÉSE ÜGYÉBEN? VEZETŐSÉGÜNK, ÉS SZÖVETSÉGÜNK EGYÖNTETŰ VÉLEMÉNYE, HOGY ELSŐKÉNT TÁRGYALÁSOS ÚTON KELL RENDEZNI A KÉRDÉSEKET. ÁM ENNEK EREDMÉNYTELENSÉGE, ELMARADÁSA ESETÉN SZÖVETSÉGI TAGJAINK, S MAGUNK SEM RIADUNK VISSZA EKKOR MÁR LÁTVÁNYOS MINDENKI FIGYELMÉT FELKELTŐ „MEGJELENÉSEKTŐL”! MIT IS VÁRUNK 2015-TŐL? 
– KÉRDEZHETNÉNK. MINT MÁR TAPASZTALHATÓ EGY FIATALOS, EGYRE AKTÍVABB, MEGJELENÉST SZERETNÉNK, FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ, MEGÚJULÓ, SZOLGÁLTATÓ HONLAPOT, TAGJAINKAT ÉS FŐKÉNT A FIATAL MUNKAVÁLLALÓKAT (LEENDŐ TAGTÁRSAKAT, SZIMPATIZÁNSAINKAT) ÉRDEKLŐ FACEBOOK OLDALT. FONTOS A NAPI KAPCSOLATTARTÁS, A BESZÉLGETÉS, HA SZÜKSÉGES MÉG AKTÍVABB JOGI SEGÍTSÉG, NEM CSAK A MUNKAHELYI, HANEM AKÁR A MINDENNAPOK ÜGYES BAJOS DOLGAINAK INTÉZÉSÉBEN. MIT IS KÍVÁNUNK 2015-RE? – KÉRDEZHETNÉNK. MÉG HATÉKONYABB, ERŐTELJESEBB ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁT, S TERMÉSZETESEN MÉG TÖBB TAGOT! TOVÁBBI VÁLTOZÁSOKAT SZERETNÉNK, S EHHEZ VÁRJUK TAGJAINK, BARÁTAINK, SZIMPATIZÁNSAINK, JAVASLATAIT, ÖTLETEIT. MERJÜNK „NAGYBAN” GONDOLKODNI! ENNEK ELSŐ SZAKSZERVEZET LÉPÉSKÉNT 2015. FEBRUÁR 14-RE ÖSSZEHÍVOM A FEJÉR MEGYEI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZETI KÖZGYŰLÉSÉT.TISZTELT TAGJAINK, KOLLÉGÁINK ÉS BARÁTAINK!

2015. OKTÓBER 16 ÉS 21 KÖZÖTT A BELGIUMI KORTJIKBAN RENDEZIK MEG A BUSWORLD KIÁLLÍTÁST. A VILÁG AUTÓBUSZGYÁRTÓI MUTATJÁK BE LEGÚJABB MODELLJEIKET. A KIÁLLÍTÁSRA ÖNKÖLTSÉGI ÁRON EGY KIS CSOPORTOT SZERVEZÜNK. SZÁMOLÁSUNK ALAPJÁN AZ ÚT KB. 60.000 FT/FŐ LENNE. AZ UTAZÁS REPÜLŐVEL ODA-VISSZA, A SZÁLLÁS 2 ÉJ + REGGELI ÉS A HELYI UTAZÁSOK KÖLTSÉGÉT TARTALMAZZA AZ ÁR. KÉRÜNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, HOGY A FOGLALÁSOK MIATT GYORSAN DÖNTENI KELL. ÉRDEKLŐDNI ITT A FACEBOOKON VAGY JÁNOSIK JÓZSEF ÉS KÖKÉNY JÓZSEFNÉL LEHET.


GYORSBUSZ-RENDSZEREK - AZ INFRASTRUKTÚRA

Bus Rapid Transit, azaz BRT. Bemutatjuk milyen rendszereket, járműveket nevezünk BRT-nek, kezdjük a rendszerrel!

A BRT olyan a buszos szakma számára, mint a vasutasok számára egy frankfurti S-Bahn vonal. Sok hazai problémát megoldana, de nincs, nem lehet megmutatni senkinek mire lenne jó. A gyorsbusz-rendszerek főleg a kötöttpályás közlekedés alternatívájaként jönnek szóba, részben a kialakulásuk története okán, de nem feltétlenül ez a hazai követendő példa.

A BRT története

Dél-Amerikában, pontosabban a brazíliai Curitibában egy nagy szállítási igényre nem évtizedekig a fiókok mélyén porosodó metró vázlat volt a válasz, hanem egy a korábbiaktól merőben eltérő buszüzemmel biztosították a lehetőségek figyelembe vételével a lehető legjobb megoldást. Ezt Jamie Lerner, Curitiba akkori polgármestere  a következőképpen fogalmazta meg: ,,Nem várhatnak egész generációk egy metróvonal elkészülésére, miközben két év alatt egész hálózatokat lehet kiépíteni a felszínen." Most pedig üveges szemmel gondoljunk bele ebbe, és gondolatban költsük el a megspórolt 500 milliárd forintot Budapest közlekedésére, mert lenne hova...
Tehát az első BRT-nek nevezhető rendszer alapjait 1974-ben, Curitibában rakták le. Az első, BRT-nek nevezett vonal szintén Brazíliában, Porto Allegrében épült ki, 1979-ben. Ott villamos és könnyű elővárosi vasút helyett, pénzügyi okokból választották a buszokat, vasúti szintű környezetbe helyezve.

Mi is az a BRT?

Olyan gyorsbusz-rendszer, ami a következő követelményeknek tesz eleget:

  1. o- A buszok a forgalom többi résztvevőjétől elkülönített pályán közlekednek
  2. o- A buszokat a forgalomirányító berendezések előnyben részesítik
  3. o- A szintbeli beszállás biztosított
  4. o- Az utazásra jogosító okmányokat a buszra szállás előtt érvényesítik, ellenőrzik


A BRT szabvány (letölthető innen) ezek a minimális feltételek egy autóbuszvonal BRT-nek nevezéséhez. Ezt bronz, ezüst és arany fokozatúvá lehet fokozni például fedett, peronajtós megállókkal. Az egyes szempontokat pontozza a szabvány, az összes pont alapján történhet a besorolás.

Miért éppen BRT?

 

+ Gyors és olcsó infrastruktúra kiépítés
+ Olcsó infrastruktúra üzemeltetés
+ Rugalmas
+ Gyorsítósávra lehetőség

- Környezetszennyező
- Magas üzemanyagköltség
- Helyigényes
- Valóban nagy utazási igény nehézkes kezelése


A BRT nagy újítása, hogy mivel metró helyett hozták létre, a megállók a metróéval vetekedő szintű kényelmet nyújtanak az utasoknak. Azaz nem feltétlenül fúj át rajtuk a szél minden irányból, nem esik be az eső, hó. Ezzel a legtöbb európai kötöttpályás rendszerhez képest is többlet kényelmet nyújtanak. Ugyanakkor olcsó is, mivel a föld felett helyezkednek el a megállók, így lehet természetes fénnyel világítani és a szellőztetés is megoldható egyszerűen. Az ilyen megállók hátránya a helyigény. Mivel főleg magaspadlós buszokhoz terjedtek el ezek a megállók, így a kiépítésük helyigényes és a városképet is befolyásolja. Persze Dél-Amerikában nem ezek az elsődleges szempontok, de egy történelmi európai városban már igen. Európában a villamosok is csak ritkán használják ki a vasúti járművek megengedhető maximális szélességét (2650mm?), mivel a történelmi épületek, városközpontok, hidak korlátozzák ezt.  Budapesten például 2400mm szélesek a villamosok a hálózat túlnyomó részén. A villamosok és egyéb vasúti járművek előnye viszont, hogy a kötött pályán a járművek hossza szabadabban növelhető, míg egy duplacsuklós vagy egy szupercsuklós busz már nehezebben mozog. Ez utóbbiakért a BRT rendszereket sokan tartják lassúnak, noha a lassúság nem feltétlenül a sebességre értendő, főleg, ahol a megállók mellett egy gyorsító vagy előzősáv is helyet kapott, így a gyorsjáratok egyszerűen kihagyhatják ezeket a megállókat.  Az előzősávok viszont végképp nem férnek el az itteni szűkös utakon.

Valóban nagy utazási igények esetén a  vasúti járművek hossza messze túlnyúlhat a BRT rendszerekben használt buszokén is. A legnagyobb duplacsuklósok hossza a 30 métert súrolja alulról, míg egy 54 méter hosszú villamos Budapesten sem meglepő, nem is beszélve az elővárosi vasutak 120 méter hosszú HÉV-szerelvényeiről, vagy a szintén 100-120 méter hosszú metró szerelvényekről. Ezért aztán kapacitásban még egy arany szintű BRT sem igazán összemérhető a komolyabb kötöttpályás rendszerekkel. A papír persze sok mindent elbír, a trükk az állófelületek számításánál érhető tetten. A BRT rendszerek esetén az egységnyi felületen szállítható álló utasok számát a buszokon kötelezően (EGB 36) feltüntetendő 8 fő/négyzetméteres értékkel veszik figyelembe. Városi vasutak esetén a forgalomszervezésben elterjedt 4 fő/négyzetméteres értékkel számolnak. Így fordulhat elő, hogy egy 26 méter hosszú duplacsukós busz befogadóképessége 250 fő is lehet, míg egy 54 méter hosszú Combino villamosé csak 350 fő. Mint látjuk a két érték önmagában nem összehasonlítható. Ezért aztán a valóban nagy utazási igényekre nagyon gyakori járműkövetés a válasz. A BRT rendszerekben közlekedő járművek ajtóelrendezése alkalmazkodik a megállókhoz, a szélességük gyakran 2600 milliméter, és a szokásos csuklósok is gyakran elérik a 19 méteres hosszúságot. 

A magas üzemanyaköltsége és a környezetszennyező mivolta a BRT rendszereknek összefügg. Ha a dízelüzemtől eltekintünk, akkor is. Mivel a buszok gumi kerekekei betonon vagy aszfalton gördülnek, ezért a gördülési ellenállásuk egy nagyságrenddel nagyobb a vas-vasút kerékkapcsolattól. Egyben ez a magyarázat is miért nem vagy csak alig látunk trolibuszos BRT rendszereket. A felsővezeték kiépítése olyan nagy beruházás igényű, hogy szinte bűn nem megépíteni alá a vasutat. A számok nyelvén, a kevés publikus mérés alapján, azonos energiafogyasztás esetén egy villamos legalább kettőször akkora befogadóképességű. mint a neki megfelelő energiafogyasztást produkáló trolibusz. Az elektromos buszok egyelőre tesztüzemek drága játékszerei, működjenek bármilyen gyorstöltéses, agyonmarketingelt rendszerben. A nagyobb gördülési ellenállás nehéz terepen, nagy szintkülönbségnél lehetne előny, ahová a villamos csak fogaskerekekkel jutna el, de az ilyen helyek csak ritkán igényelnek komolyabb infrastuktúrát is hozó közösségi közlekedést.

 

A nagy kapacitású buszoknak nem csak előnyeik vannak. Közlekedésszervezési alapfeltevés, hogy egyszerre kevesebb utast viszünk, de gyakran vagy több utast, de ritkábban. Mivel a nagyobb magyar városokban a kötöttpályás hálózat jól kiépített, ezért nagy kapacitású, szupercsuklós vagy duplacsuklós buszokban nem érdemes gondolkozni. A BRT rendszerek látványosabb elemei, a zárt megállók, a látványos járművek vagy éppen a több helyen bevezetésre váró elektronikus jegyrendszerrel összekapcsolva a megállóbeli jegykezelés lehetnének a követhető utak. A cél pedig nem feltétlenül a kötöttpályás közlekedés kiváltása, hanem a buszközlekedés, a közösségi közlekedés vonzóbbá tétele kellene, hogy legyen. Kisebb városokban akár a szokásosnál attraktívabb szóló buszokkal, megállókkal, új, kevés helyen megálló gyorsjáratokkal. Esetleg a forrás híján csak papíron létező kötöttpályás vonalak előfutáraként épülhetnének itt-ott.

Cikkünk következő részében a BRT jelzőt kiérdemlő járművekkel fogunk foglalkozni, ahol szintén szó fog esni az infrastruktúrára gyakorolt hatásokról.

Ha érdekel az autóbuszok múltja, jelene és jövője, ha friss képet szeretnél kapni e közlekedési eszközökről, akkor csatlakozz hozzánk a Facebookon is!


 "Volán autóbusz-társaságok átszervezését, majd összehangolását tervezik a MÁV-val?"

Írta: Dobi István 
2014. december 25. csütörtök, 11:39

Szakszervezetünk (SZAKSZ) 2014. december 22-én értesült arról, hogy Lázár János miniszter úr nincs megelégedve a Volán társaságok átalakításának menetével, és a társaságok szolgáltatási színvonalával. A miniszter a menetrendszerű közlekedést is kritizálta, szerinte a jelenlegi rendszer, nem veszi maradéktalanul figyelembe az utazóközönség igényeit. Ezek szerint Lázár miniszter úr nem tudja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a megrendelő, és hagyja jóvá minden év decemberében a meghirdetett hivatalos menetrendet, ami alapján végzik a Volán társaságok a szolgáltatást. Mindezek után, ha a szolgáltatás nem az utazóközönség igényét elégíti ki, arról nem a Volán társaságok tehetnek, hanem a kormányzat egyik szakminisztériuma, az NFM.


Itt az év végén, a Volán szakmában dolgozók - az ilyen megnyilvánulások során - azt várnák el a kormányzati szereplőktől, hogy egyszer egy évben megköszönjék áldozatos munkájukat, amit sokszor havi 220 óra feletti foglalkoztatás mellett, 100-140 ezer forint nettó fizetésért végeznek autóbuszvezetőink, és a más munkakörben foglalkoztatott munkavállalók sem keresnek jobban, sőt!

A kinyilatkozásból, azt is megtudtuk, hogy Vitézy Dávid, kormánybiztosi beosztásban fogja felügyelni és irányítani a Volán autóbusz-társaságok átszervezését, majd összehangolását a MÁV-val.

A SZAKSZ szerint, most kell a Volán társaságoknál képviselettel rendelkező szakszervezeteknek egy platformra helyezkedni és együttes képviselettel ellenállni, minden olyan akaratnak, ami a társaságoknál a műszak kiszervezét eredményezheti és a személyszállításban az alvállalkozók térnyerését jelenti.

Vitézy úr – mint a BKK volt vezérigazgatója - élt ezekkel a lehetőségekkel, a BKV hatékonyságnövelése érdekében, melynek eredményeként az ott dolgozó munkavállalók nem annyira voltak elégedettek. Állítólag a kiszervezésekkel a hatékonyság sem javult, mivel az alvállalkozásokkal nem csökkent a szolgáltatás ellátására fordított összeg.

A SZAKSZ és az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (AKSZSZ) kezdeményezi, a Közúti Közlekedési Szakszervezetnél és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségénél, hogy 2015. január elején kezdjenek egyeztetéseket, egy akciószövetség létrehozásával kapcsolatban. Az akciószövetség konkrétan a kiszervezések és az alvállalkozások rendszerének alkalmazásával szemben jönne létre, védve a munkavállalókat és szerzett jogait.

Az összefogásnak az a szerepet is fel kell vállalni, hogy a közvéleményt tájékoztassa arról, hogy elhibázott döntésekkel, a jelenleg jól működő autóbusz-vonalhálózat sérülhet, vagy semmisülhet meg.

A SZAKSZ nem utasítja el az autóbusz-közlekedés másodlagos szerepét a vasúttal szemben, de ehhez meg kell teremteni a vasúti közlekedés megfelelő színvonalát. Ezek után lehet beszélni az autóbusz-közlekedés ráhordó szerepéről, amely a vasutat szolgálná ki és biztosítaná a közösségi közlekedés teljes körű igénybevételét, az utazóközönség számára. Úgy gondolom, hosszú távon ebben a szakszervezetek partnerek lennének.

Abban az esetben, ha a döntésthozók szakítanak az eddigi rossz gyakorlattal és meghallgatják, figyelembe veszik a munkavállalókat képviselő szakszervezetek véleményét, és ez után születnek a döntések, sikeres lehet a közösségi közlekedés átfogó reformja.

Figyelem!

A kiszervezés során olyan alvállalkozóra nincs szükség, aki feketén foglalkoztatja a munkavállalóit, folyamatosan csökkenti a jövedelmeket, valamint késve fizeti ki a béreket! Mindezt teheti büntetlenül, mert a szakszervezet által feltárt jogszabálysértéseket, a nyomozó hatóság nem tartja megalapozottnak és bűncselekmény hiányában megszünteti a nyomozást. Ezzel szemben a Nyugdíj Igazgatóság sorra állapítja meg, hogy az alvállalkozás nem jelentette be és járulékot sem fizetett a „feketén” foglalkoztatott autóbuszvezetők után. Ezzel kapcsolatban novemberben két bejelentést is tettünk a NAV-nál, választ még nem kaptunk. Információink szerint bejelentésünket – feljelentésünket – az ügyészség részére továbbították és a NAV várja vádhatóság döntését az üggyel kapcsolatban.

Mindezt tetézi az a tény is, hogy korábban a parlamentben több esetben interpelláló Berta Szilvia Jobbikos képviselőnek, a miniszter által kijelölt Fónagy államtitkár úr úgy válaszolt, hogy a Gemenc Volán Zrt. alvállalkozójánál, az Orange Ways Zrt-nél (és jogutód cégeinél) minden rendben van. Törvénysértés nem történ és az alvállalkozó az alvállalkozási szerződésben foglaltak alapján teljesíti vállalásait. A kisebb problémákat a SZAKSZ felnagyítja, és annak nincs valóságalapja.

Többek között az kisebb probléma, hogy egy állami cég, a Gemenc Volán alvállalkozója, majdnem két éven át feketén foglalkoztatja a társaságtól átvett munkavállalókat és nem fizet utánuk járulékot?

Mi ez?
Kik állhatnak az ilyen társaság mögött?
Nem kis emberek az biztos!

Ezért félünk mi szakszervezetek és munkavállalók az alvállalkozásoktól!

Ezért utasítjuk el mi szakszervezetek a kiszervezéseket és az alvállalkozás intézményét. Abban az esetben, ha a hatóságok a törvény szigorával lépnének fel és azt tapasztalnánk, hogy ezek a társaságok – és a mögöttük álló személyek - örökre eltűnnének a közösségi közlekedés szereplői közül, akkor változna a véleményünk a kiszervezésekkel kapcsolatban.


„Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.”
(török mondás)


Dobi

Forrás: www.akszsz.hu


Ilyen még nem volt: kivonult az NGTT-ülésről két szakszervezet

2014.12.19

Szolidaritás és hitelesség. Ezért vonult ki az ASZSZ a mai NGTT ülésről

Kivonult az NGTT mai üléséről két munkavállalói szakszervezet, mielőtt a jövő évi béremelési ajánlat került napirendre. Ezzel is nyomatékosították, hogy nem értenek egyet a készülő megállapodás körülményeivel.  Az ülésről távozott Autonóm Szakszervezetek Szövetsége közleményben leszögezte, súlyos hiba, hogy szakszervezeti vezetők szentesíteni készülnek egy olyan megállapodást, amelyben az érdekvédelmi követelések részbeni teljesítésére sincs garancia és mindössze egy „fecni” lehet belőle.

Csak részben tartja elfogadhatónak a jövőre tervezett minimálbér- és garantált bérminimum-emelési háromoldalú – kormányzati, munkaadói és munkavállalói – megállapodási tervezetet az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), ezért tiltakozik annak elfogadása ellen. Hogy nemtetszésének nagyobb nyomatékot adjon a konföderáció, Székely Tamás elnök Varga Lászlóval, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökével együtt kivonult a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) üléséről, amikor ez a téma került napirendre.

Az autonómok ugyanis csak részbeni sikernek értékelik a minimálbér 105 ezer, a garantált bérminimum 122 ezer forintra tervezett emelését, mert a többi szakszervezeti követelésre nem adott a kormány érdemi garanciákat, miközben a szakszervezetek tiltakozása ellenére elfogadta a jövő évi költségvetést, s megszüntette a korkedvezményes nyugdíjat  –  mondta Székely. Az ASZSZ szerint a jövő évi bérajánlásnak tartalmaznia kellene a közalkalmazottak béremelését is, ám ez sincs benne. Az ASZSZ elnöke szerint annak a három kiválasztott szakszervezeti vezetőnek, akit a kormány méltónak tartott az egyeztetésre – az MSZOSZ, a Liga és a Munkástanácsok elnöke – csak akkor lenne szabad aláírnia ezt a megállapodást, ha az konkrét garanciákat tartalmazna az érdekvédők követeléseinek a teljesítésére. Ilyen például a december 31-ével megszűnő korkedvezményes nyugdíj folytatása, a munka törvénykönyve számos kifogásolt pontjának a módosítása és a sztrájktörvény lazítása. Erre azonban csak ködös, könnyen elfelejthető szóbeli, ígéretet tett a kormányzati oldal, s attól kezdve, hogy az aláírással szentesítik a felek ezt a megállapodást, semmi egyebet nem lehet számon kérni a törvényalkotókon – érvel az elnök.  Jó példa erre a pedagógusok megállapodása, amelyben kezdetben a mindenkori minimálbér szerepelt, ma viszont már csak rögzített értékről lehet szó .

Az ASZSZ már az egyeztetés körülményeivel sem ért egyet, mivel a jelenlegi rendszerben a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) diszkriminatív az NGTT pedig döntésekre alkalmatlan. A szakszervezet ezért egy országos  érdekegyeztető fórum megalakítását követeli.

 Az autonóm konföderáció egyébként a közszféra melletti szolidaritás miatt is tüntetett a kivonulásával, a jövő évi béremelés ugyanis őket ezúttal sem fogja érinteni. Székely felháborítónak tartja azt is, hogy a bérkorrekciót a kormány a közmunkásokra nem terjeszti ki, holott az ő bérük még az idei létminimumot, a 87 500 forintot sem éri el.

Az elnök úgy véli, ez a minimálbéremelési megállapodás hűen tükrözi a költségvetés elfogadásával kapcsolatos tapasztalatokat is: a kormány csak látszategyeztetést folytat – azt is csak nagy ritkán – a szociális partnerekkel, de érdemi tárgyalásra, s ésszerű engedményekre nem hajlandó. Bár a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésre feltétlenül szükség van – akár 5 ezerrel is lehetett volna felfelé korrigálni a számokat -, ám a hiányos konstrukció kierőszakolásával elsősorban egy ünnepek előtti pozitív üzenet a kormányzati cél, miközben az emberek az utcán tüntetnek az országot érintő elhibázott döntések ellen – - összegzi Székely.


Forrás: www.autonomok.org


Forgalomba álltak a jövő autóbuszai Békés megyében

 A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. ötvenkét vadonatúj Volvo autóbuszt szerzett be, melyek közül több már pár héttel ezelőtt szolgálatba is állt Békés megyében. A járműveket csütörtökön mutatta be a sajtó képviselőinek egy negyed órás körúton Fekete Antal vezérigazgató.

Fontos a biztonság, hogy ne 25-30 esztendős autóbuszok legyenek szolgálatban, emellett szempont, hogy még pontosabbak legyenek a járatok és ezáltal a szolgáltatás. Ugyancsak fontos, hogy kényelmes legyen az utazás – így foglalhatók össze Fekete Antal szavai, aki, miután a békéscsabai autóbusz-pályaudvarról elindult a sajtó munkatársaival teli járgány, a „fedélzeten” beszélt a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt. jövőbeni célkitűzéseiről.

A vezérigazgató elmondta, hogy ötvenkét vadonatúj autóbusz érkezett a régióba, melyek közül már több szolgálatba is állt. A járművekkel a megyében is lehet találkozni, az elővárosi és a helyközi közlekedésben.

Egy-egy autóbusz ára 230-240 ezer euró körül mozog. Hangsúlyozta, kilenc éve nem volt beszerzés, és hogy a mostani modernizációs program nem is ért véget, hiszen jövő nyár végére, őszre további 75 vadonatúj jármű érkezik a térségbe.

Hozzátette, nemcsak az utasok kényelme javult a fejlesztésnek köszönhetően, hanem a sofőrök munkakörülménye is: példaként említette, hogy a vezetőfülke és az utastér külön fűthető, a kabátra pedig egyáltalán nincs is szükség, azt nyugodtan le lehet venni. Természetesen nyáron ugyanez igaz, csak akkor a légkondicionáló berendezés, a klíma megy.

Az autóbuszok alacsony padlósak, ami nagy könnyebbséget jelent az idősek számára. Ha pedig valaki kerekes székkel szeretne utazni, akkor a jármű oldalán lévő gombot kell megnyomnia. A sofőr segít a felszállásban, a mozgáskorlátozottak – és a babakocsis szülők – számára egy külön részt alakítottak ki.

A kerekes székesek egy külön biztonsági övvel rögzíthetik magukat, és ők külön jelezhetik, ha a célállomáshoz értek. Egyébként mindegyik ülésnél van biztonsági öv, amit kötelező is használni.

Lapunk kérdésére Fekete Antal kifejtette, hogy két- és háromtengelyes járművek is érkeztek, utóbbiak a kapacitást tekintve egy csuklós autóbusznak felelnek meg: azokban 53 ülést helyeztek el, és 61-en állva utazhatnak – ha mozgáskorlátozott is utazik, akkor pedig 54-en.

A vezérigazgató jelezte, hogy az utastájékoztatási rendszer is megújult, mindenben az a cél, hogy korszerű eszközökkel találkozhassanak azok, akik autóbuszra szállnak.

Mint elárulta, gazdaságossági szempontból sem jelentenek hátrányt a vadonatúj járművek, ugyanis a korábbi autóbuszoknál lényegesen kevesebbet fogyasztanak.

A négy társaságot – a Körös mellett a Tisza, a Kunság és a Bács Volánt – magában foglaló Dél-alföldi Közlekedési Központ az arculatban is igyekszik megújulni, ennek értelmében a cég szimbóluma mindegyik autóbuszon fellelhető lesz, nem csak a vadonatújakon.

Fekete Antal azt is elmondta, hogy a Körös Volán színe a mostani sárga-barna helyett a hófehér lesz, mint ahogy azt a most beszerzett autóbuszok is tükrözik.

 


A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet az alábbi levelet kapta ma:

Tisztelet Címzett!

Engedje meg, hogy jelen levelembe tájékoztassam arról Önt és
szervezetét, hogy a Jobbik milyen lépéseket tett eddig a
korkedvezményes nyugdíj érdekében.

Az idei évben a költségvetési törvényhez benyújtottuk azt a
módosító indítványt mely +15000.0 millió forintot különítene el
arra, hogy a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetősége
a férfiak számára is megnyíljon. A kormány és a kormánypárti
frakciók az indítványt már a bizottsági ülésen lesöpörték az
asztalról. (Az indítvány ide klikkelve elérhető [1])

A költségvetés vitájában személyesen emeltem ki a módosító
indítvány fontosságát, felvázoltam a folyamatot, mely idáig
vezetett és kiemeltem, „_ha már a szolgálati nyugdíjaknak a
lehetőségét elveszik a jövendő nyugdíjasoktól, akkor legyen
lehetőség arra, hogy a férfiak is 40 év munkaviszony után
nyugdíjba vonulhassanak. Ez a mi nagyon határozott álláspontunk,
azért, mert megérdemlik a férfiak is azt, hogy 40 év munkaviszony
után nyugdíjba vonulhassanak_.” (A felszólalás ide klikkelve
elolvasható [2] és megtekinthető [3])

Ander Balázs országgyűlési képviselő társam „Emelt sebességű
vonatok helyett emelt sebességű munkásnyomorítás a vasút
területén is?” címmel azonnali kérdést intézett a
nemzetgazdasági miniszterhez a korkedvezményes nyugdíjak védelmének
érdekében. „_A Jobbik az önök által, csupán kizsigerelendő
munkaerő-állatnak tartott, a halálig vagy éppen a belenyomorodásig
robotoltatni kívánt magyar munkások oldalára áll, és nagyon
határozottan követeljük azt, hogy őrizzék meg a korkedvezményes
nyugdíjak lehetőségét_.” (A felszólalás ide klikkelve
elolvasható [4] és megtekinthető [5])

Tálai András válasza nem volt kielégítő idézem: „_Azt gondolom,
azonban azt is el kell fogadni, hogy a nyugdíjrendszer változása
megköveteli az átalakítást, illetve a reformok bevezetését, és
ennek az útján haladunk._” (A teljes válasz itt elolvasható [6])

Végezetül engedje meg, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2014.
évi „Kimondjuk. Megoldjuk.” programjából idézzek. (Teljes
programunk ide klikkelve elérhető [7])

_„Megőrizzük a lehetőséget arra, hogy a nők 40 év munkaviszony
után nyugdíjba vonulhassanak, és ugyanezt a lehetőséget
kiterjesztjük férfiak számára is…. A korábbi szakmaspecifikus
korkedvezményes nyugdíj rendszerét munkakörönként
felülvizsgáljuk, és ahol indokolt, visszaállítjuk, szükség
esetén újabb lehetőségekkel is bővítjük. Jogbiztonsági
garanciával segítjük a munkáltatók előnyugdíjra vonatkozó
foglalkoztatási megállapodásainak létrejöttét. A munkaadó a
veszélyesnek minősülő szakmák esetén magasabb nyugdíjjárulékot
kell, hogy fizessen, ezáltal lehetővé válik a korábbi
nyugdíjaztatás. Ezt kell alkalmazni a szolgálati nyugdíjakra
jogosult szakmák esetében is. A szolgálati nyugdíjasok és a
veszélyes, egészségre ártalmas munkakörökben dolgozó
munkavállalók esetében szakmaspecifikus kockázatközösséget
hozzunk létre.”_ 
_ _

Bízom benne, hogy közös erővel tudjuk megteremteni annak
lehetőségét, hogy a jelenlegi áldatlan állapotokon pozitív
irányú változásokat tudjunk elérni. Az együttgondolkodás
elősegítése érdekében állok rendelkezésükre.

Egyben engedje meg, hogy boldog, meghitt karácsonyi ünnepet és
sikerekben gazdag, szebb jövőt kívánjak!

Tisztelettel: 
SNEIDER TAMÁS 
az országgyűlés alelnöke


Jánosik József
FMASZ elnök

 


Pert vesztett a Szabolcs Volán, Virág Sándor volt munkavállalójával szemben

A mai napon, 2014. december 12-én a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, első fokon – nem jogerősen - ítéletet hozott Virág Sándor kollégánk munkaügyi perében. Virág Sándor szakszervezeti tisztségviselőnk munkaviszonyát, a Szabolcs Volán Zrt. 2012. október 11. napján, azonnali hatályú felmondással szüntette meg. A per több mint két éve tart és a bíróság első fokon mai napon meghozott ítéletével, Virág Sándor forgalmi szolgálattevő munkaviszonyát helyreállította a Szabolcs Volán Zrt-nél. A döntés aszt jelenti, hogy a bíróság a mai nappal Virág Sándort visszahelyezte eredeti munkakörébe. Továbbá elmaradt munkabérként, több mint 4 000 000 Ft-ot ítélt meg a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a felperes Virág Sándor javára. Most újból feltehetjük a kérdést, a közterhekkel növelt, közel 9 000 000 Ft-os összeget a Szabolcs Volán Zrt-nél, hogy fogják elkönyvelni. A munkáltató jogkörgyakorlója, aki egy nagyon elhibázott döntést hozott és az a vállalati jogász, aki munkajogilag támogatta az azonnali hatályú felmondás jogszerűségét, ezek a személyek most megtérítik az okozott kárt a Szabolcs Volán Zrt-nek?

Á dehogy!

És miért nem?

Hisz ennél a társaságnál, korábban több milliós kártérítési megállapodásokat írattak alá buszvezetőkkel úgy, hogy egyéb „fortélyokkal” súlyos gondatlansággal magyarázva – és perköltségekkel fenyegetve - vették rá az érintett munkavállalókat az eredetileg gondatlanságból elkövetett károk elismerésére és megtérítésére.

És miért, mert Ők csak egy egyszerű munkavállalók!

Nekik mindig fizetni kell!

Őket az eljárások során nem védte meg senki!

A Szabolcs Volán Zrt-nél – de ez sajnos más társaságoknál is gyakorlat - elképzelhetetlen, hogy egy vezető a rossz döntése miatt kártérítést fizessen a munkáltatójának!

Ez a Volánoknál, csak a fizikai munkavállalók körében „divat”. Főleg az autóbuszvezetők és a szererők fizetnek kemény összegeket, holott az állítólagosan okozott kár töredéke annak, amit Virág Sándor kollégánk jogtalan kirúgása miatt, kell most a Szabolcs Volánnak kifizetni.

Akkor fogok csak igazán felháborodni, ha a Szabolcs Volán Zrt. a következőkkel áll elő. A mai napon meghozott döntés nem jogerős, azt a társaság meg fogja fellebbezni.

Megteheti, de akkor a további költségeket is be fogja vállalni, mert a másodfokú és jogerős bírósági döntés is Virág Sándor kollégánknak fog igazat adni. Az ítéletet szóbeli indoklása alapján ez előre borítékolható.

Ezek után nem kellene Virág Sándor vesszőfutását a Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatójának azonnal megszüntetni? Nem kellene elgondolkozni azon, hogy valamit nagyon elk..tak és ez nagyon sokba fog kerülni a társaságnak.

Felmerül az a kérdés is, hogy ezek után az a vezető beosztású személy és jogi tanácsadója, aki az azonnali hatályú felmondást megfogalmazta, illetve kiadta, szakmailag alkalmas arra, hogy a társaságnál tovább dolgozhasson.

Virág Sándor forgalmi szolgálattevőt, 405 Ft többletmunkabér kifizetése miatt rúgták ki, akkor most a 9 000 000 Ft-ért a személyforgalmi vezetővel és a jogásszal mit fog kezdeni a társaság vezérigazgatója.

A 405 Ft-ra a felmondás indoklásában a következő szerepelt:

„Az Ön intézkedéséből következően a Szabolcs Volán Zrt-t anyagi kár is érte, mert az autóbuszvezető munkaidő alapja növekedett, illetve a rendelkezésre állási időre járó bér helyett, forgalmi tartalék végzésére járó bér került megalapozatlanul számfejtésre”. Azt azért a határozatot kiadó munkáltató, már nem merte az indoklásában megnevezni, hogy mekkora ez a kár, amit a munkavállaló okozott! Nem volt bátorsága leírni azt, hogy a forgalmi szolgálattevő „szándékos, vagy súlyos gondatlansággal” elkövetett intézkedése miatt, a társaságot 400 Ft-ot alig meghaladó kár érte. Na mindegy! Most nem ez a legnagyobb problémám az üggyel kapcsolatban, hanem az, hogy a társaság vezérigazgatója, milyen lépésre szánja el magát. Akarja-e a Szabolcs Volán Zrt. jó hírnevét a munkavállalók körében helyreállítani azzal a döntésével, hogy Virág Sándor becstelenűl kirúgott forgalmi szolgálattevő munkaviszonyát, 2014. december 12. napjával helyreállítja.

Abban az esetben, ha ezt nem teszi meg, természetesen szakszervezetünk tovább harcol Virág Sándor igazáért és a SZAKSZ jogsegélyszolgálatán keresztűl, képviseli Őt továbbra is a peres eljárásban!

Dobi

Forrás: szaksz.hu


Az Orbán-kormányt csak a sztrájkkal lehet jobb belátásra bírni!

2014. december 10. szerda, 17:02

Több szakszervezet, köztük a SZAKSZ is demonstrált már a korkedvezmény rendszerének további fenntartása mellett. A 2014. december 3-án megtartott tüntetésünkön, felszólalásomban egyértelműen fogalmaztam meg, hogy abban az esetben, ha a szakminisztérium nem kezd azonnali tárgyalásokat a szakszervezetekkel, akkor ágazati (MÁV, VOLÁN, BKV.) közlekedési sztrájkkal kel jobb belátásra bírni az Orbán-kormányt. Ezen véleményemet most is fenntartom, így semmi értelmét nem látom a LIGA és a KSZOSZ félpályás útlezárásának, amit 2014. december 15-ére hirdettek meg.

 

Mindezek által szakszervezetünk nem veszt részt a félpályás útlezárásokon!

Az érintett szakszervezetek, ha komolyan gondolják, hogy kiállnak követeléseik mellett, akkor mihamarabb a teljes körű közlekedési sztrájk szervezése mellett kötelezzék el magukat.

A SZAKSZ a Mozdonyvezetők Szakszervezetével továbbra is együtt kíván működni, ezáltal a napokban kezdeményezni fogja, hogy a MOSZ hívja össze a közlekedési szakszervezeteket és kezdődjenek meg az egyeztetések az ágazati sztrájkról, mely a korkedvezmény további fenntartásának kikényszerítése céljából hirdeti meg a munkabeszüntetést, az érintett munkavállalók körében.

Dobi

Forrás: szaksz.hu


Karácsony előtt, megalázóan alacsony béreket fizettek a Gemenc Volánnál

2014. december 10. szerda, 14:36

A SZAKSZ a mai napon, levélben kereste meg a Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatóját és kért tájékoztatást, mi az oka annak, hogy a társaságnál a novemberi bérek 20 000 -  30 000 Ft-al maradtak el a korábbi hónapokban kifizetett bérektől. Karácsony előtt az autóbuszvezetők, nettó 90 000 – 100 000 Ft-ot vittek haza, amiből nagyon nehéz lesz családjuknál ünnepi hangulatot teremteni. Ki a felelős ezért?

Mi indokolja azt, hogy október, november és december hónapokra, csak a kötelező órakeretekre vezényelhetik az autóbuszvezetőket és az évi rendes szabadság kiadását is leállították. Mindezek miatt várhatóan 300 napnál több szabadságot kell átvinni a következő évre, a Dombóvár és Tamási üzemeknél.

A SZAKSZ ezzel nem ért egyet és felszólította a munkáltatót, hogy az ez évi rendes szabadságokat ez év végéig adja ki az autóbuszvezetők számára.  Állítólag a bértömeg gazdálkodás területén vannak problémák és ez indokolta azon munkáltatói utasítást, ami a ledolgozott törvényes munkaidőn felüli szabadságok kiadását tiltotta meg az üzemeknél.

A SZAKSZ véleménye szerint ez nem lehet megfelelő indok arra, hogy a Gemenc Volán az adott évben nem adja ki az évi rendes szabadságot a munkavállalója számára.  Kíváncsi lennék, ha a Munkaügyi Felügyelőség ellenőrizné a szabadságok kiadását, elfogadná-e ezt a magyarázatot a munkáltatótól? A hatályos jogszabályok szerint, lehet indokkén felhozni azt, hogy ha a társaság az évi rendes szabadságot ez évben kiadja, akkor túllépi a társaság a bértömegét?  Azért, hogy ez ne következzen be, több száz nap szabadságot átvisz a következő évre! 

Megkeresésünkre, az üggyel kapcsolatban várjuk a Vezérigazgató Úr tájékoztatását.

Dobi

Forrás: szaksz.hu


Tisztelt Tagjaink és Kollégáink!

Kéréseteknek eleget téve a mai napon szakszervezetünk jogi képviseletének véleményezésre elküldtem a leendő munkaszerződésünket. 
Jánosik József
 


 

A Jobbik válaszolt a petíciónkra

2014. december 09. kedd, 12:27

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében, Vona Gábor frakcióvezető és Sneider Tamás Országgyűlés alelnöke a mai napon levében válaszolt a 2014. december 3. napján átvett petíciónkra, amely a korkedvezmény rendszerének további fenntartása melletti kiállást kérte a parlamenti pártoktól, többek közt a Jobbiktól is.

Idézet a levél tartalmából:

„Köszönettel vettük petíciójukat, melynek tartalmával teljes mértékben egyet tudunk érteni, hiszen az elmúlt négy és fél éves parlamenti munkánk során számtalanszor hangoztattuk, hogy a korkedvezményes nyugdíj megszüntetését embertelen cselekedetnek tartjuk.

Mint Önök is tudják a Jobbik programjának egy legfontosabb része, a biztonságos, tisztességes nyugdíjrendszer kialakítása.”

A levél írói hivatkoznak arra is, hogy a Jobbik programja szinte pontosan megegyezik a szakszervezetek által megfogalmazott gondolatokkal és igényekkel, amit a petíciónkba rögzítettünk. Ezért a Jobbik teljes mértékben támogatja a petícióban megfogalmazottakat és a párt frakciója kész a részletek megbeszélése céljából mihamarabb találkozni a szakszervezetek vezetőivel.

A SZAKSZ nevében köszönöm a Jobbik Parlamenti Frakció vezetőjének és az Országgyűlés Alelnökének levelét és abban felajánlott segítségét.

Dobi

Forrás: szaksz.hu


Nagy közlekedési sztrájk jöhet: 60 ezren állhatnak le a munkával

Nagyszabású, az egész ország életét befolyásoló munkabeszüntetésre készülnek a szakszervezetek.


Sztrájk, országos útlezárási vagy forgalomlassító akció megszervezésének előkészületéről döntött ma a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) és a Magyar Szakszervezeti Szövetség közlekedési tagozata a korkedvezményes nyugdíj megtartása érdekében. 

A közlekedésiek rövidtávú célja, hogy rábírják a kormányt, legalább egy évvel, egy új rugalmas modell kidolgozásáig halassza el a korkedvezményes nyugdíj felszámolását.

A szakszervezetek csütörtöki közleménye szerint a mintegy 27 ezer tagot számláló közlekedési szakszervezet, és a mintegy 35 ezer munkavállalót tömörítő MaSZSZ közlekedési tagozatával egyetértésben úgy döntött, hogy elkezdik egy országos sztrájk, vagy egyéb figyelemfelkeltő akció előkészítését. 

Egységes akcióra hívnak minden, a korkedvezményes nyugdíjban érintett szakszervezeteket, más szimpatizáns ágazatokat és a civilekkel összefogva, a megmozdulásokat egyeztetve, az erőket összpontosítva indítják országos megmozdulásukat. 

Mi a céljuk?

A közlemény szerint egyelőre az a cél, hogy a kormányt rábírják, legalább egy évvel halassza el a korkedvezményes rendszer megszüntetését, hogy legyen elég idő egy megfelelő rugalmas nyugdíjaztatási modell kidolgozására. Ehhez a KSZOSZ is felajánlj a szakmai segítségét. A kedvezmény még mindig 733 munkakörben dolgozó, összesen mintegy 100 ezer embert érint.

Mint írják, a közlekedési szakszervezet felszólítja a társszakszervezeteket és minden elégedetlen civil csoportot, hogy egyeztessék a terveket, és hangolják össze a közlekedésiek tervezett országos megmozdulását egy fővárosi demonstrációval.

forrás: szaksz.hu

 


Utazásban az elsők vagyunk!

 

A Neoplan autóbuszok egyet jelentenek a minőséggel, az egyedi megjelenéssel és a kényelemmel. Legyen szó rövid kirándulásról vagy hosszú utazásról a Starliner, Cityliner, Skyliner, Tourliner és Jetliner autóbuszok megbízható, gazdaságos, biztonságos és kényelmes útitársak.

Forrás: MAN Magyarország


A sokoldalú Neoplan


A Jetliner megalkotásakor az lebegett a szemünk előtt, hogy létrehozzunk egy autóbuszt, amely menetrend szerinti helyközi/városközi feladatokra és közepes távolságú különjárati alkalmazásra is ideális.


Forrás: MAN Magyarország
 


Tisztán és csöndesen!

Az MAN Hybrid autóbuszai úgy óvják a környezetet, hogy közben gazdaságosabbá is teszik az üzemeltetést. A nagy kapacitású energiatárolók és a villanymotorok akkor segítik ki a dízel erőforrást, amikor annak a legnagyobb lenne környezetterhelő hatása. Kattints a videóra és ismerkedj meg ezzel a félig elektromos oroszlánnal ;) 

Forrás: MAN Magyarország


Tisztelt Tagjaink, Kollégáink és Barátaink!


A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ KNYKK Zrt. új Kollektív Szerződésének megvitatására és javaslatok meghallgatására került sor Székesfehérváron 2014. november 26-án. Szakszervezetünk kéréseit, javaslatait Jánosik József elnök úr ismertette meg az értekezlet résztvevőivel.

FMASZ vezetőség


Együtt és csak egy irányba haladhatunk!

Az egészségügyi problémák miatt alkalmatlanná vált autóbuszvezetőknek, 60 év felett esélyük sincs más munkakörben elhelyezkedni, ezáltal időskorukra a megélhetésünk kerül veszélybe!
Hagyjuk hogy az Orbán-kormány a korkedvezmény eltörlésével ennyire kiszolgáltatottá tegyen bennünket?
Nem, nem és nem hagyhatjuk!!!
Autóbuszvezető kollégák!
Gyertek el, 2014. december 3-án a Demonstrációra és jelenléteddel erősítsd a közösségünket, állj ki érdeked védelmében!

Dobi

Forrás: www.szaksz.hu

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet vezetősége, és tagjai támogatja a 2014. december 3.-ai demonstrációt!


Rövidhír!

• A Közép-nyugat magyarországi Közlekedési Központ vezérigazgatója, Németh Tamás az ALBA Volán Zrt. Székesfehérvári központjában tájékoztatta az érdekképviseletek vezetőit a cég átalakulásával kapcsolatos további eseményekről. A megalakulást, összeolvadást követően az egyik legfontosabb célnak a hatékonyság növelését nevezte meg. Megnyugtatta a jelenlévő szakszervezeti vezetőket, hogy a létrejövő közel 1700 dolgozót foglalkoztató KNYKK. mindössze 10 fő, eddig adminisztratív munkaterületen dolgozó munkavállalótól válik meg, akik a számukra felajánlott más munkakört nem tudták vállalni. Kiemelte, hogy minden olyan munkavállalóra továbbra is szükség van, aki eddig is és a továbbiakban is a szakmai „normáknak” megfelelően végezték, végzik munkájukat. Elismeréssel szólt arról is, hogy az átalakulással kapcsolatosan megkezdődtek az új kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalások a jelenlévő érdekképviseletek vezetőivel.
• A tájékoztatót követően, egy szélesebb körben, a Székesfehérvári Igazgatóság ebédlőjében, - termelési tanácskozáson tájékoztatta a műszaki, gépkocsivezetői és adminisztratív területeken dolgozó munkavállalókat az őket érintő „változásokról”. A tanácskozás végén kizárólag szakszervezetünk képviseletében jelen lévő alelnök úr tett fel a munkavállalókat konkrétan érdeklő és érintő kérdéseket. A feltett kérdésekre érdemben válaszolt a vezérigazgató úr.
• A Dunaújvárosi Üzemigazgatóságon 2014. december 3-án (csütörtökön) 10.00 órakor kerül sor hasonló dolgozói tájékoztatóra.


FMASZ vezetőség


Tisztelt Tagjaink, Kollégáink,Barátaink és olvasóink!

Angliai szakmai utamról elkészült a 3. kisfilm. A 4. részt ami az Oxfordi buszos cégnél történt látogatásomról készült már vágják Angliában, és hamarosan közzé tesszük. A kinti kollégák várják kérdéseiteket és egy videóban válaszolnak minden feltett kérdésre.

Jánosik József

Videó megtekintése    ( 3. rész )


 

Tisztelt Tagjaink, Kollégáink, Barátaink és kedves Olvasóink!

A tegnapi napon (2014. november 7.-én) elindult szakszervezetünk oldala a facebook -on is.

FMASZ vezetőség
 


Tisztelt Tagjaink, kollégáink, barátaink!

2014. október 4-én Angliába utaztam egy magán szakmai útra. Forray Róbert és kedves felesége látott vendégül. Utam során egy buszos céget látogattam meg Oxfordban ahol egy szakszervezeti vezetővel találkoztam és ő mutatta be a járműpark egy részét illetve telephelyüket. Beszélgettem kint élő ( volt volános ) magyar buszvezetőkkel is. Több kisfilmet és képeket készítettünk. 4 vagy 5 film fog készülni. Az első és második rész elkészült és az alábbi linken megnézhető:

Videó megtekintése   ( 1. rész )

Videó megtekintése   ( 2. rész )

A kinti kollégák várják kérdéseiteket munka, megélhetési, stb. kérdésekben.

A kérdéseitekre filmen keresztül fognak válaszolni.

Kérdéseiteket a janosikjozsef@fmasz> címre küldjétek.

Jánosik József 
FMASZ elnök


Vállalna 8 órás munkanapot, ami 5-től 22 óráig tart?
2014. október 30., csütörtök, 13:53

Szerző: Gergely Zsófia

Hat év után pénteken pont kerülhet a helyközi járatokon dolgozó buszvezetők zsebét érzékenyen érintő kérdésre: munkaidőnek számít-e, amikor a menetrend miatt a végállomáson kell várakozniuk. A Volánbusz szerint ilyenkor ők nem dolgoznak, a sofőrök viszont kiakadtak és pereltek, amiért például egy reggel 5-től este 22 óráig tartó munkanap után abban a tudatban érnek haza, hogy aznap is „csak” 8 órát dolgoztak. Ezalapján mindenféle munkakörnél lehetne csak a ténylegesen ledolgozott órákat fizetni? „Végre ki kell derülnie, hogy nem lophatják el a munkaidőnket. Nem csak akkor dolgozunk, amikor fogjuk a kormányt. Ennyiből egy sor másik szakmánál, mondjuk egy benzinkutasnál sem kellene számolni azt az időt, amikor ténylegesen nem végez munkát” – hat év pereskedés után így foglalta össze a hvg.hu-nak Demeter Zoltán egykori buszsofőr, mit vár a pénteki tárgyalástól. Az október 31-én pénteken 10 órára kitűzött másodfokú eljárásban ugyanis jogerősen eldőlhet az a per, amit több tucat buszvezető indított még 2008-ban a Volánbusz Zrt. ellen elmaradt munkabér, illetve túlmunkadíj miatt három évre visszamenőleg. A jogi csata egy kérdés körül forog: munkaidőnek számít-e az az idő, amit a helyközi utasszállítást bonyolító cég sofőrjei a járatuk megérkezése és a menetrend szerinti következő útjuk indulása között eltöltenek. Ezt az időt a Volánbusznál nem vették annak, hanem készenlétként, illetve rendelkezésre állási időnek számolták el – és így nem is fizették ki utána a teljes alapbért, csak annak valamivel több mint felét: 60-65 százalékát. A sofőrök szerint ez igazságtalan, és teljes óradíjukat kérik erre az időre is, hiszen ebben az időben is egy sor feladatuk van, másrészt „munkában vannak”, nem tehetik szabadon, amit szeretnének. A pereskedés 2008 óta tart, részítélet már született, de többször meg kellett ismételni az eljárást: két esetben részben a buszvezetőknek ítéltek, az utolsó, áprilisi elsőfokú ítélet viszont a Volánbusznak adott igazat és elutasította a sofőrök keresetét. Ezért kell pénteken a Fővárosi Törvényszéknek döntenie másodfokon, jogerősen kimondva, hogy a helyközi járatokon dolgozó buszvezetők sajátos munkaviszonyára vonatkozó többféle törvény, szabály illetve a kollektív szerződés alapján hogyan is kell számolni a bérüket.

"Ilyenkor sem lébecolunk"

„Minden egyes hónapban 40-60 órát vettek el arra hivatkozva, hogy csak készenlét. A törvényes munkaidőnk havonta 170 óra körül volt a hónap hosszától függően, ehhez általában még jöttek a kifizetett túlórák, így havonta általában 200 órát dolgoztunk. Ha viszont ehhez hozzáadjuk ezt a szerintük csak rendelkezési időnek számító órákat, akkor kijön, hogy 260 órát voltunk munkában” – vezette le Demeter. Az ő fizetése így a perbeli 2005 és 2008 közti időszakban – ahogy szerinte nagyjából a többi kollégának is - nettó 120 ezer forint körül volt. Ebből viszont 20 -30 ezer forintot az üzemanyag-megtakarítás után kapott, ami csak akkor járt, ha egy adott norma alatt tudta tartani a jármű fogyasztását.

Volt olyan buszvezető, akinek az első járata 5 óra körül indult - előtte fél órával már ott kellett lennie, hogy átvegye a buszt, majd negyed órával indulás előtt beálljon az indulási helyre -, és este 22 órakor érkezett meg a kiindulási helyre az utolsó járatával. Teljes fizetést viszont csak a vezetéssel töltött idő után kapott, a készenléti időszakra nem. „Pedig mi ilyenkor sem csak úgy lébecolunk. Tankolunk, ha kell, javíttatjuk a járműveket. De a lényeg az, hogy a nekünk a busz a munkahelyünk, ott kell lennünk” – mondta a per egyik kezdeményezőjeként Demeter. A többi sofőrrel együtt ugyanis állítja: már csak azért is munkaidőnek számítanak ezek a köztes időszakok, mert kötelezve voltak arra, hogy helyben maradjanak, ugyanis az állomáshelyet csak a forgalmi szolgálat engedélyével hagyhatták el. „Szabályozva van a forgalmi utasításban, de még a buszvezetők kézikönyvében is, amiből mindegyikünknek vizsgáznia kellett, hogy csak a forgalmi szolgálattal egyeztetve lehet elhagyni az buszt, kivétel az egészségi ok” – mondta, utóbbit gyakorlatiasan definiálva: vécére lejelentkezés nélkül is el lehet menni.

„És már csak azért sem igaz, hogy csak úgy elmehettünk, mert sokszor ebben az időnkben kötelező volt beugranunk más helyett, ha kiesett egy sofőr vagy járat” – mondta Demeter, aki azóta otthagyta a Volánt. Ezt a hvg.hu-nak egy másik akkori volánbuszos sofőr is megerősítette, szerinte az is előfordult, hogy 400 kilométert is levezetett abban az időszakban, amikor hivatalosan éppen csak rendelkezésre állt.

Minek marad a buszban?
A bíróság utolsó, áprilisi ítéletében viszont a Volánbusz érvelését fogadta el, miszerint a sofőrök - ha nem kaptak egyéb feladatot – a készenléti időben „szabadon választhatták meg várakozásuk helyét”, vagyis ha akartak, ott hagyhatták a buszt – vagyis ténylegesen nem dolgoztak. A sofőrök viszont állítják: már csak azért is a buszhoz voltak kötve, mert nekik kell őrizniük a jegykiadó gépet és a kasszát, ezekért teljesen ők feleltek. A hvg.hu birtokába került peres iratok szerint a Volánbusz erre azzal kontrázott: csak a napi bevételt kellett „hiánytalanul megőrizniük”, de a pénz „biztonságos tárolása és mobilizálása nem jelentett nehézséget”.

Magyarul, a bevételt akár csak zsebre téve a közlekedési cég szerint simán elhagyhatták a buszt, míg forrásaink szerint ez állandó probléma volt. Még este sem mindig tudtak elszámolni a napi bevétellel, ha az állomáshelyi pénztár már bezárt, mire beértek a járatukkal. Tudnak olyan buszsofőrről, aki rendszeresen késő éjjel gyalogolt haza, magánál tartva az aznap összegyűlt viteldíjat. A buszban hagyni állítólag nem merték, mert szerintük állandó veszély volt a magukra hagyott járművek feltörése, és ilyenkor a kárt a sofőrön kérték számon.

A buszvezetők szerint sokszor nem is kérdés, elhagyhatják-e a buszt, mert egyszerűen nincs hová menni. „Az egyik járatomnál a hét több napján felvittem a buszt Egerből Budapestre, majd innen némi szünet után Mátrafüredre, ahol két órán keresztül álltam egy erdő széli parkolóban. Még egy vécé sincs, nemhogy fedett hely, vagy lehetőség arra, hogy otthagyjam a buszt” – mondta Demeter. A két járat közti idő - mivel helyközi járatokról volt szó - akár több óra is lehetett, naponta több ilyen szakasszal.

A peres iratok alapján a Volánbusz ugyanakkor arra hivatkozik a peres iratok alapján, hogy „a személyi fuvarozás igen sajátos jellege okán az e körben foglalkoztatott munkavállalók, mindenekelőtt a buszvezetők munkaideje és bérezése igen speciális”. Mivel mindig „kellő időben”, legkésőbb a járat megkezdése előtt tudták, hogy a menetrend szerinte mennyi lesz a „lyuk” a járatok közt, ezt szabadon eltölthették. A közlekedési társaság szerint ebben a rendelkezésre állási időben mindösszesen a „munkaképes állapotot” kellett megőrizniük. Vagyis azt elismerik, hogy azért annyira nem volt ez kötetlen idő, mintha otthon, a kanapén ülve borozgattak volna, viszont a fő érvük akkor is az, hogy „miért maradt a buszban a sofőr, ha szabadon eltölthette ezt az időt” – fogalmazott a jogász forrásunk. Az áprilisi ítélet ezt el is fogadta, mint az indoklásban olvasható, az „önmagában a munkahelyen való „önkéntes, mindemellett alapvetően teljesen szükségtelen tartózkodást” nem lehet munkaidőnek venni.

Kényszerítették a perelő sofőröket?
A pert eredetileg több mint 30 buszsofőr indította 2008-ban, mostanra viszont már csak heten maradtak, mint felperesek. A Volánbusz az utóbbi években kiszervezte, vagyis alvállalkozóknak adta át több helyközi járat üzemeltetését. Az eredetileg pert indítók közül a hvg.hu-nak többen is azt állították, hogy a Volánbusz ekkor vette rá őket, hogy kiszálljanak a bírósági eljárásból. „Azt mondták, hogy másképp az alvállalkozó nem fog bennünket átvenni és nem kapunk végkielégítést sem. Alá is írattak velünk a végén egy olyan szerződést, amelyben szerepelt, hogy nincs semmilyen követelésük a Volánbusszal szemben” – mondta Kővári Zoltán, aki egyike az alvállalkozóhoz átkerült buszvezetőknek. „Ha nem írom alá, nem vesznek át, és a munka akkor fontosabb volt” – tette hozzá. Azóta eljött attól a cégtől is, most „maszekban” sofőrködik, de lelkesen mesélte, mennyire várja a pénteki bírósági döntést, hogy utólag kiderüljön, jogosan kapott-e kevesebb pénzt.

Nincs ezzel egyedül: a pert indító sofőröknek az eljárásban érintett időszakban, 2005 és 2008 között fejenként nagyjából 500-800 ezer forint kiesést jelentett a készenlétként való elszámolás, de a pénteki tárgyalás súlyát, egy ügyet jól ismerő jogász forrásunk szerint nem az adja. „Sokan várnak rá” – mondta, ugyanis tudomása szerint a fővárosi, Pest megyei, de több vidéki munkaügyi bíróságon is vannak hasonló eljárások, amelyekben biztosan hivatkoznának a küszöbön álló jogerős döntésre, ami után akár más sofőrök is felbátorodnának és perelnének. „Ha ezeket mind összeadjuk, már csak forintban sem lesz mindegy a Volánbusznak” – jegyezte meg.

Szerettük volna megkérdezni a Volánbusz Zrt. képviselőit is, a perben őket képviselő ügyvéddel sikerült is beszélnünk, de neki nincs nyilatkozattételi joga az ügyben. A cég kommunikációs irodájától pedig azt a választ kaptuk, hogy „köszönik a megtisztelő megkeresését”, de „egy folyamatban lévő jogi eljárásról, a jogerős ítélet kihirdetéséig” nem szeretnének nyilatkozni.

forrás: hvg.hu


Ezek szerint még nem fáj eléggé
2014. október 19. vasárnap, 08:48

Összefoglalva az autóbuszvezetők foglalkoztatási problémáit, már ami a rendelkezésre állási időt, osztott pihenőidőt, a Volán szakmában az egységes bértarifarendszer hiányát, - ami a társaságonként eltérő besorolási béreket eredményezi (minimálbér – szakmunkás bérminimum) - és nem utolsósorban az évi rendes szabadságok elírását (havi kötelező munkaidő kiegészítésként) érinti, véleményem szerint erre az akuttá vált állapot értékelésére az alábbi kép a legjobb válasz.

Tessék merni változtatni!

Tisztelt Autóbuszvezető Kollégák!

Tessék a bizalmatokkal olyan szakszervezeteket kitüntetni, a munkahelyeken pedig a munkavállalók körében elismert személyeket megbízni, akik azzal felvértezve és nem visszaélve képviselik a munkáltatóval szemben az érdekeiteket!

Dobi István elnök
forrás: szaksz.hu


A rendelkezésre állási idővel kapcsolatban valakiknek nagyon fáj az igazság                  
2014. október 18. szombat, 11:18

A rendelkezésre állási idő alkalmazásával kapcsolatos cikkem, pár olvasónál kiverte a biztosítékot. Több olyan tartalmú e-mailt kaptam, amivel a levél írói azzal vádolnak, hogy mivel a SZAKSZ nem aláírója az Alágazati Kollektív Szerződésnek, azért támadja a Közúti Közlekedési Szakszervezetet és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségét. A megjelent cikk pedig valótlan állítást tartalmaz, miszerint az autóbuszvezetők számára a KSZ-t kötő szakszervezetek hátrányos megállapodást kötöttek a munkáltatóval. A levelek tartalmát kiértékelve, arra a következtetésre jutottam, hogy a levél írói nem autóbuszvezetői munkakörben dolgoznak a Volán társaságoknál, valamint valószínűsíthetően a KKSZ, vagy a KMSZ tagjai, vagy tisztségviselői lehetnek.

Tisztázzunk egy fontos kérdést!

Azzal a megállapodással, amivel a tartalma miatt a SZAKSZ vagy az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége nem ért egyet, azt elfogadni sem tudja, ezáltal a munkavállalók képviseletében azt nem is akarná aláírni! Az itt a probléma, hogy azok a szakszervezetek, akik a munkavállalókat képviselik, nem írhatnának alá olyan megállapodást (kollektív szerződést), ami a tagjaik számára hátrányos és az jelentős sérelemmel jár. A rendelkezésre állási idő lehetőségének teljes körű kiterjesztése és alkalmazása, egyértelműen ilyen megállapodás, amit a KKSZ és a KMSZ a munkáltatóval kötöttek.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) egyértelműen szabályozza a hatálya alá eső közúti szállításban közreműködő személyekre vonatkozó előírásokat. A törvény a vezetési idő, a megszakítás (rendelkezésre állási idő is) és a pihenőidő tekintetében az 50 Km távolságot meghaladó járathosszon munkát végző autóbuszvezetőre terjed csak ki. Ebből az következik, hogy ez alatti járathosszon dolgozó munkavállaló munkaidejét, rendelkezésre állási idővel csökkenteni nem lehetne, de mégis lehet, mivel az Alágazzati Kollektív Szerződésben az azt kötő felek a törvénytől eltérően állapodtak meg. Azért itt jó lenne vizsgálni azt is, hogy ez a törvénytől történő eltérés a munkavállalók, vagyis az autóbuszvezetők számára kedvezőbb feltételeket biztosított-e? Véleményem szerint nem! Több szakszervezet korábban, már a bíróság előtt is támadta és vitatta a rendelkezésre állási idő alkalmazásának jogszerüségét 50 Km alatti járathossz esetében. A bíróság a kereseteknek nem adott helyt és az ítéletében egyértelműen a döntését úgy indokolta, hogy a rendelkezésre állási idő alkalmazásának jogszerűségét nem vizsgálja, mivel - és itt jön a lényeg – a munkavállalókat képviselő szakszervezetek és a munkáltató között kollektív szerződésben szabályozott kérdésről van szó. Tehát az Alágazati Kollektív Szerződés a munkáltató számára teljes körűen minden járaton megengedi a rendelkezésre állási idő alkalmazását.

Tisztelt Névtelen Bírálóim!

Hátrébb az agarakkal! Nehogy már én legyek a hibás, azért mert leírom azt, hogy a KKSZ és a KMSZ „elárulta” a tagságát és hátrányos helyzetbe hozta a Volán társaságoknál dolgozó autóbuszvezetőket, egy rossz megállapodás aláírásával. Ki lehet javítani a hibát! Tessék gyorsan ezt a szakaszt, vagy az egész AKSZ-t felmondani és az összes szakszervezet bevonásával egy új AKSZ megkötéséről tárgyalni, a Munkáltatói Szövetséggel. Az új AKSZ pedig olyan megállapodásokat tartalmazzon, ami mindkét fél érdekeit egyformán tiszteletben tartja. Itt és most felajánlom bármelyik Volán társaságnál képviselettel rendelkező KKSZ és KMSZ szervezet tisztségviselőjének, a munkavállalók előtti nyílt vitát a rendelkezésre állási idő alkalmazásával kapcsolatban. Ezzel lehetőség lenne a munkavállalók előtt tisztázni ezt a kérdést, és döntsék el az autóbuszvezetők, hogy kinek van „igaza”. Habár ez nem lehet kérdés, hiszen a saját bőrükön érzik a munkaidőalap csökkentésének hátrányát és igazságtalanságát.Ez sokkal tisztességesebb megoldás lenne, mint névtelen levélben elküldeni engem a ….......... ba.

Természetesen én azért a „bírálóimnak” is erőt egészséget és sok sikerélményt kívánok érdekvédelmi munkájukhoz!

Dobi

Forrás: szaksz.hu


50 km járathossz alatt nem lehetne rendelkezésre állási idővel csökkenteni az autóbusz vezetők munkaidejét                            
2014. október 17. péntek, 18:50

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ kollektív szerződés tervezetének mai tárgyalásán, egyértelműen beigazolódott a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet félelme, miszerint az Alágazati Kollektív Szerződés léte jelentősen korlátozza annak lehetőségét, hogy az autóbuszvezetők számára az eddiginél sokkal kedvezőbb megállapodást kössünk a régióban a munkáltatóval. Abban az esetben, ha pár évvel korábban a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége nem írja alá azt az AKSZ módosítást, miszerint 50 Km távolságot meg nem haladó járathossz alatt is alkalmazható a rendelkezésre állási idő, és az osztott pihenőidő, akkor jelenleg a Volán társaságoknál a fordák 70 %-nál nem lehetne alkalmazni, ezeket a munkaidőalapot csökkentő elemeket. Ennek értelmében nem lehetne az 50 km távolságot meg nem haladó járathosszon a munkaidőkből a kiállási időket kivenni, illetve osztott pihenőidőt alkalmazni. Az autóbuszvezetők, ha változást akarnak, kényszerítsék ki a KKSZ és a KMSZ-nél, hogy az Alágazati Kollektív Szerződést mielőbb mondják fel és a szakszervezetek kezdjenek egy új AKSZ-ről tárgyalni a munkáltatói szövetséggel. Abban az esetben, ha ezt a kollektív szerződést kötő szakszervezetek nem teszik meg, akkor tessék ezektől a szakszervezetektől a bizalmat megvonni! Mindezek alapján a mai napon a KSZ tervezetének tárgyalásán a SZAKSZ kijelentette, hogy a régióban nem fogadja el hatályosnak a közép szinten megkötött Alágazati Kollektív Szerződést. A SZAKSZ véleménye szerint, mindezt azért is tehetjük, mert a régióban a SZAKSZ 780 szakszervezeti taggal kollektív szerződést kötő szervezet. Alágazati szinten pedig nem aláírója az Alágazati Kollektív Szerződésnek. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy az Alágazati Kollektív Szerződés léte nem szolgálja a munkavállalók, főleg az autóbuszvezetők érdekét, sőt azokat a munkáltatók felé teljesen kiszolgáltatottá tette. A munkáltató az elmúlt időszakban elfogadhatatlan mértékben csökkentette az autóbuszvezetők munkaidő alapját, a rendelkezésre állási idő „egyetemleges” alkalmazásával pedig jelentősen nőtt az autóbuszvezetők munkanapjainak száma. Ezzel arányosan pedig nem nőttek a bérek, mivel a rendelkezésre állási időre, csak a besorolási bér 40 %-át számolja el a munkáltató nagy része. A SZAKSZ és az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége az autóbuszvezetők felé kötelezettséget vállal, hogy abban az esetben, ha közép szintek lehetőséget kap az Alágazati Kollektív Szerződés módosítására vagy egy új AKSZ megkötésére, akkor a rendelkezésre állási idő jelenlegi szabályainak a módosítását, eltörlését fogja kezdeményezni a Munkáltatói Szövetségnél.

Ezek után a döntés az autóbuszvezetők kezében van!

Dobi  

Forrás: szaksz.hu


Megváltozhat a nyugdíjrendszer

A LIGA Szakszervezetek olyan átfogó szakmai javaslatot terjesztett elnöksége elé, amely komplexen kezelné a korhatár előtti ellátások minden fajtáját. Amennyiben a számtalan ágazat szakértőit és képviselőit megjárt javaslatot elfogadják, a LIGA Szakszervezetek megtárgyalásra és elfogadásra fogja beterjeszteni azt Magyarország kormányának. A rendszer illeszkedik a jelenlegihez – hangsúlyozza a LIGA. Négy csoportra dolgozták ki a javaslatot.

1. Fedezet a saját öregségi nyugdíj

A rendszer lényege, hogy a legalább 30 év jogviszonnyal rendelkező munkavállalók, akiknek maximum 5 évük van a nyugdíjkorhatár eléréséig, bizonyos feltételek mellett korhatár előtti ellátásban részesülhetnének, melynek fedezete a saját öregségi nyugdíjuk lenne. Azaz az ellátott ebben az esetben vállalná, hogy a nyugdíjban töltött évei alatt arányosan csökkentett összeget kapna kézhez.

2. Munkáltatói megváltás

A munkavállalók egy másik csoportja az lenne, akik már közel járnak az öregségi nyugdíjkorhatárhoz, munkájukra azonban már nincs szüksége a munkáltatónak, és akiknek munkahelyük kész maximum 5 évre előre megváltani az ellátás összegét.

Ebben a formában az államot nem terhelnék pluszkiadások (munkanélküli segély, álláskeresési járadék, stb.), a munkavállaló öreg korára nem válna munkanélkülivé.

3. Veszélyes helyen dolgozók

Külön csoportban lennének azok a dolgozók, akik olyan környezetben végzik mindennapi munkájukat, amely bizonyítottan káros hatással van az egészségükre (hő-, rezgés-, sugárterhelés, stb.). Az ő esetükben nem munkakörök szerint lennének csoportosítva a veszélyek, hanem – a mai gyors technológiai fejlődésnek és eltérő munkahelyi infrastruktúrának megfelelően – adott munkahelyen kellene felmérni az adott munkavállalóra ható káros tényezőket. Ezt a LIGA javaslata szerint többek között a most is kötelezően elvégzendő kockázatértékelési rendszer fejlesztésével lehetne elérni, mintája pedig a most is létező, korkedvezményre jogosító munkaköri listáról való lekerülést szolgáló, munkáltató által kezdeményezett bevizsgálás adná.

4. Váltott műszakosok

A negyedik nagy csoport azokat a munkavállalókat érintené, akik váltott műszakban dolgoznak, amelynek egyértelmű káros fizikai és pszichés hatásai vannak. Az ilyen esetekben a munkahelyi ártalom bevizsgálása nem szükséges, mert magából a foglalkoztatás módjából adódik a kedvezmény szükségessége.

Év végén megszűnik a korkedvezményes nyugdíjazás

A LIGA Szakszervezetek a rendszer bevezetésétől azt várja, hogy hosszú távon és integráltan sikerül megoldani a korhatár előtti ellátások foglalkoztatáspolitikai célú rendszerét, amely kiszámíthatóságot nyújt mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak, miközben nem ró extra terheket a költségvetésre. A javaslat azért különösen időszerű, mert év végén a törvény szerint megszűnik a korkedvezményes nyugdíjazás, amit azok vehettek igénybe, akik éveket dolgoztak veszélyes munkakörben.

Forrás: HÍR24 


Tisztelt Tagjaink, Kollégáink és Olvasóink!

Az Autóbuszközlekedési Szakszervezetek Szövetsége - melynek tagja  a Fejér Megyei Autóbuszközlekedési  Szakszervezet – 2014. szeptember 25-én és 26-án tartotta kétnapos ülését Nyíregyházán.

Szakszervezetünket Jánosik József elnök és Kökény József és Kun Jenő alelnök urak képviselték. Vendéglátóink - szakszervezetünk kérésére -  megmutatták a Szabolcs Volán nyíregyházi műszaki bázisát illetve a nyíregyházi  autóbusz pályaudvart.


Orbán 50 ezer ember nyugdíjával játszik

A Policy Agenda szerint lépéskényszerben van a kormány a korkedvezményes nyugdíjazás tervezett megszüntetése miatt.

Év végén a törvény szerint megszűnik a korkedvezményes nyugdíjazás, amit azok vehettek igénybe, akik éveket dolgoztak veszélyes munkakörben. Ők egészségük védelme érdekében korhatár előtt mehettek nyugdíjba. A Policy Agenda (PA) emlékeztet rá, hogy a kormány a 2010-es ciklus elején kihirdette, megszünteti a nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba vonulás lehetőségét, de az általános elv már születése pillanatában megdőlt, hisz választási ígéret volt, hogy 40 éves munkaviszony után a nők korhatár előtt nyugdíjba mehetnek. A látszat kedvéért a nyugdíjkorhatárt be nem töltőknél a nyugdíjat átnevezték ellátássá (szociális támogatássá). Ezt kaphatják azok, akik elég időt (főszabályként a férfiaknál minimum 10, nőknél 8 évet) veszélyes munkakörben dolgoznak.

A korkedvezmény sajátossága, hogy a korábbi nyugdíjba vonulás „költségét” előre kifizeti a munkáltató, mivel a veszélyes munkakörökben dolgozók után 13%-os extra járulékot kell fizetniük. Ez azt jelenti, hogy 2010-2014 között az érintett cégek kb. 85 milliárd forintot fizettek/fizetnek be a költségvetésbe. Ezt a pénzt az állam beforgatta a nyugdíjellátásokba, és például ebből fizette ki a korhatár előtti ellátás egy részét is (idén például 21%-át) – emlékeztet a PA, amely szerint a kormány két éve a költségvetési hatások miatt 2014. december 31-ig meghosszabbította a rendszer működését. Eddig lehet gyűjteni a kedvezmény igénybe vételéhez az éveket, illetve a munkáltatók is gyarapítják extra befizetéssel a központi költségvetést.

A magyar nyugdíjrendszer, benne a nyugdíjnak látszó, de jogilag nem annak minősülő ellátások felosztó-kirovó rendszer alapján működnek. Azaz az állam, ami pénzt beszed adott évben, azt osztja ki a nyugdíjasok, vagy a korhatár előtti ellátást kapók között. Amennyiben ez a forrás nem elég, a költségvetésből kell kipótolni. Ha jövőre megszűnik a korkedvezmény, az államnak el kell köszönnie 18-19 milliárd forinttól, amelyből finanszírozhatta ezen ellátásokat. Ennek hatása természetesen fokozatosan elapad, ahogy az érintettek is elérik a nyugdíjkorhatárt, de az elkövetkező 1-3 évben biztosan érzékenyen érinti a költségvetést.

Amennyiben a rendszer megszűnik, akkor további jogszerző évekre nincs mód. Aki csak 9 évet tudott ledolgozni, az elveszíti a lehetőségét annak, hogy előbb menjen „nyugdíjba”. Becslések szerint ma 45-50 ezer ember után fizetnek extra járulékot a munkáltatók, azaz ők dolgoznak olyan munkakörökben, amelyek korkedvezményre jogosítanak. Ezek között vannak olyan területek, amelyek most érezhetően prioritást élveznek a kormánynál, mint például a vájárok. Ugyanakkor a PA szerint politikai értelemben neuralgikus lehet a közösségi közlekedésben dolgozó járművezetők (köztük mozdonyvezetők) helyzete. Ők sztrájk, vagy legalábbis demonstrációs fenyegetést jelenthetnek. A kormány lépéskényszerben van, vagy vállal egy komoly konfliktust, ahol ismét jelentős érdeksérelmet okozhat több tízezer embernek, vagy megfutamodik, és megint elhalasztja a korkedvezmény intézményének megszüntetését. Az mindenképpen beszédes, hogy az őszi törvényalkotási programban nem szerepel a kérdés – írja a Policy Agenda.

Forrás: HÍR 24


Kirándulás Szabadkára    

A FEJÉR MEGYEI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET
2014. OKTÓBER 11-ÉN (SZOMBAT) KIRÁNDULÁST SZERVEZ A SZABADKAI PIACRA.

A SZAKSZERVEZET TAGJAI ÉS 1 FŐ CSALÁDTAG SZÁMÁRA A KIRÁNDULÁS INGYENES.

FENNMARADÓ SZABAD FÉRŐHELYEK ESETÉN AZ UTAZÁSRA BÁRKI JELENTKEZHET 2.500,- Ft/fő ÁRON!          

Útvonal: Székesfehérvár- Dunaújváros - Szabadka

Program:

Szabadka – piac meglátogatása, vásárlás

Indulás: 05,00 Székesfehérvár, Alba Volán telephely

               05,15 Székesfehérvár, Autóbusz pályaudvar

              kb. 06,15 Dunaújváros, Autóbusz állomás

Visszaindulás kb. 15 órakor – a piac zárása után - érkezés az esti órákban.

Jelentkezni lehet: Jánosik József (tel.: 20/480-8107)

                          Kökény József (tel.: 20/9231-166)

                          Kun Jenő   (tel.: 20/9404-103)        Csak azonos feltételekkel lehet sikeres tárgyalásokat folytatni a munkáltatókkal                                    
Írta: Dobi István   
2014. szeptember 15. hétfő, 13:51

Nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a Volán társaságok munkavállalói, a KKSZ és a Munkástanács miatt, ha 2014. december 31-ig nem sikerül a régiós társaságoknál új kollektív szerződéseket kötni. Korábban már többször jelezte az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége és a SZAKSZ is, hogy - helyi kollektív szerződések hiányában - a több munkáltatóra kötött Alágazati Kollektív Szerződéssel és az Mt. előírásaival a Volán társaságok meg tudják oldani a foglalkoztatást. Ezzel a munkáltatók egy jó alkupozícióba kerülnek és így is fognak tárgyalni a társaságoknál működő, kollektív szerződést kötő szakszervezetekkel. A munkavállalókat képviselő szakszervezetek, pedig jelentős hátránnyal kezdhetik október elején a tárgyalásokat mivel, ha nem tudnak a munkáltatóval megállapodni, akkor az Mt. és az Alágazati Kollektív Szerződés előírásai szerint indulhat a 2015-ös év. Mindebből az következik, hogy a munkáltató a tárgyalások során abban lesz érdekelt, hogy az élő munkaerő költségét csökkentse és a foglalkoztatás szabályainak kialakítása során a hatékonyságnövelést érjen el. Ez azt jelenti, hogy főleg az autóbuszvezetők kerülhetnek rosszabb helyzetbe, de az ösztönző rendszerek és a szociális juttatások köre is szűkülhet. Mindez azért, mert a KKSZ és a Munkástanács nem érti meg, hogy az Alágazati Kollektív Szerződés léte, már nem a munkavállalók érdekeit szolgálja, sőt azokat egyértelműen kiszolgáltatottá tette. Az AKSZSZ felszólítja a Közúti Közlekedési Szakszervezetet és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségét, mint szerződést kötő szakszervezeteket, hogy 2014. szeptember 30-val mondja fel az Alágazati Kollektív Szerződést. Ezzel lehetővé téve, hogy a társaságoknál egyenlő feltételek mellett kezdődhessenek meg a tárgyalások. Abban az esetben, ha a KKSZ és a Munkástanács nem mondja fel az AKSZ-t és emiatt a régiós társaságoknál - helyi megállapodás hiányában - az Mt. szerint és az AKSZ-ben foglaltak alapján fogják 2015. január 1-vel a foglalkoztatást megoldani és emiatt a munkavállalók érdekei sérülnek, akkor a KKSZ-nek és a Munkástanácsnak kell vállalni majd a felelősséget.

Forrás: akszsz.hu

 


A munkavállalók bizalmával támogatott, hiteles szakszervezeteknek van jövője. 
Írta: Dobi István   
2014. augusztus 30. szombat, 09:44

A KDSZSZ és az AKSZSZ, 2014. augusztus 27-én együttes elnökségi ülést tartott Budapesten. A szövetségek testületeinek tagjai az egyeztetés keretén belül, a szorosabb együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak. Az AKSZSZ elnöke összefoglalójában kijelentette, hogy az általa képviselt szervezet, bizonyos feltételek teljesülése esetén (Alapszabály módosítás) a KDSZSZ-be történő integrációt is támogatná. Az egyeztetés azzal zárult, hogy a KDSZSZ vezető testülete fog a közeljövőben arról dönteni, hogy a szövetségek egyesülési folyamata megkezdődhet-e. Szövetségünk várja a KDSZSZ döntését és bízik abban, hogy közép szinten - a közlekedésben dolgozó munkavállalók számára - létrejön a jelenleginél sokkal hatékonyabban működő érdekvédelem.  

Forrás: www.akszsz.hu


Buszban az igazság: lejár a Volánok ideje?
2014. május 11. vasárnap, 10:02

Újraosztaná a menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási piacot a kormány. Befellegzett a Volánoknak? A helyközi és a helyi buszjáratok üzemeltetésében meghatározó Volán-társaságok közszolgáltatási szerződései legalábbis még több mint két és fél évig élnek, ám a fejlesztési tárca máris belekezdett a szolgáltatók kiválasztását szolgáló pályáztatás előkészítésébe. És, hogy az utazók addig se ácsorogjanak feleslegesen a buszpályaudvarokon, megállókban, a buszbeszerzésekre is lesz pénz. Erről Völner Pál az infrastruktúráért felelős államtitkár beszélt, a XX. Országos Személyszállítási Szakmai Konferenciát megnyitó előadásában Zsámbékon. A kormánydöntésre váró Nemzeti Közlekedési Stratégia, a legfontosabb beavatkozási lehetőségek egyikeként vizsgálja a közösségi közlekedést szolgáló autóbuszcsere programok megvalósítását. A szolgáltatók elöregedett járműparkjainak folyamatos megújítását az uniós támogatásokon túl hazai források – a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Közösségi közlekedésfejlesztési hitelprogramja és a szén-dioxid-kvótaértékesítések – is segíthetik. A küszöbön álló, alighanem jelentős változásokat azonban az jelezheti, amire Völner Pál csak "emlékeztette" hallgatóságát. Jelesül, hogy a Volán-társaságok "személyszállítási közszolgáltatási szerződései 2016 végén lejárnak. Ezért a szakminisztérium vezetésével megkezdődött a szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázati eljárás kiírásának és lebonyolításának előkészítése". Aminek az eddigi változtatások alighanem csak az előzményei voltak. A már megtett lépéseket az NFM kérdés nélkül is összefoglalta. A szaktárcánál úgy fogalmaznak: "a kormányzat az elmúlt négy évben jelentős korszerűsítést hajtott végre a közösségi közlekedés közel két évtizede változatlan szervezeti és működési struktúrájában". Amivel a hivatalos közlés szerint, "az utasok számára magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtó, a közpénzeket hatékonyabban felhasználó közösségi közlekedési rendszer" kialakítására törekedtek. Hogy mindez sikerült-e, vagy az eredményre azért még várni kell, minden utazó maga eldöntheti. Mindenesetre az NFM az eredmények között említi a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény hatályba lépését, ami "egységes jogszabályba foglalva biztosít kiszámítható szabályozási környezetet az ágazat szereplői számára". És leírták azt is, hogy "ütemezetten zajlik" a Volán-társaságok átalakítása, a "hét regionális szolgáltató az üzemviteli folyamatok központosítását és integrációját követően az idei év végéig létrejön". További vívmány, hogy a buszközlekedés piacát átalakító kormány megengedte saját szolgáltató cégei számára a buszbeszerzések újraindítását. A minisztérium szerint mindezt, az átszervezésekkel "kapcsolatos döntések" megszületése tette lehetővé. És érdemes memorizálni, hogy az autóbusz rekonstrukciós program beszerzéseinél "a megfelelő ár-érték arány mellett kellő súllyal veszik figyelembe a fenntartási költségeket is". Akárhogy is, az NFM közlése szerint a szolgáltatók tavaly 263 újonnan gyártott és 26 újszerű állapotú használt autóbuszt vásároltak. Ami azonban töredéke a leharcolt buszpark valódi minőségi fejlesztéséhez indokolt mennyiségnek. Még akkor is, ha a főváros környékén úgy tűnhet: nagy előrelépés történt. Hiszen a Volánbusz a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére 150 új járművet állít forgalomba a fővárosi agglomerációs forgalomban 2014 tavaszától. Más kérdés, hogy ezeket a járműveket az ország távolabbi területein élők jobbára csak akkor látják, ha Budapestre látogatnak. A remény azonban nem halt meg. Völner Pál legalábbis egyértelművé tette: "a járműbeszerzési program a társaságok üzleti terveinek keretei között idén is folytatódik". Kérdés csak az lehet, mindez mire elég.

Forrás: NOL.hu 
Forrás: szaksz.hu


Tisztelt Tagjaink, Kollégáink és Barátaink!

 A Liga Szakszervezetek az Új Munkatörvénykönyve kapcsán országos kutatás és hatásvizsgálatot végez. A kutatásban részt vesznek a munkaadók a munkavállalók illetve az érdekképviseletek. A székesfehérvári rendezvényre ahol Veszprém illetve Komárom Esztergom megyékből is érkeztek szakszervezeti vezetők, meghívták szakszervezetünket is. Szakszervezetünket Jánosik József elnök úr képviselte. A rendezvényre 2014. május 6-án délután került sor, ahol a szakszervezeti vezetők mondták el véleményüket és észrevételeiket.

FMASZ vezetőségTisztelt Tagjaink, Kollégáink és Barátaink!

Hosszú idő után újabb örömteli eseményről adhatunk hírt: A Dunaújvárosi FMASZ Iroda „megnyitásával” - Dunaújvárosi szervezetünk tagjainak is végre lehetőség nyílik egy közös helyiségben megbeszélni, megtárgyalni az aktuális szakszervezeti ügyeket. A Dunaújvárosi Üzemigazgatóság első emeletén (bal oldalt, a volt büfének szemben) – kapott szervezetünk egy irodahelyiséget. Reményeink szerint sikerül egy „INFO”pontot kialakítani a megfelelő számítógépes infrastruktúra kiépítését követően. Bízunk benne hogy tagtársaink, de minden érdeklődő kollega számára szolgálni tudunk friss és fontos információkkal, szabályzatok megismerésével, a munkavállalókat és a munkavállalók világát érintő kérdésekben. Addig, amíg a számítógépes háttér megvalósul, Kökény József kollegánk készséggel áll mind tagjaink, mind az érdeklődő kollegák rendelkezésére. Jánosik József FMASZ elnök<hr< span=""> size=2 width="100%" align=center style='cursor:default'>

A jogellenes döntésük miatt, Micskey és Vogyicska úr is vállalja a következményeket a Pannon Volánnál.
2014. április 15. kedd, 18:22

A Volán társaságoknál a munkáltatók évente több száz, főleg autóbuszvezető munkakörben dolgozó munkatársunk alapbérét csökkentik azért, mert munkavégzésük során a hatályban lévő szabályokat megsértik. Ez a jobbik eset, de ennél súlyosabb döntések is születtek, ami a munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetését eredményezte. A Pannon Volánnál a munkáltató figyelmen kívül hagyva a tényeket, - eléggé elfogultan - úgy rúgott ki, 2011. március 18-án egy autóbuszvezetőt, hogy nem mérlegelte azt, hogy az utas az ellenőrzés során a személyazonosságára vonatkozó adatokat megtévesztően közölte. Ebből adódóan a KÚRIA 2014. február 19. napján meghozott ítéletében megállapította, hogy a Pannon Volánnál a munkáltató jogellenesen hozta meg döntését, mivel az eljárás során csak az volt megállapítható, hogy a jegy nélkül utazó személy a vezetőt megkerülve, feltehetően a hátsó ajtón felszállva vette igénybe a társaság szolgáltatását. Tehát az, hogy az utas az első ajtón szállt fel, fizetett de nem kapott jegyet nem nyert bizonyítást, holott a munkáltató az azonnali hatályú felmondást erre alapozva hozta meg. A tények figyelmen kívül hagyásával, Vogyicska és Micskey úr több mint 5 000 000 Ft kárt okozott a társaságnak, mivel a jogellenesen kirúgott Bódis Gábor autóbuszvezető kollégánk elmaradt munkabérét (2 578 638 Ft), végkielégítését (502 805 Ft), valamint még hat havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére (1 005 708 Ft) kötelezte a KÚRIA a Pannon Volán Zrt-t. Ezen felül a Pannon Volánnak vissza, illetve meg kell fizetni az államnak a kifizetett munkanélküli ellátás összegét és a felmerült több százezer forintos perköltséget. Ebben az esetben Micskey és Vogyicska úr – akik az autóbuszvezetők munkáltatói jogkörgyakorlását látják el - milyen összegű kártérítési határozatot kapnak, azért mert munkavégzésük során hibáztak, nem kellő körültekintéssel hozták meg döntésüket és ezáltal jelentős kárt okoztak a Pannon Volán Zrt-nek? Ezzel kapcsolatban a napokban megkeressük a társaság vezérigazgatóját és levelünkben javasolni fogjuk a személyforgalmi igazgató és a személyforgalmi vezető kitűzött prémiumának csökkentését, a per során felmerült összeggel. A Szabolcs Volán Zrt-nél is folyamatban van egy munkaügyi per, ahol Virág Sándor kollégánk, aki rendelkező forgalmi szolgálattevőként, olyan intézkedést hozott, ami 406 Ft többletmunkabér kifizetését eredményezte, és ezért a károkozásért a Szabolcs Volán Zrt. 2011. október 11. napján, azonnali hatályú felmondással, Virág Sándor 36 éve fennálló munkaviszonyát megszüntette. Azóta folyik a munkaügyi per és még első fokon sem sikerült a bíróságnak ítéletet hozni. A perben nagy esélye van annak, hogy Virág Sándor kollégánk, aki szakszervezeti tisztségviselő és üzemi tanács tag is volt, nyerni fog és a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogellenesnek fogja ítélni kirúgott kollégánk munkaviszonyának megszüntetését. Továbbá a hatályos munkaügyi jogszabályok alapján, Virág Sándort a Szabolcs Volán Zrt. Üzemi Tanácsának tagját a bíróság visszahelyezi eredeti munkakörébe. Abban az esetben, ha a perben kollégánk nyertes lesz, itt is több milliós elmaradt munkabér kifizetésre kerülhet sor, amit a Szabolcs Volánnak kell kifizetnie. Olyan információt kapott szakszervezetünk, hogy pervesztés esetén a munkáltató, Szabolcs Volán Zrt. elmegy a KÚRIA-ig és nem fogja engedni, hogy Virág Sándor visszakerüljön a társasághoz. 

Kérdeznénk, hogy ezekből a hibás döntésekből adódó, a bíróság által megítélt több milliós összegeket, nem lehetne inkább fejlesztésekre fordítani? Miért csinál a munkáltató presztízskérdést az általa meghozott hibás döntésekből? Mikor születik a Volán társaságoknál olyan határozat, ahol a munkáltatói jogkörgyakorló által okozott kár megtérítésére kötelezik a vezető beosztású munkavállalót is?

forrás: www.akszsz.hu


Tisztelt Tagjaink, Kollégák és Barátaink!

Szakszervezetünk az alábbi levelet kapta volt kollégánktól: Dancz Lászlótól.

A levél tartalmát kérésére közzé teszem.

Jánosik József 
FMASZ elnök

Kedves Kollégák!

Mint azt bizonyára mindnyájan észrevettétek, feladtam közös munkahelyünket, és talán azt is tudjátok, hogy egy egészen más területre mentem.

Távolságisként nem sokat tudtunk találkozni, hiszen javítani este, járatot kezdeni pedig kora reggel szoktam, így a forgalmi iroda körüli életben alig vettem részt.
Azért gondoltam arra, hogy pár mondatban azért Számotokra is ismertté teszem távozásom legfőbb okait.


Miért? Nos, azért, mert nagyobb jövedelemre van szükségem annál, mint amit a volán biztosít.

Semmilyen pozitív kilátással nem rendelkeztem arra nézve, hogy a munkáltató, vagy a tulajdonos hajlandóságot mutasson arra, hogy rendezze a béreinket. Feladatot egyre többet kaptunk (utast számoltunk, saját pénzből fessen jártunk, saját pénzből kasszát nyitottunk, magunk vettük a tisztítószert…stb.). Anyagi megbecsülést pedig a legtöbbünk nem igen tapasztalhatott. Az a remény, hogy a szakszervezeti képviselet javítani fog ezen a helyzeten, gyermeteg ábrándnak bizonyult. Mióta a volánnál dolgoztam, egyetlen egy alkalommal sem tapasztaltam, hogy a nagy szakszervezetek ellátnák funkciójukat, vagy legalább megpróbálnák ellátni azt.

Elvtelen alkuk, hízelgések és az állomány irányába tett félrevezető kijelentések évről- évre hosszabbodó sorát láttam. Valakinek, bizonyára nagyon jó, hogy karácsonyi csomagot adnak, meg lehet buliba menni… de az én családomnak, egy kiszámítható mértékben és javuló tendenciát mutató jövedelemforrásra van szüksége, nem pedig ajándékcsomagra, meg beiskolázási támogatásra.

Én úgy láttam, és ez a véleményem, nem állítom, hogy így is lenne a valóságban, de szerintem nem véletlenül vannak KKSZ- es ’kollégák’ vezető pozícióban. Arra gondolok, hogy két fő oka lehet ennek.

1.   Megbízhatóan képviselik a munkáltató érdekeit az állománnyal szemben.

2.   Az általuk betöltött pozíció alkalmas arra, hogy kimondatlanul, szavak nélkül megfélemlítse az irányításuk alatt dolgozó munkatársakat. Hiszen ki nem akar megfelelni annak a munkaszervezőnek, akitől egy csomó dolog függhet. Nem konkretizálom, mert nem akarom megbántani ennek a színjátéknak a szereplőit. Hiszem, hogy maguk is kényszerhelyzetben vannak, és talán nekik is jobb lenne, ha valaki figyelembe venné közös érdekeinket. Tehát arra van szükség, hogy egységesen, a már sokat bizonyított haszonlesők ellehetetlenítésével egy olyan egységbe tömörüljön minden munkatárs, ahol elég erőssé lehet válni ahhoz, hogy lehetőleg országos szinten legyen valami annak a mérlegnek a másik serpenyőjében is, melyen a munkaadók, és a dolgozói érdekeket képviselők mérettetnek meg. Amíg az ehhez szükséges lépéseket nem merik a munkatársaitok felvállalni, addig sajna nem csak saját, de a Ti családjaitok megcsalásához is asszisztálnak. Talán, ha ezt az alapvetést segítetek nekik végiggondolni, ők is ráébrednek helyzetükre, és a kezükben lévő hatalmas lehetőségre, mely lehetőség elvezetheti a szakmát a méltó megbecsülés szintjére, és családjaitokat az őket megillető létbe. Mivel hiszek abban, hogy jól ismertem meg azt az embert, aki a hátán viszi az Alba- Volánnál egyedülálló érdekképviselet ügyét, hiszem azt is, hogy jó dolgot támogatok akkor, ha anyagilag nem vonom ki magamat a FMASZ életéből, és mind addig támogatom, amíg becsületesen, a Ti érdeketekben vállalják azt a tudatosan megszervezett küzdelmet, amit a Ti hathatós támogatásotokkal meg lehet nyerni. Mert meg lehet nyerni!

Lassan kedves Kollégák, eljuttok arra a szintre, ahol már csak a láncaitokat veszíthetitek. Ne várjátok ezt meg, fogjatok össze, amíg van mit megmenteni! Beszélgessetek a más szakszervezetben lévő társaitokkal!

Székesfehérvár, 2014. 04.06.

Baráti üdvözlettel: Dancz László


A közúti közlekedési alágazatban megszületett a 2014. évi jövedelem fejlesztésről szóló megállapodás          
2014. március 11. kedd, 17:30

A Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ), 2014. március 5-én középszintű bérmegállapodást kötött a Volán társaságokat képviselő, Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével(KKVSZ). A megállapodás alapján a Volán társaságok, 2014. április 1-től 2,8 %-osbértömeg fejlesztést, cafeteria és béren kívüli juttatás fejlesztést hajthatnak végre. Továbbá, 2014. március 31. napjáig 30 000 Ft/fő bruttó egyösszegű egyszeri kifizetésre kerül sor a munkavállalók számára. A bérmegállapodást az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége nem írta alá. Forrás: www.akszsz.huTisztelt Tagjaink, Kollégáink és Barátaink!

Nőnap alkalmából nagy szeretettel köszöntünk minden hölgyet! Szakszervezetünk vezetése külön nagy szeretettel köszönti tagjaink feleségeit, és egyetlen hölgy tagunkat Molnárné Bencsik Renátát. A mai napon szakszervezetünk elnöke virággal és egy kis ajándékkal köszöntötte Renátát.

FMASZ vezetőség


Tisztelt Tagjaink, Kollégák és Barátaink!

Ilkovics József kollégánk temetése 2014. február 20-án 14.00-kor lesz a martonvásári köztemetőben.

FMASZ vezetőség


Tisztelt Tagjaink, Kollégák és Barátaink!

Mély fájdalommal és megdöbbenve tudatjuk, hogy kollégánk, barátunk és szakszervezetünk tagja

Ilkovics József

tragikus hirtelenséggel betegség következményeként eltávozott közülünk örökre!

1999. óta az Alba Volán martonvásári kirendeltségén dolgozott, majd a 2008-as kiszervezés után a Viszló Transznál folytatta tovább munkáját közöttünk. Józsit egyenes, jóhiszemű embernek ismertük. Mindig segítőkész, csendes, jó ember és kolléga volt. Az a fajta ember, akit ha bántottak is néha, inkább nem szólt csak csendben elvonult, magában őrlődött. Soha senkit nem bántott azért, hogy Őt se bántsák! Sokaknak példa lehetne kollegialitásból! Folyton dolgozott, még a kórházi ágyán, talán az utolsó óráiban is arra készült, hogy visszatér közénk, közétek a munkába és folytatja, ahol abbahagyta egészen a nyugdíjazásáig, vagy lehet, hogy tovább is. Ebben az évben mehetett volna nyugdíjba. De nem érte meg! Pedig mennyire várta! Ilkovics József 2014. február 14-én 14 óra 45 perckor elindult az utolsó járatával a végtelenbe és nem jön vissza többé!   Nyugodjon békében!

Józsi! Szeretteidnek, barátaidnak és kollégáidnak hiányozni fogsz!
Temetés időpontjáról itt a honlapon értesítünk mindenkit!

<hr< span=""> size=2 width="100%" align=center style='cursor:default'>

Ülésezett a Közúti Közlekedési Vegyes Bizottság           
2014. február 11. kedd, 14:32

A 2014. évi bértárgyalások következő fordulójára 2014. február 10-én került sor, a KKSZ székházában. A tárgyaláson a munkaadókat a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, míg a munkavállalókat a Közúti Közlekedési Szakszervezet, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége és az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége képviselte. A szakszervezetek teljes mértékben összezárva, egységesen álltak ki az azonos mértékű keresetfejlesztési igényük mellett. Az ülés a munkavállalói oldal levezető elnöklete mellett folyt le.
2014. február 10.-én tartott ülésének kommunikációs anyaga:
A Munkavállalói oldal jelezte:
Sérelmezik, hogy a Tisza Volán Zrt. nem tagja a KKVSZ.-nek, a szakszervezetek kérik a Tisza Volán Zrt. beléptetését is a KKVSZ.-be.
A munkaadói oldal írásban reagált a munkavállalói oldal írásos ajánlatára. 
A bérfejlesztésre vonatkozó ajánlást a szakszervezetek nem fogadják el.
A béren kívüli juttatások mértékét kérik érdemben emelni.
A bér és cafetéria között költség semleges módon az átcsoportosítást helyi szintű megállapodás esetén elfogadhatónak tartják.
Kérték, hogy a bérek kifizetésére az üzleti tervek elfogadását megelőzően kerüljön sor.
A munkaadói oldal:
Igazolta a kompromisszum irányába való elmozdulási szándékát azzal, hogy változtatott ajánlatán, míg a másik fél nem módosította ajánlatát.
A munkaadói oldal egyetért a munkavállalói oldal azon kérésével, hogy a keresetfejlesztés kerüljön rögzítésre az üzleti tervekben.
Vállalta, írásban felkéri a Tisza Volán Zrt. Vezérigazgatóját, hogy csatlakozzon a KKVSZ-hez.

A Munkavállalói oldal szünetet követően jelezte:
Elmozdulnak eredeti ajánlatukhoz képest és 5% bér és 3.000. Ft/fő/hó béren kívüli juttatás fejlesztést tartanak elfogadhatónak, s ezt írásban is megküldik 2014. február 11.-én 12.00 óráig a munkaadói Szövetségnek.
A munkaadói oldal:
Megköszönte a munkavállalói oldal megállapodást célzó keresetfejlesztésre irányuló bejelentését, s egyidejűleg vállalta, hogy a következő egyeztetésig megkísérli a munkaadói oldal ajánlatát érdemben előremozdítani.
A Munkavállalói oldal jelezte:
A következő ülésre – mely 2014. február 17-én 10.00 órai kezdettel kerül sorra – érdemi ajánlatot vár, de megelőzően 2014. február 14-én 12.00 óráig beérkezően írásban kéri a munkaadói oldaltól az ajánlat megküldését. Ennek hiányában élni fog a törvényben biztosított gyülekezési jogaival.
A munkaadói oldal:
A kérést és bejelentést tudomásul vette.

Forrás: www.akszsz.hu

 

Amikor a munkáltatók összezárnak, avagy „a széllel szemben nem lehet ….........”!? 
2014. február 01. szombat, 10:04

Virág Sándor szakszervezeti tisztségviselőnk munkaviszonyát, a Szabolcs Volán Zrt. 2012. október 11. napján azonnali hatályú felmondással megszüntette. A munkáltató, illetve annak munkáltatói jogkörgyakorlója, 2012. szeptember 26-án szerzett arról tudomást – ez az időpont a határozat meghozatalának szempontjából is nagyon fontos dátum –, hogy Virág Sándor forgalmi szolgálattevő kollégánk, a munkakörével kapcsolatban 2012. augusztus 27-én olyan termelésirányítási utasítást adott ki, ami a társaságnak anyagi kárt okozott. Virág Sándor kollégánk, aki egyben a helyi szakszervezet képviselője és az Üzemi Tanács tagja is volt, 36 év munkaviszony után került az utcára azért, mert 400 Ft körüli kárt okozott a Szabolcs Volán Zrt-nek! Dehogy is, véleményem szerint nem ezért rúgták ki! Ép eszü ember és minden jobb érzésű munkavállaló, aki a Szabolcs Volánnál dolgozik sejtheti, hogy mi volt az-az ok, ami miatt a munkáltatói jogkörgyakorló ez a döntését meghozta.
De értelmezzük egy kicsit a felmondás indoklásában megfogalmazott szöveget.

„Ez a kötelezettség szegés lényeges kötelezettség szegés, mivel a Szabolcs Volán Zrt-nek jogos és lényeges gazdasági érdeke a munkaerő hatékonyság biztosítása, így adott esetben jogos gazdasági érdeke volt, hogy az érintett autóbuszvezető rendelkezésre állási idejét töltse, ne forgalmi tartalék szolgálatot lásson el. Az Ön intézkedéséből következően a Szabolcs Volán Zrt-t anyagi kár is érte, mert az autóbuszvezető munkaidő alapja növekedett, illetve a rendelkezésre állási időre járó bér helyett, forgalmi tartalék végzésére járó bér került megalapozatlanul számfejtésre”

Eszméletlen! Mi van?
Azt azért a határozatot kiadó munkáltató, már nem merte az indoklásában megnevezni, hogy mekkora ez a kár, amit a munkavállaló okozott! Nem volt bátorsága leírni azt, hogy a forgalmi szolgálattevő „szándékos, vagy súlyos gondatlansággal” elkövetett intézkedése miatt, a társaságot, 400 Ft-ot alig meghaladó kár érte.

Ettől a pillanattól kezdve, minden Volán társaságnál dolgozó termelésirányító, forgalmi szolgálattevő jól gondolja meg, hogy milyen intézkedéseket hoz a menetrendszerűség biztosítása érdekében. Mert, ha az utasításaival – a munkáltató álláspontja szerint – kárt okoz a társaságnak azzal, hogy növeli a munkaidő alapot, okot adhat arra, hogy a munkaviszonyát azonnali hatállyal a munkáltató megszüntesse. Megjegyzem erre még példa nem volt, vagyis nincs információn róla, hogy a 24 Volán társaságnál ilyen indokkal rúgjanak ki egy munkavállalót!
Ennyire generális probléma lett a rendelkezésre állási idő kérdése, amire megoldást kell találnunk. Ezek szerint már nem csak az autóbusz-vezetőknél vágja ki a biztosítékot ez az igazságtalan és rossz gyakorlat, most már a termelésirányítóknál is okozhat problémát a rendelkezésre állási idővel kapcsolatos munkaidő alap csökkentés kérdése. De ne kalandozzunk el ennyire, térjünk vissza Virág Sándor kollégánk vesszőfutásához. Miután Virág Sándor tisztségviselőnk az azonnali hatályú felmondást kézhez kapta, megkereste a társaság vezérigazgatóját, akitől kihallgatást kért, főleg arra számítva, hogy 36 éves munkaviszony után lehetősége lesz ügyét, az első számú vezető előtt tisztázni. A társaság vezérigazgatója kollégánk kérését elutasította, arra való hivatkozással, hogy a társasággal perben álló munkavállalóval nem kívál tárgyalni. Pár hónappal korábban, Szövetségünk is levélben kereste meg a Szabolcs Volán vezérigazgatóját és kérte, hogy a társaság peren kívül egyezzen meg az elbocsátott munkavállalójával, mivel a munkaviszonyának megszüntetése az AKSZSZ szerint is igazságtalan volt. A Szövetség elnökének megkeresésére is elutasító választ kaptunk, azzal a kiegészítéssel, hogy a vezérigazgató kiemelt figyelemmel kíséri a peres ügy alakulását.

Virág Sándor kollégánk több mint 15 hónapja munkanélküli és ezáltal megélhetési problémái keletkeztek. És miért? Mert alig több mint 400 Ft-os kárt okozott a munkáltatójának!
Ez nincs rendben!

Hangosan gondolkozom, nem azért rúgták ki, mert mint szakszervezeti tisztségviselő képviselte a munkatársai, szakszervezeti tagjaink érdekeit? Talán egy kissé határozottabban, hangosabban fogalmazta meg a szakszervezet véleményét a munkavállalók érdekében. Gondolom, azért mert a munkáltató erre okot is szolgáltatott. Hiszen éveken át nem volt – teljes körű - a Szabolcs Volán Zrt-nél a törvény előírásai alapján meghatározott munkaidő beosztás, vezénylés a buszvezetők számára. Az évi rendes szabadságokat nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően adták ki. Maradéktalanul nem biztosították a KSZ-ben foglalt juttatásokat, pl. formaruha, munkaruha arra hivatkozva, hogy erre most nincs pénz. Törvénysértő módon jártak el a kártérítési határozatok meghozatala során, stb.

Szövetségünk kiáll Virág Sándor kollégánk mellet és kéri a Volán szakmában dolgozó munkavállalókat, szakszervezeteket, hogy vállaljanak szolidaritást Vele. Abban az estben, ha nem emeljük fel szavunkat az ilyen munkáltatói intézkedésekkel szemben, a jövőben bárkinek a munkaviszonyát meg lehet szüntetni, ilyen kismértékű szabályszegésre hivatkozva.

Az AKSZSZ árgus szemekkel figyeli a Szabolcs Volán Zrt-nél dolgozó munkáltatói jogkörgyakorlók munkáját és abban az esetben, ha munkavégzésükkel kapcsolatban a társaságnak 400 Ft-os kárt okoznak, követelni fogjuk munkaviszonyuk azonnali hatályú megszüntetését.

Ezzel kapcsolatban szövetségünkhöz, már több bejelentés érkezett, amit vizsgálunk és abban az esetben, ha azt megalapozottnak találjuk, a tulajdonos MNV Zrt-hez történő bejelentésünk után, ha kell a hatóságok felé is megfelelő lépéseket teszünk.

Abban az esetben, ha a munkaügyi pert Virág Sándor jogerősen megnyeri a munkáltatójával szemben és ezáltal több milliós elmaradt munkabér és kártérítés kifizetésére fogsor kerülni, akkor az a munkáltatói jogkörgyakorló, aki a megalapozatlan határozatot – munkavégzése során - meghozta, milyen következményekkel számolhat a Szabolcs Volán Zrt-nél?

Februárban a Szövetség vezetése újból közös elnökségi ülést tart a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Közlekedési Szakszervezet testületével és több területen fog konzultációt tartani a munkavállalókkal, szakszervezeti tagokkal. A konzultációval egybekötve a Szövetség vezetése a munkakörülményeket és a foglalkoztatási szabályok betartását is fogja ellenőrizni. A Szövetség a Szabolcs Volán Zrt. területére történő belépéséről, az elmúlt héten levélben tájékoztatta a Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatóját, amivel kapcsolatban a munkáltató kifogással nem élt. Azon is el kellene gondolkozni a munkavállalóknak, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a munkavállalók is összezárnak, megvédik egymást és az Őket képviselő szakszervezeti tisztségviselőket.

AKSZSZ elnök

Forrás: www.akszsz.hu


Tisztelt tagjaink!

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet vezetősége és tagsága nevében a szolidaritásunkat fejezzük ki. Megdöbbentőnek ugyanakkor elgondoltatónak találjuk az említett ügyet. Bízunk abban, hogy más Volán társaságnál ez vagy ilyen jellegű eset nem fordul elő. Úgy gondoljuk, csak az hibázik, aki dolgozik. A munkáltatói jogkörgyakorló dolgozók is hibázhatnak, csak annak nincs mindig ilyen súlyos következménye.

Jánosik József
FMASZ elnök

 

Jövő héten folytatódnak közép szinten a bértárgyalások           
2014. január 31. péntek, 15:40

A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, mint a munkáltatókat képviselő szervezet levelében a 2014. évi bértárgyalások folytatásáról tájékoztatta szövetségünket, amire meghívta a Volán társaságoknál képviselettel rendelkező szakszervezeteket. A munkavállalók képviseletében a tárgyalásokon részt vesz aKözúti Közlekedési Szakszervezet, az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége, a Közúti Munkástanácsok Szövetsége és a LIGA Közlekedés Szakszervezetek Ágazati Szövetsége. A KKVSZ által kezdeményezett bértárgyalás következő fordulójára Budapesten, a KKSZ székházában 2014. február 3. napján kerül sor. Természetesen ezt további tárgyalások fogják követni, figyelembe véve azt, hogy több helyi kollektív szerződés az éves bértárgyalások befejezésének határidejét, az adott év február 28. napjában határozza meg. Az AKSZSZ 2013. november 15-én megtartott Elnökségi ülésén az alábbi határozatot hozta, amit a bértárgyaláson résztvevő tisztségviselőinknek képviselniük kell. A testület a SZE/1/2013. (11.15.) sz. határozatával, megbízta a Szövetség elnökét, hogy 2013. november 18-án levélben tájékoztassa a KKVSZ elnökét, mint munkáltatói szövetség képviselőjét az AKSZSZ 2014. évi 8 %-os bér és jövedelemfejlesztési igényéről. Kérje a munkáltatói oldalt, hogy az Alágazati Kollektív Szerződés előírásai alapján, rövid határidőn belül kezdődjenek meg a bértárgyalások. Az AKSZSZ egyértelmű igénye, hogy a bértárgyalások, legkésőbb 2014. február 28. napjával befejeződjenek és a bérfejlesztésre, a társaságoknál 2014. január 1. napjáig visszamenőleges hatállyal kerüljön sor. A Szövetség nem támogatja az üzleti terv elfogadása utáni bérrendezések kezdeti időpontjának meghatározását a bérmegállapodásban.

Az AKSZSZ bízik abban, hogy a szakszervezetek egy platformra helyezkedve, a munkavállalók érdekében a lehető legjobb megállapodást fogják megkötni, a munkáltatókat képviselő Szövetséggel. A közép szintű bérmegállapodás aláírása után - arra épülve - kezdődhetnek meg a helyi szintű bértárgyalások.

Forrás: www.akszsz.hu

 


Ismételten pert vesztett a KKSZ szakszervezetünkkel szemben. 
2014. január 30. csütörtök, 16:59

A Közúti Közlekedési Szakszervezet, 2012. szeptemberében beperelte a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezetet és több mint 3 millió forint elmaradt tagdíj, számára történő megfizetésének megítélését kérte a Kaposvári Városi Bíróságtól. A Kaposvári Városi Bíróság az első tárgyalást 2012. október 2. napjára tűzte ki, és ez az eljárás a mai napon, első fokon lezárult. A Kaposvári Járásbíróság, a KKSZ mint felperes keresetét elutasította és kötelezte a majdnem 200 000 Ft-os perköltség megfizetésére. A KKSZ akkori eléggé „barátságtalan” lépése azért is elgondolkodtató, mert abból a pénzeszközből szerette volna a 3 millió forintot a SZAKSZ-tól elperelni, amihez semmi köze sincs, mivel a Kapos Volán Zrt.-nél dolgozó szakszervezeti tagok 2010. februárjában egyöntetűen úgy döntöttek, hogy kilépnek a KKSZ-ből. Ezek után a SZAKSZ reméli, hogy a folyamatos pervesztések miatt a KKSZ Választmánya úgy dönt, hogy befejezi az ellenséges magatartását szakszervezetünkkel szemben.

Forrás: www.szaksz.hu

 

A Választmány Kaposváron tartotta tisztújító ülését    

Az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetségének tisztújító Választmányi ülése, 2014. január 17-én került megtartásra. A Választmány elfogadta a Szövetség elnökének beszámolóját az elmúlt 3 évre szóló program teljesüléséről, továbbá meghatározták a következő ciklusra szóló programot. A küldöttek az AKSZSZ elnökének, Dobi Istvánt, elnökhelyettesének Hoffmann Antalt, az Ellenőrző Bizottság elnökének, Spirk Jánost, tagoknak pedig Terázné Tamás Andreát és Kökény Józsefet választották meg. A Választmány döntése értelmében az elnökségnek kezdeményeznie kell a 24/2005. (IV.21.) sz. GKM rendelet módosítását, mivel a Szövetség úgy ítélte meg, hogy az autóbuszvezetők esetében az öt évente előírt továbbképzésekhez kapcsolódó szaktanfolyami részvétel és vizsgakötelezettség és az ehhez kapcsolódó jelentős anyagi teher (tanfolyami és vizsgadíj) az Európai Unió tagállamainál alkalmazott gyakorlattól eltér. Az AKSZSZ úgy ítéli meg, hogy a 80 000 Ft-ot is elérő tanfolyami díj megfizetésére a munkavállalók nem kötelezhetőek és a tanfolyam finanszírozása a társaságok számára is jelentős anyagi terhet jelenthet a jövőben. Az Unió több tagállama ezt a procedúrát, a vizsgakövetelmények mellőzésével és csak egy ismétlő oktatással rendezi.Szakszervezetünk a választmányi ülésen 4 fővel részt vett. Javaslatunk alapján Kökény József FMASZ alelnök urat az EB tagjának választották meg a küldöttek. Szakszervezetünk vezetősége és tagsága kitartó jó munkát kíván a megválasztott kollégáknak.

Jánosik József elnök
Forrás: www.akszsz.hu

 

Újévi köszöntő

Tisztelt Tagjaink, kollégáink és barátaink!

Egy igen nehéz esztendőt hagytunk magunk mögött. Szakszervezetünk stabil alapokon létezik és létezni is fog. Sok negatív támadást kaptunk (ez azt jelenti, hogy figyelnek ránk, és már számolnak velünk) de, eddig is és ezután is védeni fogjuk szakszervezetünket, tagjainkat! - Nem győzőm mondani, hogy ez nem egyszemélyes szervezet, hanem a tagság által elfogadott kéréseket, javaslatokat, gondolatokat kívánjuk (képviselni) megoldani és teljesíteni. Szeretnénk továbbra is a tagság véleményét kikérni különböző bennünket érintő ügyekben. 2013-ban a vezetőség szinte majdnem teljesen kicserélődött. Az új vezetőség egyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen szakszervezeti szövetségekkel. Munkánk eredménye meghozta gyümölcsét, sikeres tárgyalásokat folytattunk a már elismert és sokak által ismert: Autóbuszközlekedési Szakszervezetek Szövetségével. Nyáron így csatlakoztunk az AKSZSZ –be. Szakszervezetünket teljes értékű tagként vették fel. A szövetség munkájában részt veszünk, véleményeket és állásfoglalásokat is megfogalmazunk. Az új vezetőség, (új) ötleteket is hozott, Szakszervezetünk vezetősége októberben megköszönte azoknak a kollégáknak a munkáját, akiket javasoltunk különböző kitüntetésekre. Saját hatáskörünkben oklevéllel és egy-egy üveg pezsgővel, illetve a hölgyeknek egy virágcsokorral is kedveskedtünk munkájuk elismeréseként. Novemberi Üzemi Tanács választáson szakszervezetünk is részt vett. Eredményes kampányunknak köszönhetően (plakát és szavazásra buzdító felhívásaink), meg is lepték a „társ” szakszervezeteket. Jelöltjeink ki mertek állni, kampányplakátjaink a névtelenség szürkeségéből, a vállalható megismerhetőség, a választhatóság igazi színes képét mutatták. E összehangolt munka eredményeként: a második legtöbb szavazatot kapta összességében szakszervezetünk. Sajnálatunkra a KKSZ alapszervezete megint eljátszotta a színjátékot, és nem engedte, hogy a képviseltessük magunkat a Központi Üzemi Tanácsban. Sajnos már az alakuló ülés előtt ezt már mindenki (mi is borítékoltuk) tudta. Mivel az ADU az év során együttműködési megállapodást kötött a KKSZ alapszervezetével így az ADU vezetőjét is beválasztották a Központi Üzemi Tanácsba. Valójában ez azt jelenti, hogy a KKSZ helyi alapszervezete úgymond ellenőrzése alá helyezte ezen szervezeteket. A bérfejlesztési javaslatot az év végén is közösen fogalmazták meg. Sajnáljuk ugyanakkor azt is mikor a vezetőségi ülésünkre, meghívtuk a KKSZ alapszervezet elnökét és ott a szakszervezetek összetartásáról beszélt. Ehhez képest az Üzemi Tanács választás mást mutatott. Én az ilyen jellegű választásokat (kétfordulós – mivel nem a kollégák véleményét tükrözi) nem támogatom és javasolom a szakszervezeti vezetőségünknek, illetve tagjainknak, hogy az ilyen választásokon ne vegyünk részt. Szeretném megjegyezni, hogy a Munkástanács sem támogatja a kétfordulós választásokat. Szakszervezetünk üdvözölte az év végi bérfejlesztési lehetőséget. Az idei évben folytatni kívánjuk megkezdett munkáinkat. A szakszervezet vezetősége szeretné, ha kollégáink nyugodt munkakörülmények között biztonságosan tudják munkájukat elvégezni. Szeretnénk, ha a családjaink megélhetése stabil és biztonságos legyen. A szakszervezet vezetősége továbbra is anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. A szakszervezet anyagi helyzete jó és stabil, amit szeretnénk, ha ez évben is így lenne. Remélem, hogy a 2013.-ban végzett közös munka eredményeként, akik a választásokon már mertek jelöltjeinkre szavazni, - szimpatizáltak velünk, azokat hamarosan tagjaink sorában köszönthetjük.

Kedves Barátaim, tagtársak, nem igérhetem azt hogy az előttünk álló év könnyebb lesz, de bízom benne, hogy jobb esztendőt tudunk megélni, békességben, egészségben és szeretetben. Ezúton mindenkinek Boldog Új Évet kívánni.

Székesfehérvár, 2014. január 1.           
Jánosik József 
FMASZ elnök

 

Ötvenöt év felett a sofőrök fele már nem egészséges

Az ötvenöt év feletti járművezetők több mint fele munkahelyi ártalmaktól szenved, ezért szó szerint életveszélyes, hogy a korkedvezményes nyugdíj eltörlése miatt őket is munkára kényszerítik – figyelmeztet az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége.

Sokkoló csomagot kapnak még karácsony előtt a parlamenti pártok: az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének (ASZSZ) megbízására felmérést készítettek a közösségi közlekedésben dolgozó járművezetők, illetve a kamionsofőrök egészségi állapotáról, és most annak lesújtó eredményéről tájékoztatják a politikusokat – tudatja közleményében az érdekszövetség. Az európai standardok alapján végzett vizsgálat során kiderült, hogy a volán mögött eltöltött évtizedek milyen kedvezőtlen hatással vannak az érintettek egészségére. Mivel a politikusok is közlekednek, jobb, ha tisztában vannak vele, hogy a korengedményes nyugdíj eltörlése miatt az idősebb embereket rossz egészségi és mentális állapotban kényszerítik munkára – figyelmeztet az ASZSZ. Lehangoló eredménnyel zárult ugyanis a közelmúltban a buszosok, villamos-, mozdony- és metróvezetők, illetve kamionsofőrök körében végzett országos egészségügyi felmérés. Kiderült, az 55 év feletti sofőrök több mint fele munkahelyi ártalmaktól szenved. Bár a forgalomban dolgozók még megfelelnek az alkalmassági vizsgán, a több évtizedes stressz lassan felőrli az egészségüket: lassul a reflexük, tompul a figyelmük, ízületi bántalmaktól szenvednek, a hektikus munkabeosztás miatt időnként kialvatlanok, s a problémamegoldó képességük sem a régi, sőt a konfliktusokat is jóval rosszabbul tűrik, mint akár csak néhány évvel korábban – derült ki a vizsgálat során. A jelentést azért kapja meg a napokban minden parlamenti párt tagja, hogy szembesüljön vele, mit tesz, amikor a korkedvezményes nyugdíj eltörlésére szavaz, s nemmel voksol a korengedményes rendszer visszaállítására is – indokolja az ASZSZ szokatlan akcióját Székely Tamás elnök, aki úgy véli: a nyugdíjkedvezmények eltörlése nem csak ennek a kormánynak a felelőssége, hiszen ezt a problémát korábban sem rendezték megnyugtatóan. A konföderáció nem törődik bele, hogy a korengedményes nyugdíj lehetősége után – amely szerint a munkáltató a tényleges öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig megelőlegezhette a költségvetésnek az öregségi ellátással kapcsolatos kiadásokat – a korkedvezményt is elvegyék az emberektől, mert ez nemcsak a közlekedésben, hanem számos egyéb ágazatban is tízezrek számára hátrányos – jelentette ki Székely Tamás. Az elnök az érintett munkavállalók és környezetük számára is egyenesen életveszélyesnek tartja a korábbi rendszer totális leépítését. Úgy véli, ilyen döntéseket csak azok hoznak, akik nem láttak még közelről évtizedeken át végzett nehéz fizikai munkában megfáradt, beteg gyári munkást vagy járművezetőt, akinek ilyen állapotban kell mindennap kockáztatnia a saját, az utasok és a többi járművezető biztonságát. A most készült felmérés szerint a járművezetők csaknem húsz százaléka kénytelen ilyen állapotban dolgozni. A döntéshozóknak érdemes szembesülniük vele, hogy őket is veszélybe sodorhatja egy munkára kényszerített idősebb sofőr, s mielőtt teljesen eltörölnék a korkedvezményes nyugdíjat, érdemes ezt mérlegelni – szögezte le az elnök. A szakszervezet elfogadhatatlannak tartja, hogy hamarosan olyan központi "kockázati" átvilágítás kezdődik, amely kizárólag a korkedvezményre jogosító munkaköröket érinti. Az ASZSZ elvárja, hogy a folyamatos munkarendben működő területeken is legyen kockázatértékelés, mert egy tényszerű vizsgálat során kiderülhetne, hogy nem szűkül, hanem egyre hosszabb lesz a korkedvezményre jogosító munkahelyek listája. A tervezett intézkedés egyébként több mint ötszáz munkáltatót, s összesen mintegy 43 ezer dolgozót érint.

Az ASZSZ azonban nemcsak tiltakozik a rossz döntések ellen, hanem kidolgozta saját javaslatát is, amely az államnak egyetlen fillérjébe sem kerül: olyan, a munkáltatók által korábban is finanszírozott ellátórendszer megteremtését tartja elfogadhatónak, amely megoldást jelent az öt évvel az öregségi nyugdíjkorhatár előtt álló embereknek. Őket ugyanis – a javaslat szerint – nyugdíjba küldheti a munkáltató, ha előre befizeti az államnak a járulékokat. Ez különösen létszámleépítésnél, munkaerő-fiatalításnál humánus eljárás, hiszen a nyugdíj előtt állók nem kerülnek utcára, a fiataloknak pedig ezzel teremthetnek munkaalkalmat a cégek.

Forrás: www.nol.hu

Az AKSZSZ soron következő elnökségi ülését, 2013. november 15-én az Alba Volán Zrt-nél tartotta. A kölcsönös tájékoztatás keretén belül, testületet tagjai tájékoztatták egymást az elmúlt hónapok történéseiről. Hozzászólásaikban a tagszervezetek elnökei kiemelték a Volán társaságoknál a közeljövőben megtartásra kerülő, üzemi tanács és munkavédelmi képviselői választást. Az AKSZSZ elnök tájékoztatta a jelenlévőket az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felé történő adatszolgáltatás buktatóiról. Az AKSZSZ részvételének megállapítási kérelmét elektronikus úton is be kell küldeni a bizottságnak, de a jelenleg működő központi rendszer az általunk kitöltött adatlapot fogadni nem tudja. Információink szerint a rendszergazda dolgozik a probléma megoldásán. Az egy kicsit elgondolkodtató, hogy miért ilyen körülményes és bürokratikus azt megállapítani, hogy az AKSZSZ részt vehet-e az érdekegyeztetés rendszerében.

Az AKSZSZ elnöksége áttekintette a Volán társaságoknál dolgozó munkavállalók bér és jövedelem helyzetét és megállapította, hogy három éve nem volt elfogadható bérrendezés. A tagszervezetek elnökeinek hozzászólása után határozott a testület, a SZAKSZ 2014. évi bérfejlesztési követeléséről.

Az AKSZSZ elnöksége egyetértett abban, hogy az Alágazati kollektív Szerződés az elmúlt évtized során teljesen kiüresedett, annak tartalma nem szolgálja a munkavállalók érdekeit. Elfogadhatatlannak tartja az AKSZSZ, hogy a szerződés nem tartalmaz egy bértarifa rendszert, ami elválaszthatatlan részét kellene, hogy képezze az AKSZ-nek. A foglalkoztatási szabályok is ellentmondásosak, az elnökség véleménye szerit az túlterjeszkedik a jelenlegi jogszabályokon. Az AKSZSZ elnökségének egybehangzó véleménye alapján új Alágazati Kollektív Szerződés megalkotására és elfogadására lenne szükség, a Volán társaságoknál képviselettel rendelkező, egy szakszervezet és a több szakszervezetet tömörítő négy szakszervezeti szövetség részvételével. Az elnökség megtárgyalta a Kormány előterjesztési tervezetét, mely a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól ……. szól. Ez a rendelet tervezet lényegében lehetőséget adna a munkáltatónak, hogy a jelenleg korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott (autóbuszvezetők) munkavállalók esetében, korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítését kérje. A rendelet alapján egy bizottságnak – aminek a tagja a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, szakszervezetek - kellene vizsgálni a Volán társaságoknál, hogy jelenleg megalapozott a munkavégzésre és munkakörülményekre vonatkozóan, az-az állapot, ami alapján a munkavállalókat olyan terhelés éri, ami alapján a korkedvezmény biztosítása indokolt a továbbiakban is. Az AKSZSZ elnökségének egyhangú véleménye alapján szükséges a szakszervezetek összefogása és a rendelet tervezet alapján egy közös álláspont kialakítása, ami tartalmazza azt a szakszervezeti protokollt (egyedi útmutatást), ami alapján képviselik a szakszervezetek a Volán társaságoknál felállított bizottságokban, az autóbuszvezetők érdekeit.

Az elnök ismertette a testülettel, hogy a Szövetség jelenlegi tisztségviselőinek mandátuma, 2013. december végén lejár, ezért szükség van a Választmány összehívására és az új tisztségviselők megválasztására. A Választmány összehívásával lehetőség nyílik a tagszervezetek számára, hogy Alapszabály módosítását is kezdeményezzék. A Választmánynak kell elfogadni a Szövetség beszámolóját és a következő választási ciklusra szóló programot, amit a Szövetség az érdekvédelmi tevékenysége során szeretne megvalósítani. A beszámolót és az új programot is – írásos formában - a Választmány elé kell terjeszteni. Az elnökségnek ki kell tűzni a Választmány összehívásának időpontját, a tisztségekre a jelölés határidejét. Hoffmann Antal alelnök úr felhívta a tagszervezetek elnökeinek figyelmét, hogy a Volán társaságok átalakításával kapcsolatos folyamatos tájékoztatás, a tulajdonos MNV Zrt. részéről elengedhetetlen. Időszerű lenne a soron következő konzultáció összehívása a tulajdonos részéről, mivel több olyan lépés is született, amiről a szakszervezetek, csak egyéb csatornákon keresztül értesültek.

Az Elnökség a napirendi pontokkal kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

A testület a SZE/1/2013. (11.15.) sz. határozatával, megbízta a Szövetség elnökét, hogy 2013. november 18-án levélben tájékoztassa a KKVSZ elnökét, mint munkáltatói szövetség képviselőjét az AKSZSZ 2014. évi 8 %-os bér és jövedelemfejlesztési igényéről. Kérje a munkáltatói oldalt, hogy az Alágazati Kollektív Szerződés előírásai alapján, rövid határidőn belül kezdődjenek meg a bértárgyalások. Az AKSZSZ egyértelmű igénye, hogy a bértárgyalások, legkésőbb 2014. február 28. napjával befejeződjenek és a bérfejlesztésre, a társaságoknál 2014. január 1. napjáig visszamenőleges hatállyal kerüljön sor. A Szövetség nem támogatja az üzleti terv elfogadása utáni bérrendezések kezdeti időpontjának meghatározását a bérmegállapodásban. A testület a SZE/2/2013. (11.15.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az AKSZSZ elnöke levélben történő megkeresésével kezdeményezze a Volán társaságoknál képviselettel rendelkező szakszervezeteknél, a Munkáltatói szövetségnél (KKVSZ) és a MNV Zrt-nél, mint tulajdonosnál, egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy kezdődjenek meg a Volán szakmára kiterjedő új kollektív szerződés megalkotásával kapcsolatos tárgyalások. A levél tartalma hívja fel a tulajdonos figyelmét arra, hogy a jelenleg a munkavállalói oldalon szerződést kötő szakszervezetek, nem képviselik a Volán társaságoknál dolgozó munkavállalók többségét. Arra is utaljon az elnök a levelében, hogy a társaságok átalakítása során szükség lenne egy szélesebb körű érdekegyeztetés biztosítására, amiben szerepet kaphat mind az öt érdekvédő szervezet. Ennek elmaradása veszélyeztetheti a Volán társaságok sikeres átalakítását.

A testület a SZE/3/2013. (11.15.) sz. határozatával felhatalmazza az elnököt, hogy levélben keresse meg a Volán társaságoknál működő szakszervezeteket, hogy közösen határozzák meg azt az útmutatást, amivel minden Volán társaságnál felállított bizottságban a szakszervezetek egyformán érvelve képviseljék az autóbuszvezetők érdekeit, hogy a korkedvezmény rendszere a jövőben is fennmaradjon. Az összefogással, tegyenek meg mindent annak érdekében, ha kell szakértők bevonásával is, hogy a szakszervezetek álláspontja szakmailag is megalapozott legyen.

A testület a SZE/4/2013. (11.15.) sz. határozata alapján a Választmány összehívására felhatalmazza az elnököt, melynek időpontját, 2014. január 17. napjára tűzte ki. A Választmányi ülés megtartása, a Kapos Volán Zrt-nél kerül sor. A tagszervezetek a taglétszámukat, 2013. december 31-ig közöljék a szövetséggel. A Szövetség választott tisztségeire, a tagszervezetek jelöltállítási határidejét az elnökség, 2013. november 30. napjában határozta meg. A tagszervezeteknek a jelölést írásban, a Szövetség titkárságára kell elküldeniük. Az Alapszabály módosítására a tagszervezeti javaslatokat, ugyancsak írásban, 2013. december 31. napjáig kell a Szövetség titkárságára megküldeni. Az elnök a felelős a beszámoló és a következő ciklusra szóló program elkészítéséért. Az anyagokat véleményezésre legkésőbb a tagszervezetek számára, az elnöknek 2013. december 20-áig kell kiküldenie. Abban az esetben, ha a tagszervezeteknek van módosítási javaslata az anyaggal kapcsolatban, akkor azt 2014. január 8. napjáig, írásban kell közölni az elnökkel. A módosításokat az elnök az előterjesztésekben átvezeti és a Választmány elé a korrigált anyagot terjeszti, tárgyalásra.

A testület a SZE/5/2013. (11.15.) sz. határozatával megbízza a szövetség elnökét, hogy kezdeményezze az MNV Zrt. területileg felelős igazgatójánál a soron következő konzultáció összehívását, amelyen részt vesznek a Volán társaságoknál képviselettel rendelkező szakszervezetek.

Forrás: www.akszsz.hu

 


Tisztelt Tagjaink!

A tegnapi nap folyamán az üzemi tanács választható jelöltek között szakszervezetünk alelnöke olyan Közúti Közlekedési Szakszervezetes kollégát talált aki a választási törvénynek nem felel meg. Tájékoztatta a helyi választási bizottság vezetőjét illetve személyemet. Én a mai nap folyamán kértem levélben a Központi Koordinációs Választási Bizottság elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a törvénysértés elkerülése érdekében. Szóban tájékoztatott, hogy a kolléga visszalépett.

Székesfehérvár 2013.11.12. 
Jánosik József 
FMASZ elnök

 

Válasszunk?!

…Hogy mit is? – anyóst? – feleséget? - pártot? – Üzemi Tanácsot?...

Nem-nem, nem ment el az eszem! - Most éppen Üzemi Tanácsi Tagokat! Amikor erre hívtam fel a figyelmét az egyik kollegánknak, - rögvest arról érdeklődött, (voltam-e már orvosnál?) Általános vélekedés: minden munkavállalónak elege van már mindenből, s most éppen hagyjam békén a választások újabb „macerájával”! Neki így is van elég gondja, - aközt kell választania, hogy a gyerek napközijét fizesse-e be vagy téli cipőt vegyen neki? Különben is nem is hallott még az Üzemi Tanácsról!

De miért is kellene most választanunk? – ráadásul Üzemi Tanácsi tagokat!

Hogy egyáltalán van ilyen, már, mint Üzemi Tanács, általában észre sem vesszük, pedig sok, fontos dologban képviselheti és segíthetik a munkavállalók napi munkáját. - Az Üzemi Tanácsok mandátuma öt évre szól, tagjai száma az adott munkavállalók létszámától függ.

A tanács tagjának az választható, aki legalább hat hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval. Nem választható ÜT taggá az, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki a munkáltató, illetve a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozója, - továbbá, aki a választási bizottság tagja.

Az előző ciklusban megválasztott ÜT tagok 5 éves mandátuma idén ősszel lejár, s-így a volán társaságok többségénél és az ország számos más munkahelyén is Üzemi Tanácsi választásokat kell tartani!

Munkavállaló tagtársaink közül csak kevesen emlékeznek rá, hogy Magyarországon, először, 1993-ban került sor üzemi tanácsi tagok választásra. Akkor még, - az új Munka törvénykönyv elfogadásáig a szakszervezetek támogatottságától függött a kollektív szerződéskötési jog.

Ez azonban 2012.től megváltozott, új jogszabály határozza meg a szakszervezetek reprezentativitását. Ettől függetlenül viszont, továbbra sem mindegy, hogy az üzemi tanácsi választás, milyen eredménnyel zárul, és kik kerülnek be a testületekbe. Olyan üzemi tanácsokra van szüksége a munkavállalóknak, akik élnek a Munka törvénykönyvében biztosított feladat és jogkörrel, azt bátran merik alkalmazni.

Mit is tehet, miként képviselheti a munkavállalókat az Üzemi Tanács?

Az Üzemi Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. Véleményezési joga a következő esetekben van:

   a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezete, különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására;

   termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése;

   a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme;

   a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazása;

   az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkoztatási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés;

   az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása;

   a képzéssel összefüggő tervek;

   a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele;

   az egészségkárosodást szenvedett vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete;

   a munkarend meghatározása;

   a munka díjazása elveinek meghatározása;

   a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés;

   az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés;

   a családi élet és a munkatevékenység összehangolása;

   a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.  

TEHÁT, ha akarjuk, ha nem, ha szeretjük, ha nem, - mint a jó anyóst, de választani kell! - Mindannyi ónk számára fontos, hogy eredményes Üzemi Tanácsi választások legyenek! Minden munkavállalónak fontos, szakszervezeti hovatartozástól és tagságától függetlenül, hogy az üzemi tanácsokba olyan tagok (jelöltek) kerüljenek, akik minden munkavállaló érdekét együttesen képviselik!

Így a Megye legnagyobb állami kézben lévő munkaadójánál 2013.novemberében üzemi tanácsi választásokra kerül sor. Azt szeretnénk elérni, hogy a munkavállalók olyan jelöltekre adják le szavazatukat, akik a munkavállalók körében népszerűek, megbecsültek. Kérjük, szavazzatok a Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet jelöltjeire az üzemi tanácsválasztáson!

Miért szavazz a Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet jelöltjeire?

Mert az alábbi program megvalósításához szükséges, hogy a társaságoknál szakszervezetünk tagjai kerüljenek be az üzemi tanácsokba, és mint szakszervezetünk természetes szövetségese támogassák, segítsék a Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet és a Szövetség munkáját.

Erősítenünk kell a jogi védelmet. Minden törvényes lehetőség kihasználásával kell a foglalkoztatás szabályait betartatni. Tisztségviselőink a tagság mellett, a munka világára vonatkozó és a személyes életüket is érintő kérdésekben, következetesen kiálljanak.

Az autóbusz-közlekedés privatizációjának és az alvállalkozók további piacszerzésének megakadályozása. A társaságok esetleges átszervezése során, javuljanak a munkavállalók életkörülményei. Az Alágazati Kollektív Szerződés szabályainak újratárgyalása, módosítása.

A közösségi közlekedésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási szabályainak felülvizsgálata, egységesítése. Nem megengedhető az, hogy pl.: a rendelkezésre állási időt minden társaság eltérően szabályozva alkalmazza, öt perces időket is összevonva, csökkentett bérrel, szolgálati idő elismerése nélkül számoljanak el olyan időket, amit a munkavállaló munkahelyén tölt. A munkahelyek biztonságának, a foglalkoztatás stabilitásának megőrzése.

Kollektív Szerződésünk keretén belül továbbra is biztosítani kell munkatársaink szociális ellátását és e juttatások erkölcsi értékén felül, anyagi színvonalának javítását.

Egységes bérrendszer, bérminimumok bevezetése minden munkakörben.

Az évenkénti bértárgyalások során a bérek reálértékének megőrzése, hosszabb távon az EU. bérszínvonalához való közelítés.

Aktívabban kell fellépni és képviselni, hogy javuljon a munkabiztonság és a munkahelyi környezet a munkáltatóknál. Egészséges munkavállalók dolgozzanak, biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkahelyeken. Erősödjön a gazdasági vezetés és a munkavállalói munkavédelmi képviseletek partnerségen alapuló kapcsolata, kölcsönös együttműködés a biztonságos munkavégzés érdekében.

Szavazatoddal járulj hozzá, hogy fenti programunk megvalósulhasson

Szavazz a Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet jelöltjeire!

Kökény József

 

Elégtételt kapott, a KKSZ-ből alapszabály ellenesen kizárt Somogy megyei vezető!
2013. november 07. csütörtök, 13:49

A Fővárosi Törvényszék, 2013. október 14. napján hozott ítéletével megsemmisítette a KKSZ Választmányának 4. számú határozatát, amelyben Katona Lászlót a Kapos Volán Zrt. Alapszervezetének elnökét, 2013. január 30. napján kizárta a tagjai sorából. A Törvényszék indoklásában többek közt megállapította, hogy a választmányi határozat a KKSZ alapszabályába ütközik, ezért megsemmisítette azt.

Ezáltal Katona László tagsági viszonya - ugyan még nem jogerősen – helyreállna, ha közben Katona László véglegesen nem szüntette volna meg, a 18 éve tartó KKSZ tagsági jogviszonyát, mint ahogy azt tette, 2013. október 1. napjával minden alapszervezeti tag, a Kapos Volánnál.

Katona László és az alapszervezet tagjai, megelégelték a KKSZ semmittevését, alacsony színvonalú érdekvédelmi munkáját és az alapszervezet elnökének meghurcolását, majd kizárását. Mindezt csak azért, mert a SZAKSZ ellen a KKSZ által indított perben, Katona László – a KKSZ által beidéztetett - tanúként igazat mondott a bíróságon. Továbbá azért mert Katona László, a KKSZ Kapos Volán Rt. Alapszervezet vezető testületének határozata alapján, ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a VIII. kerületi Rendőrkapitányságon. A feljelentésre azért került sor, mert a KKSZ Választmányának határozatát a KKSZ elnöke figyelmen kívül hagyva az irodaház felújítása során a megszavazott 40 milliós összeget jelentősen túllépve, több mint 80 milliós ráfordítással hajtotta végre a beruházást úgy, hogy erre az összegre nem volt testületi felhatalmazása. A Rendőrkapitányság, bűncselekmény hiányában a nyomozást megszüntette, amit a KKSZ, a honlapján publikált. Arról viszont nem számolt be az elnökség, hogy a tagság vagyonát úgy költi az elnök a székház felújítására, hogy a további 40 milliót meghaladó összeget a Választmány nem hagyta jóvá.

Mindezt azért tesszük közzé itt a honlapunkon, mert a KKSZ által meghurcolt és jogtalanul kizárt Katona László lépését, a KKSZ Elnöksége a honlapján a „Csak a tisztánlátás végett” cikkében úgy állította be, mintha a feljelentésre a KKSZ elnöke, a magatartásával nem szolgáltatott volna okot. Továbbá, mint szakszervezetünk tagja Katona László – mert a KKSZ-ből történő kilépése után minden volt KKSZ-es tag a SZAKSZ-nál létesített tagsági jogviszonyt - kapjon elégtételt a publikáció során, mert a KKSZ ezt a honlapján, valószínűleg nem fogja megtenni.

„Csak a tisztánlátás végett...

2013.07.19 08:11
A Budapesti VIII. Kerületi Rendőr-főkapitányság Katona László – akkor még, mint a KKSZ Kapos Volán Alapszervezetének elnöke – feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés elkövetésének alapos gyanúja miatt. A Rendőrség a KKSZ székház felújításának munkálataival kapcsolatos eljárást a Közúti Közlekedési Szakszervezet ellen lefolytatta. Ezúton tájékoztatjuk minden kedves tagtársunkat, hogy az eljárást a Nyomozó hatóság bűncselekmény elkövetésének megállapítása hiányában megszüntette.

KKSZ Elnökség”

Mindezekből okulva a KKSZ-nek úgy kellene a jövőben működni, hogy a kongresszusa által elfogadott Alapszabály előírásait tartsa be, és ne működjön alapszabály ellenesen! Sajnos ez már nem az első eset, korábban is történt alapszabály ellenes kizárás.

Forrás: www.szaksz.hu

 

Tisztelt Tagjaink!

Az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetségének soron következő ülése 2013. november 15-én 10 óra 30 perckor lesz Székesfehérváron az Alba Volán ZRT első emeleti tanácstermében. Ezúton meghívok minden kedves tagunkat az ülésre. Kérem tagjainkat, szíveskedjenek jelezni részvételüket előre, mivel az ülés után vendégeinket illetve tagjainkat egy ebédre meghívjuk.

Jánosik József FMASZ elnök

 

Tisztelt Tagjaink, Kollégáink, Barátaink!

A 2013 évi kitüntetési javaslatainkat egy kivételével sajnos nem fogadták el. A javaslatok megtétele illetve leadása előtt a szakszervezetünk vezetősége úgy határozott, hogy egy emléklappal, pezsgővel illetve a hölgyeknek virágcsokorral köszönjük meg kiemelkedő munkájukat. Javaslatainkat az alábbiakban közöljük:

Év gépkocsivezetője:

Csákvári Mihály – Székesfehérvár Helyközi üzem

Molnár Tamás – Székesfehérvár Helyközi üzem

Takler Gyula – Dunaújváros Helyközi üzem

Kiss István – Dunaújváros Helyi üzem

Év szerelője:

Papp Károly – Székesfehérvár Járműfenntartási üzem

Végh Ferenc – Székesfehérvár Járműfenntartási üzem

Gerendai János – Dunaújváros Járműfenntartási üzem

Év ügyviteli dolgozója:

Putráné Prakk Ágnes – Dunaújváros Forgalmi iroda

Csepi Istvánné – Székesfehérvár Helyi üzem

Mészáros Lászlóné – Székesfehérvár Helyközi üzemCsákvári Mihály autóbuszvezető

Székesfehérvár helyközi üzemMolnár Tamás autóbuszvezető

Székesfehérvár helyközi üzemTakler Gyula autóbuszvezető

Dunaújváros helyközi üzem

 

Kiss István autóbuszvezető

Dunaújváros helyi üzemPapp Károly autószerelő

Székesfehérvár Járműfenntartási üzemVégh Ferenc autóvillamosság szerelő

Székesfehérvár Járműfenntartási üzem  Gerendai János művezető

Dunaújváros járműfenntartási üzemPutráné Prakk Ágnes forgalmi naplózó

Dunaújváros autóbuszállomásCsepi Istvánné elszámoltató

Székesfehérvár helyi üzemMészáros Lászlóné elszámoltató

Székesfehérvár helyközi üzem

További képeket a galériában tekinthetik meg!


Tisztelt Tagjaink, Kollégák és Barátaink!

 2013. október 18-án megtartott ünnepségen kitüntettek névsorát az alábbiakban közöljük.

Minden kollégának gratulálunk és további jó munkát és jó egészséget kívánunk.

FMASZ VEZETŐSÉG

2013. évben /2012. év alapján/ balesetmentes fokozatot elértek, illetve a kitüntetettek névjegyzéke:

1.000.000 balesetmentes km fokozat

20-405 Barabás Tibor                       Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem              

170-017 Major István                         Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem              

240-096 Rudniczai János                   Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem              

270-380 Szaniszló Imre                     Móri Személyszállítási Üzem                      

270-189 Szima István                         Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem  

290-008 Triebel József                       Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem  

530-034 Csergő Bálint                       Dunaújvárosi Személyszállítási Üzem

620-130 Molnár László                     Dunaújvárosi Személyszállítási Üzem

1.250.000 balesetmentes km fokozat

40-165 Cseke Ferenc                       Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem  

130-501 Kuti József                           Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem              

250-380 Svárda László                      Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem              

320-192 Varga Tibor                           Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem

1.750.000 balesetmentes km fokozat

40-083 Csuti Ferenc             Szfvár. Helyközi Személyszállítási Üzem

„Év autóbuszvezetője” kitüntetést kapta:

250-003 Sógorka Attila                                               Móri Személyszállítási Üzem          

100-244 Horváth László                                             Helyi Személyszállítási Üzem          

320-192 Varga Tibor   Imre                                         Helyközi Személyszállítási Üzem

580-087 Hóbor Béla                                                  Dunaújvárosi Személyszáll.Üzem                                                    

„Év szerelője” kitüntetést kapta:

320-182 Végh Ferenc             autóvillamossági szerelő         Járműjavító Üzem                

220-005 Paveszka István       autóvillamossági szerelő         Móri Járműjavító Üzem      

630-091 Nyári István             autószerelő                             Dunaújvárosi Járműjavító Üzem

„Év ügyviteli dolgozója” kitüntetést kapta:

270-044 Szabó Józsefné         vezénylő                                 Helyközi Személyszállítási Üzem

160-095 Lázár Tibor               számviteli főmunkatárs           Gazdasági Iroda                    

660-065 Rabi Nikolett           forgalmi szolgálattevő Dunaújvárosi Üzemigazgatóság                    

Vezérigazgatói dicséret-ben részesült:

40-183 Csibrik Jánosné       titkárnő                                   Vezérigazgatói titkárság        

290-192 Tankáné Berze

               Katalin                     ügyfélszolgálati munkatárs     Móri Járműjavító Üzem      

510-036 Antal József             autóbuszvezető  Dunaújvárosi Személyszáll.Üzem                                                    

Székesfehérvári üzemigazgatói dicséretben részesült:

50-105 Dörögdi László         autóbuszvezető Helyközi Személyszállítási Üzem

190-067 Németh Péter           részlegvezető   Járműjavító Üzem                          

Dunaújvárosi üzemigazgatói dicséretben részesült:

660-061 Roischek Sándor                               autószerelő                                        

Szervezési és koordinációs igazgatói dicséretben részesült:

160-108 Laki István               telepfenntartási vezető           Járműjavító Üzem                

70-015 Farkas Ferenc           menetrendi csoportvezető     Forgalomszervezési Iroda                                            

Gazdasági igazgatói dicséretben részesült:

160-029 Lendvai Anikó         számviteli csoportvezető       Gardasági Iroda                    

Helyközi Személyszállítási Üzem Szfv

2012. év alapján balesetmentes fokozatban részesül:

250.000 km fokozat

70-027 Fülöp Gyula                         266.281           1972.

130-100 Kincses János                       254.641           1964.

170-068 Menyhárt István Antal       265.773           1968.

190-052 Nagy Attila                           274.024           1969.

220-044 Pörgye Lajos             285.367           1982.

290-051 Teuschler János                   277.866           1964.

320-055 Varga Attila                         272.005          1979.

650-142 Prajda István                         255.251           1974.

500.000 km fokozat

20-082 Barta Zoltán                         519.191           1969.

20-313 Bozai János                         533.773           1966.

190-013 Nagy István                         551.511           1971.

190-018 Nagy József                         530.798           1962.

210-003 Oláh Imre                             524.486           1973.

220-036 Pánczél Lajos                       504.296           1963.

270-010 Szabó Csaba                         532.296           1977.

750.000 km fokozat

20-024 Bujtár József                                   770.016           1956.

20-030 Barta Péter                           786.278           1963.

20-293 Bognár László                       777.252           1969.

40-141 Csákvári Mihály                   788.645           1973.

120-010 Imre Ferenc                         778.803           1957.

190-046 Németh István                     766.450           1957.

270-006 Szalkai Bacsó Sándor           755.989           1974.

270-032 Szabó György                     771.778           1975.

270-045 Szabó Zsolt                          754.423           1973.

270-052 Szilvási István                     794.243           1975.

320-027 Vájer András             763.631           1963.

320-002 Winkelman János                 774.873           1968.

Móri Személyszállítási Üzem

2012. év alapján balesetmentes fokozatban részesül:

500.000 km fokozat

130-048 Kiss Ferenc Balázs               516.912           1978.

130-192 Kónya László                       540.318           1974.

170-023 Máhr Zoltán József             511.185           1965.

750.000 km fokozat

130-697 Kiss László                           770.154           1963.

250-056 Sárközi Róbert                     776.141           1967.

340-015 Zsigmond István                   764.433           1957.

Dunaújvárosi Üzemigazgatóság 2012. év alapján balesetmentes fokozat:

250.000 fokozat

620-141 Madarász Zoltán

680-162 Szabó Tamás

710-111 Vén Attila

600-332 ifj. Kolonusz Pál

610-070 Lázár Gábor

680-160 Szemler János

500.000 fokozat

660-063 Rédl Antal

750.000 fokozat

520-175 Becző Sándor

520-183 Bíró István

560-034 Fogarasi Csaba

600-289 Konrád Ferenc

 


" Üzemi Tanács Választás 2013 "

Dunaújvárosi jelöltjeink: 

Székesfehérvári jelöltjeink:

 


" Üzemi Tanács Választás 2013 "

 Tisztelt Tagjaink, Kollégáink, Barátaink!

A tegnapi napon 2013.október 16-án a választási bizottság által előírt határidőn belül személyesen adtam át a bizottság megbízottjának a jelöltjeink listáját és az egyéb dokumentumokat. A választási bizottság október 18-án ülésezik és megvizsgálja a jelöltek törvényességi feltételeit. Ezek után kihirdetik a választhatók listáját.Jelöltjeink két helyen indulnak a szükséges mandátumokért ( Dunaújváros és Székesfehérvár ). A jelöltjeink listáját és a választási plakátjukat a választási bizottság ülése után fogjuk közzétenni. Ezúton szeretném megköszönni minden kollégának akik a jelölést elvállalták azoknak a kollégáknak aki segítenek a szavazás lebonyolításában. Külön köszönetemet fejezem ki Kökény József alelnök úrnak és Lackner Attila kollégánknak akik a választási plakát szerkesztésében dolgoztak.

Jánosik József FMASZ elnök

Mondjuk ki végre nincs szükség arra, hogy több szakszervezet legyen több tucat elnökkel, és alelnökkel és egyéb tisztségviselőkkel! Hiszen ez a szám már önmagában egyértelműen jelzi a munkavállalók megosztottak.

Pedig ezen könnyű segíteni, hiszen érdekek közösek céljaik egy biztos munkahely, méltó fizetéssel. Ez pedig elképzelhetetlen akkor, ha továbbra is ellenállás nélkül viszi keresztül a munkáltató a politikai döntéseket.

A választásoknál ( üzemi tanács ) jusson eszedbe minden jó rossz, és úgy jellőlj.


A KKSZ biztosan a munkavállalók oldalán áll?
2013. október 04. péntek, 21:29

A legtöbb Volán társaságoknál dolgozó autóbuszvezetők foglalkoztatása és munkakörülménye az elmúlt öt évben jelentősen romlott. A munkaidő alapot oly mértékben csökkentették a kivett idő (rendelkezésre állási idő) alkalmazásával, ami miatt már a járulékos feladatok ellátását sem lehet maradéktalanul teljesíteni. Jelentős feszültséget generál az autóbuszvezetők körében, hogy legtöbb Volán társaság a rendelkezésre állási időre, a munkavállalók besorolási (alapbérének) 40 %-át számolja el. A kivett időt már úgy alkalmazzák, hogy a teljes jelenléti időből az elszámolt munkaidő, sok esetben a napi 8 órát sem éri el. Ezáltal sok társaságnál a havi kötelező munkaidőt, a szabadságok elírásával lehet teljesíteni, így a regenerálódást (pihenést) biztosító szabadság intézménye is sérül.

A KKSZ és a Munkástanács, mint alágazati kollektív szerződést kötő felek, évekkel korábban és legutóbb 2012. évben is, a Volán társaságokat képviselő munkáltatói szövetséggel úgy módosították a kollektív szerződést, hogy 12 órára csökkentették azt az időt, - az Mt. előírásától eltérően -, ami az adott napra vonatkozó munkaidő beosztást a munkáltató – minden kötelezettség vállalás nélkül - módosíthatja. Abban az esetben, ha ez a szakasz nem szerepelne az AKSZ-ben, akkor a 4 nappal korábban történő munkaidő beosztás módosítása lenne megengedett pótlékmentesen és az azon belüli munka és pihenőnap áthelyezés miatt, a társaságoknak az autóbuszvezetők részére 50 %-os bérpótlékot kellene fizetni.

A Volán társaságoknál a fentiekben alkalmazott gyakorlat, a foglalkoztatás területén jelentős létszám és bérmegtakarítást eredményezett. Az a probléma, hogy az így keletkezett   pénzösszegeket, az elmúlt években a társaságok, nem csak az autóbuszvezetők bérfejlesztésére fordították. A munkanapok száma nőtt úgy, hogy ezzel arányosan nem nőttek a keresetek, vagyis az autóbuszvezetők nem keresnek többet, pedig a munkahelyen eltöltött napok száma az elmúlt években 4-5 nappal lett több.

A Munkaügyi Bíróság határozatait áttekintve megállapítható, hogy az elmúlt évek során számtalan munkavállaló perelte, a keresetben érintett Volán társaságot, a rendelkezésre állási idő alkalmazása és a munkaidő módosítása miatt. Az autóbuszvezető munkakörben dolgozó munkavállalók, a perben azért veszítettek, mert az Alágazati Kollektív Szerződés a Munka Törvénykönyvétől eltérő módon – számukra hátrányosan – rendelkezett ezekről a foglalkoztatási szabályokról.

Ez csak két olyan szakasz az Alágazati Kollektív Szerződésben, amit a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Munkástanács a tárgyalások során elfogadott, és megítélésünk szerint a Volán társaságok érdekeit támogatva írt alá a munkáltatói szövetséggel.

Mikor látják már be a KKSZ tagjai, akik autóbuszvezetői munkakörben dolgoznak, hogy érdekeiket ez a szakszervezet nem képviseli, mivel az utóbbi időben folyamatosan olyan megállapodásokat köt a munkáltatóval, ami az autóbuszvezetők kizsákmányolását növeli.

Információink szerint, több olyan Volán társaság van, ahol a fordák átdolgozása után a vezetési idők korlátjai a hónap több napján sérülnek, azokat számtalanszor túllépik. Az autóbuszvezetők munkaközi szünetét sem a törvény előírásai alapján biztosítják a munkavállalók számára. A havi vezényléseket nem készítik el időre és nem adják át az autóbuszvezetők számára, és a havi vezényléseket „vezénylési tervnek” nevezik és elhitetik az autóbuszvezetőkkel, hogy az mivel terv, az bármikor módosítható. Az évi rendes szabadságokat sem a törvényes előírások alapján adják ki, azt továbbra is számtalan esetben a munkavállaló tudta nélkül órapótlásként elírják, egyes Volán társaságoknál.

Mindezek figyelembevételével, nem lenne itt az ideje, hogy a Volán szakmában olyan szakszervezeteket kellene a munkavállalóknak támogatni, amely szervezetek összefognak, és első lépésként felmondják az Alágazati Kollektív Szerződést. Ez után, a munkavállalók számára is elfogadható új kollektív szerződés megalkotásában együttműködő szakszervezetek kerülnének tárgyalási és szerződéskötési pozícióba.

A SZAKSZ, mint az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetségének (AKSZSZ) tagszervezete, felvállalja a Volán társaságoknál működő reformpárti szakszervezetek koordinálását és egy szövetségbe egyesítését. Ezáltal alágazati szinten, az AKSZSZ képviselné a változást akaró szakszervezetek és azon belül a munkavállalók érdekeit, a munkáltató és a tulajdonos MNV Zrt-vel szemben.

Legyen az autóbusz-közlekedésben korszakváltás! Egyesítsük és erősítsük meg érdekvédelmünk erejét, mivel annak hiányában a Volán társaságok átalakításának, csak az itt dolgozó a munkavállalók lehetnek a vesztesei. A kiszervezések és az alvállalkozók bevonásának esetleges negatív következményeit, csak összefogva háríthatjuk el. Továbbá, a 2016-os évben bekövetkező piac felszabadítás is egyre közelebb kerül hozzánk, ami tovább csökkentheti a közösségi közlekedésben foglalkoztatott munkavállalók számát.

Ne engedjétek, hogy veletek is az történjen, mint a BKV munkavállalóival! Ne fogadjátok el, hogy az általatok jelenleg a bizalmatokkal támogatott KKSZ, nem csinál semmit és hallgat! Lépjetek!

Forrás: www.szaksz.hu 

 


Egyeztetést kezdeményezett a Szövetség a KKVSZ főtitkáránál             
2013. október 04. péntek, 11:17

Az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége, 2013. október 3-án egyeztető tárgyalást kezdeményezett a munkáltatói szövetségnél. Az AKSZSZ levelében kérte Dénes András urat, a KKVSZ főtitkárát, hogy a Volán társaságoknál képviselettel rendelkező szakszervezetek bevonásával kerüljön sor a konzultációra, mely az autóbuszvezetők alapbér besorolásával és a munkabér bankszámláról történő felvétele során felmerült költségek átvállalásáról szólna. A Szövetség bízik benne, hogy az egyeztetésre az érintettek bevonásával, záros határidőn belül sor fog kerülni.

Forrás: www.szaksz.hu honlap

 


A KKSZ véglegesen elvesztette Somogy megye bizalmát    
2013. szeptember 30. hétfő, 12:22

Újból egy szakszervezet, vagyis a SZAKSZ képviseli a munkavállalók érdekeit a Kapos Volánnál, mivel a KKSZ helyi alapszervezetéből minden szakszervezeti tag kilépett, és a SZAKSZ-nál létesített tagsági jogviszonyt. Ezáltal a KKSZ Kapos Volán Rt. Alapszervezete, 2013. szeptember 27. napjával megszűnt.

A volt KKSZ tagok elmondták, hogy azért döntöttek a kilépés mellet, mert a KKSZ érdekvédelmi tevékenysége az utóbbi két évben a nullára csökkent, érzékelhetetlen volt.

Megítélésük szerint, alágazati szinten a kollektív szerződés módosításai során - főleg a munkaügyi szabályozások terén – a KKSZ a munkáltató érdekei mellett ált ki, mivel az autóbuszvezetők munkaidő alapjának csökkentéséhez (rendelkezésre állási idő, munkaidő beosztás módosítása, fel és lelépési idők elszámolásának problémái, stb.), a KKSZ évről, évre folyamatosan hozzájárult. Valószínűsíthetően ez a magyarázata annak, hogy a KKSZ-ből évente több száz szakszervezeti tag lép ki, és jelenleg közelít a tagsága a 7 000 főhöz. A jelenlegi taglétszáma alapján, a KKSZ már nem képviseli a Volán munkavállalók többségét, talán a 40 %-os szervezettséget éri el országos szinten, ami – a fent jelzett okok miatt –folyamatosan csökken.

SZAKSZ elnök

Forrás: www.szaksz.hu honlap

 

Öt határozat született az AKSZSZ elnökségi ülésén
2013. szeptember 19. csütörtök, 16:22

Az AKSZSZ soron következő elnökségi ülését, 2013. szeptember 13-án a Borsod Volán Zrt-nél tartotta. A kölcsönös tájékoztatás keretén belül, testületet Dobi István elnök tájékoztatta az elmúlt hónapok történéseiről. Kiemelte, hogy 2013. szeptember 4-én egy találkozó keretén belül lehetőség nyílt az MNV Zrt-ben, Simon Zoltán úrral, a társaságokért felelős igazgatóval a Szövetséget is érintő aktuális kérdésekről konzultációt folytatni. Két lényeges kérdést érintett a megbeszélés, ami a Volán társaságok bér és foglalkoztatási rendszerének egységesítéséről, továbbá a társaságok összevonásával járó új kollektív szerződések megkötésének lehetőségéről is szólt.

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság levelének tartalmáról is. Hoffmann Antal elnökhelyettes úr felhívta a jelenlévő szakszervezeti vezetők figyelmét, hogy gondolják át annak lehetőségét, hogy a jövőben az összevont társaságok munkavállalói létszámához előírt, a kollektív szerződés kötéshez szükséges 10 %-os taglétszámot, milyen szervezeti változásokkal lehetne a szövetséghez tartozó szakszervezeteknél elérni.

Az AKSZSZ elnöke ismertette a testület tagjaival, hogy a szövetség programjával egybeesik azon tulajdonosi elvárás, hogy a Volán társaságok bérrendszere cégcsoport szinten egységesítésre kerüljön. Az MNV Zrt. részéről, az új bérrendezési modell kialakításánál figyelembe kell venni a társaságoknak, hogy a munkavállalók jövedelme ne változzon, a jelenlegi költségstruktúrán alapuljon és a bér maximálisan azonos, 3-4 elemből álljon. Az új bérrendszer bevezetési cél dátumát, 2014. január 1-jével jelölte meg a Volán Integrációs Projekt HR munkacsoportja. Mivel, a konkrét iránymutatásokat a közeljövőben fogják meghatározni, várhatóan az év IV. negyedévében kezdődhetnek meg a tárgyalások az új bérrendezési modell bevezetéséről.

Az AKSZSZ elnöksége megtárgyalta az alágazati, illetve kollektív szerződésekben is rögzített, az autóbuszvezetői munkakörben az egyéb munkavégzési tevékenységhez kapcsolódó átalányidők alkalmazásának rendszerét. A testület megállapította, hogy a társaságok az átalányidők alkalmazásánál eltérő gyakorlat alapján biztosítják az átalányidőt. Fő problémát jelent, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenységhez előírt 15-15 percet nem rendeltetésszerűen abban az időpontban biztosítják, amikor az ehhez kapcsolódó feladathoz szükséges munkálatokat kell a jármű vezetőjének elvégeznie. Az általános gyakorlat az, hogy a társaságok az első menetrendszerű járathoz kapcsolódó utas kiszolgálási idővel egybevonva biztosítják ezeket az átalányidőket. Az is tapasztalható, hogy az utolsó járat befejezése után a munkáltató a 15 perc lelépési időt a munkavállaló számára nem számolja el. Az elnökség megállapította, hogy az Alágazati Kollektív Szerződésben 2013. évben az aláíró felek azt a kogens szabályozást, miszerint a 15-15 perc biztosítása az előkészítő és a befejező tevékenységre kötelező volt, úgy módosították, hogy a helyi kollektív szerződések ettől a mértéktől eltérhetnek.

Az Alágazati Kollektív Szerződést aláíró KKSZ, illetve Munkástanács ismételten arról tett tanúbizonyságot, hogy a munkáltató mellé állt azzal, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a 15-15 perc csökkenthető legyen. A gyakorlat azt mutatja, hogy a társaságoknál a 15 percet nem növelték a fordákban, hanem csökkentették. Szükséges az AKSZSZ részéről, hogy módosító javaslatot terjesszen elő azzal kapcsolatban, hogy az Alágazati Kollektív Szerződésből kikerüljön az a meghatározás, mely lehetőséget ad a helyi KSZ-ben az átalányidők csökkentésére.

Az elnökség azzal is foglakozott, hogy a társaságoknál a bérrendszer meghatározó részét képező alapbér meghatározásánál eltérő gyakorlat valósul meg, mivel ugyan a társaságok többsége a szakmunkás bérminimumot veszi figyelembe, de vannak olyan Volán társaságok is, ahol az autóbuszvezetők bérbesorolását a minimálbérhez kötik. Az új bérrendszer kialakításánál szükséges egy szövetségi állásfoglalás, amely a szakmában alkalmazandó egységes gyakorlat alkalmazásáról szól, miszerint az alapbér meghatározásánál a minimum értékeket a garantált szakmunkás bérminimumhoz kell kötni.

Dobi István elnök a soron következő napirendi pont keretében tájékoztatta a testület tagjait, hogy az EU-ban a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályai eltérnek a magyar joggyakorlattól. Magyarországon a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet előírja, hogy az autóbuszvezetőknek 5 évenként oktatáson kell részt venni, melynek végén ismételten vizsgát kell tenniük. Az oktatás, illetve a vizsga jelentős költségekkel jár, melynek megtérítése valószínűsíthetően a munkavállalót terheli. Az EU más országaiban ilyen előírás nincs, tehát öt évente újbóli vizsgán az autóbuszvezetőknek nem kell részt venniük, és ez számukra költségekkel sem jár. Az eddigi szigorú és egyedi rendeletet ez év folyamán az autóbuszvezetők számára kedvezően módosították, mivel a GKI kártyán feltüntetett adatoknak nem kell egyeznie a személyi igazolvány, illetve a jogosítvány érvényességi idejével. Az elnökség egyetértett abban, hogy az AKSZSZ-nek egyeztetést kell kezdeményezni a szakminisztériummal azzal kapcsolatban, hogy a rendelet további módosításra kerüljön, figyelembe véve az EU-s gyakorlatot. A módosítás lényege, hogy a megszerzett GKI kártya 5 évenkénti érvényesítéséhez szükséges oktatáshoz ne járuljon vizsgakövetelmény és ennek költségeit a munkáltató viselje.

Az AKSZSZ elnöksége úgy döntött, hogy a 2014. évi bértárgyalásokkal kapcsolatos szövetségi stratégiát, továbbá az Alágazati Kollektív Szerződés módosítási indítványokat, a következő elnökségi ülés keretén belül tárgyalja meg és alakítja ki azzal kapcsolatban a testület az álláspontját.

Az elnökség azzal is foglalkozott, hogy a munkavállalók körében egyre nagyobb problémát jelent a munkabér bankszámlára történő utalással kapcsolatban felmerülő bankköltségek. A munkabér felvétele során a bankoknál 0,6 %-os költség keletkezik, de vannak olyan bankok, ahol ez eléri az 1 %-ot is. A Munka törvénykönyvének (Mt.) 158. szakasza alapján a bankszámlára történő utalásnál a munkabér felvétele a munkavállaló részére költséget nem okozhat. Mindenki egyetértett azzal, hogy a szövetségnek lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy egy megállapodás keretében garantálja a munkáltató a költségek megtérítését a munkavállalók számára.

Az elnökség, a meghirdetett napirendi pontok tárgyalása során, az alábbi határozatokat hozta:

A testület a SZE/1/2013. (09.13.) sz. határozatával, megbízta a Szövetség elnökét, hogy az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság levelében foglalt előírásoknak megfelelően folytassa az AKSZSZ részvételének megállapítását a KKSZ ÁPB-be.

A testület a SZE/2/2013. (09.13.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Munkáltatói Szövetségnél kezdeményezzen egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy a Volán társaságoknál a garantált szakmunkás bérminimum figyelembevételével történjen az autóbuszvezetőknél az alapbér minimum értékének a meghatározása.

A testület a SZE/3/2013. (09.13.) sz. határozatával felhatalmazza az elnököt, hogy levélben keresse meg a szakminisztériumot és tegyen javaslatot a rendelet módosítására. Személyes konzultáció keretén belül a szövetséget Dobi István és Hoffmann Antal képviselje azon a fórumon, ahol ezzel a témakörrel foglalkoznak.

A testület a SZE/4/2013. (09.13.) sz. határozata alapján a következő elnökségi ülés időpontját 2013. november 15. napjára tűzte ki. Az ülés helyszíne: Alba Volán Zrt. Székesfehérvár, Börgöndi u. 14. Az ülés időpontjáig a tagszervezetek alakítsák ki a 2014. évi bértárgyalással kapcsolatos álláspontjukat és tegyenek javaslatot az Alágazati Kollektív Szerződés módosítására. A szövetség elnöke, írásos előterjesztést készítsen az Alágazati Kollektív Szerződést érintő kérdésekben, mely az autóbuszvezetőknél alkalmazott átalányidő meghatározását, fixen 15-15 percben rögzíti.

A testület a SZE/5/2013. (09.13.) sz. határozatával megbízza a szövetség elnökét, hogy a Munkáltatói Szövetségnél, mint Alágazati Kollektív Szerződést kötő félnél kezdeményezzen egyeztetést. A tárgyalás során el kell érni, hogy az Alágazati Kollektív Szerződésben rögzítésre kerüljön, hogy a munkabér bankszámlára történő utalása miatt az onnan felvett munkabérrel kapcsolatos költségek ne terheljék a munkavállalót.

Forrás: www.akszsz.hu honlap

 


Fegyvert fogtak egy buszsofőrre Budapesten

A férfinak nem volt érvényes bérlete, jegyet pedig nem akart váltani.

Fegyvert fogott a 98-as busz sofőrjére egy férfi kedd hajnalban,

Budapesten - tudta meg az atv.hu

Nemes Gábortól,

a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökétől.

A férfi az első ajtón szállt fel és egy érvénytelent húzott elő.

A sofőr felajánlotta, hogy váltson nála vonaljegyet,

de az utasnak

ez nem tetszett: először azt mondta, olyan igazolványa van,

amivel ingyen utazhat,

majd elővett egy hangtompítós fegyvernek

látszó tárgyat és a buszvezetőre szegezte azt.

A sofőr nem esett pánikba, kérte, tegye le a fegyvert és szálljon le.

Két utas is a segítségére sietett.

A férfi végül elhagyta a járművet.

A buszvezető jelezte a munkáltatójának a történteket: azt kérték tőle,

írja rá a menetlapra az esetet - mondta a honlapnak Nemes Gábor.

Forrás: ATV

 


Nyuszik a fűben…                        

Félünk. Gyáván eloldalgunk, fülünket, farkunkat behúzzuk akkor, amikor ki kellene állnunk magunkért, az elbocsátott társainkért, a munkánkért és a munkahelyünkért. Egymás között még csak-csak elmorgolódunk, de az igazi felelősök elől szemlesütve elsunnyogunk. Félünk és leblokkolunk, amikor a saját értékeinket kellene bemutatni.

A munkánk során belesüppedünk a kényelmes, vagy éppen kényelmetlen ülésünkbe, attól függően, hogy milyen típussal dolgozunk. Néha hepehupás és gödrökkel teli az út, időnként megküzdünk az évszakok által teremtett kihívásokkal, vagy éppen az út szélén vesztegelünk hóban, fagyban, kánikulában, amíg nem jön segítség. Néha van klíma, és kellemesen telik az idő, néha nincs, és keményen beleizzadunk, megszenvedünk a műszak végéig. Többségében stresszes-hisztis utazó közönség, faragatlan, provokáló, már-már bunkó maszekok, de mi tesszük a dolgunk, és végül mindig elszállítjuk az utasokat.

Vegyük már észre, hogy most egy „startot” járunk, a saját életünk startját. Lehet, hogy közülünk sokan az utolsót. Érthetetlen, hogy ugyanazok az emberek, akik az utasok épségéért nap, mint nap felelősséggel síkra szállnak, saját magukért, és társaikért nem tesznek semmit.

Mintha némaságra ítéltettünk volna. Mintha már az automata Alstom-metrón ülnénk, ahol feltétel nélkül kell elfogadnunk a robotpilóta által diktált tempót...

És közben mondogatjuk, hogy nem tehetünk semmit. Mert félünk! De mitől is félünk? Attól, hogy kirúgnak? Így is kirúgnak! Még akkor is, ha egy-két szakszervezeti vezető garantáltan állította, állítja, hogy itt nem lesznek létszám leépítések! Frászt nem! Ez még csak a kezdet volt, felvezetése a tragédiánknak! Idén félezer, jövőre másfélezer… És azután?

Mi történik? Ennek a szemfényvesztésnek az áldozataiként önként lemondunk arról a tiszteletteljes, kiváltságos munkánkról, amivel naponta Budapest és az agglomeráció lakosságát hozzuk-visszük a munkahelyére és juttatjuk el haza, lehetővé téve ezzel, hogy a mi utasaink az ország GDP-jének 46%-át előállítsák.

Kis hal, nagy hal? Ki a kis hal, és ki a nagy hal? Mi, kishalak tápláljuk a nagyhalakat, szavazunk rájuk, odaadjuk erőnk kétharmadát, és lassan, ha hagyjuk /mert igenis hagyjuk/, elveszik az állásunkat – a maradék egyharmadot is –, és ha már élelemre sem lesz pénzünk, valóban mindenben a nagy halak döntenek majd helyettünk.

Önként odaadjuk az erőnket a Tarlósnak, Vitézynek és csapatának, és annak a néhány, milliárdos üzletembernek, akik lerombolják ennek a gyönyörű, de veszélyes szakmának a nimbuszát! Akik hentesből, meg traktorosból átképzett, méregdrága külföldi buszokat vezető, gyakorlatlan szerencsétleneket állítanak hadrendbe legálisan éhbérért, /ők még nálunk is könnyebben odaadták az erejüket, és az eredeti szakmájukat másoknak/. Akik saját zsebüket gyarapítva, a saját szalonnájukat sütögetik, miközben nekünk lassan egy darab avas-szalonnára valónk sem marad.

Miért fogadjuk el természetesnek, hogy ez így van?

Meddig adunk még nekik kérés nélkül mindent? /Tényleg mindent, hiszen sokunknak a gyermekei is elmentek, mert számukra még annyi sem adatott meg, mint nekünk, hogy tisztes munkával 20-30 évig dolgozzanak…/

Attól miért nem félünk, hogy az alvállalkozói buszok gyakorlatlan sofőrjei (persze önhibájukon kívül, vagy a gyakorlatlanságukból adódóan, vagy mert az életük belekényszerítette őket, hogy erejükön, rátermettségükön és tudásukon felül túlvállalják magukat) feldöntik a kerékpárosokat, vagy letarolják a taxisokat – akik egyébként szintén odaadták az erejüket, hisz szeptember 1-től egységes tarifával vihetik csak az utasokat. Így a taxival utazók egyharmada, vele a sofőrök ugyanekkora része nyomtalanul eltűnik majd szépen, csendben a süllyesztőben…

Az nem drága?

Hol vagyunk, miért nem tudjuk megmutatni az értékeinket? Ha mi magunk nem tartjuk értékesnek azt, amit csinálunk, miért várjuk el, hogy bárki más értékelje azt. Ha mi nem tudunk egymásért összefogni, miért és kitől várjuk el, hogy értünk összefogjon? Hol vannak a buszos szakszervezetek, és a vezetőik, akiknek az lenne a dolga, hogy felébresszék már végre a dolgozókat ebből a Csipkerózsika álomból? Miért nem dobják végre sutba a csendes közönyüket?

Gondolkodjunk a nagyhalak fejével! Amíg lehet éhbérért, 50%-os fluktuáció mellett munkavállalókat találni, miért csodálkozunk, hogy megteszik ezt?

Hol vannak az értékeink? Kivel és mikor voltunk utoljára szolidárisak? Kin és mikor segítettünk utoljára?

Azt várjuk, hogy az a maradék 10-20 még lelkes ember fog csodát tenni? Mi buszosok még több ezren vagyunk, de egyre inkább fogyunk, egyre kevesebb kollégánk van, egyre nagyobb a nyomás rajtunk, mégsem beszélünk róla, nyíltan, kulturáltan!

Mikor mutattuk meg utoljára, hogy mi vagyunk azok, akik biztonságban szállítjuk az utasokat?

Mikor mutattuk meg utoljára, hogy milyen pusztítást végez, mekkora szeméthalmot szór szét az utazóközönség, amit minden este ki kell pucolni a buszokról?

Mikor mondtuk el, milyen emberfeletti erőfeszítést igényel a buszok alkatrész és eszköz nélküli javítása - embertelen körülmények között?

Honnan kellene tudni mindezt az utasoknak, vagy a már-már közömbös-közönyös vezérünknek, ha mi nem mondjuk el nekik?

És ha most nem mondjuk el, amíg még van kivel együtt elmondani, mikor és kinek mondjuk el?

Talán majd egymásnak, amikor közmunkásként söprögetjük és takarítjuk majd a VT-Transman, vagy a Waberer’s buszait?!

Forrás: www.szaksz.hu honlap

 


Összeomolhat a Pannon Volánnál a menetrendszerű közlekedés?

A Pannon Volán Zrt-nél az utóbbi időkben olyan magas az autóbuszok napi javítószáma (90 db.), ami már – rendszeresen - veszélyezteti a menetrendszerű közlekedés biztosítását. A javítóállomány miatti járatkésések és kimaradások negatív következményeit, az autóbuszvezetőknek és az őket irányító forgalmi szolgálatnak kell elszenvedniük, mivel az utasok, nap mint nap a vélemény nyilvánításukat e munkakörben dolgozók felé teszik meg. Az is problémát jelent, hogy az autóbuszvezetők munkakörülményei, a járművek műszaki állapotának kritikus helyzete miatt jelentősen romlottak, amit nem hagyhatunk szó nélkül.

Szakszervezetünk úgy ítéli meg, hogy a társaság vezetése nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy a Pannon Volán Zrt. autóbusz állománya hadra foghatóbb legyen. Azt elmúlt években jelentős összegeket vont ki a társaság erről a területről, figyelmen kívül hagyva a szükséges, és elkerülhetetlen ráfordítási költségeket. A SZAKSZ úgy gondolja, hogy az évekkel korábban (2009. év) a társasághoz, szellemi munkakörben, az átlag kereseteket jóval meghaladó bérekkel felvett, több munkavállaló bérköltségeit is, inkább a műszaki szakterület problémáinak megoldására kellett volna fordítani. Ezeknél a döntéseknél a társaság hosszú távú érdekei nem lettek figyelembe véve – melyben a személyes érdekek is meghatározóak lehettek – és ezek miatt is kerülhetett a Pannon Volán Zrt. olyan helyzetbe, hogy a járművek műszaki állapota miatt, a menetrendszerű közlekedés bármikor összeomolhat.

Szakszervezetünk birtokába került egy feljegyzés, amit Elekes Géza műszaki üzemvezető állított össze, a Pannon Volán Zrt. autóbuszainak műszaki állapotáról és a műszaki terület helyzetéről. Az anyag olyan megállapításokat tartalmaz, ami véleményünk szerint a társaság vezérigazgatójának azonnali beavatkozását teszi szükségessé.

A kialakult helyzet miatt a Pannon Volán Zrt-nél az autóbuszokat egy nagyon vékony mezsgye választja el attól, hogy a műszaki állapotuk veszélyeztesse a biztonságos közlekedést és az utasok testi épségét.

Forrás: www.szaksz.hu honlap

 

Újabb öt távolsági Scania érkezett a Borsod Volánhoz

Tízre emelkedett a Scania-Higher Touring GT-HD távolsági busz flotta száma a borsodi közlekedési vállalatnál.

Ahogy korábban, arról beszámoltunk idén február 25-én öt új Scania Touring távolsági autóbuszt állított forgalomba a Borsod Volán Zrt., többek között a kedvező üzemeltetési tapasztalatok eredményeként az ügylet további öt ugyanilyen jármű beszerzéséről szóló opcióját is lehívta a társaság. A Scania Hungária Kft. augusztus 30-án tiszaújvárosi márkaszervizében ünnepélyes keretek között adta át az újabb öt autóbuszt.


Gördülékeny beszerzés

Február végén egy hosszas, 2012 júniusában kezdődött közbeszerzési versenytárgyalási folyamat végét koronázta meg az első öt Scania Touring ünnepélyes átadása a Borsod Volán Zrt.-nek. Most pedig az akkor nyitott kérdésként hagyott opció is lezárult a további öt busz leszállításával, amely a téli beszerzés folytatásaként még gyorsabban és gördülékenyebben zajlott le. Persze ezekkel a járművekkel szemben is ugyanolyan szigorú feltételeket támasztottak a beszerzési pályázatban a szállítási határidő és a garanciális javítások tekintetében, mint korábban.Az öt új kocsi a Scania Hungária Kft. tiszaújvárosi telephelyén

Minden igényt kielégítenek

A most forgalomba állított öt busz ugyanazt a szerepet tölti be a közlekedési vállalat flottájában, mint a fél évvel ezelőtt üzembe helyezett társaik, vagyis a kiegészítő jeggyel igénybe vehető, kiemelt szolgáltatást nyújtó távolsági járatokon biztosítják, hogy maguk a járművek is prémium színvonalat nyújtsanak az utazóközönségnek. Ehhez igényes külső-belső megjelenésük éppúgy hozzájárul, mint bőséges kényelmi felszereltségük, amely többek között minikonyhát, WC-t, DVD-rendszert, Wi-Fi vezeték nélküli fedélzeti internetkapcsolatot, kék LED-es éjszakai világítást, dupla sötétített üvegezést, nagy teljesítményű légkondicionálót, valamint lábtartóval, asztalkával, italtartóval, illetve lehajtható kartámasszal ellátott, dönthető és kihúzható üléseket foglal magában. Míg a gépkocsivezetők mindennapjait ergonomikus vezetőállás, távirányítással nyitható csomagtérfedelek, kamerával ellenőrzött középső ajtónyílás és Opticruise automatizált sebességváltó teszi kellemesebbé. A soros, hathengeres, 13 literes, az Euro V környezetvédelmi normát AdBlue adalékanyag használata nélkül teljesítő dízelmotor 400 lóerős változata pedig kellően dinamikusan mozgatja a 12 méter hosszú, 49+1+1 üléses, hét köbméteres poggyászteret rejtő buszokat.

Az első öt már bizonyított

„A Scania Touring autóbuszoknak köszönhetően idén jelentős változást tapasztalhattak utasaink a prémium járatokon a járművek színvonalát illetően. Az öt új busz bizonyította, hogy minden szempontból megfelelnek a kiemelt szolgáltatást nyújtó járatok követelményeinek. A Scania Hungária Kft. tiszaújvárosi márkaszervize pedig magas szintű kiszolgálást biztosít ezeknek a járműveknek, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Megállapíthatjuk, hogy a közbeszerzési pályázatban megfogalmazott rendkívül szigorú garanciális és műszaki elvárásokat maximálisan teljesíti a Scania. Az első öt Touring modell az eddig eltelt hét hónap alatt egyenként 46-56 ezer kilométert futott, üzemeltetési költségeik pedig megfelelnek a Scania által vállalt, illetve ígért értékeknek. Cégünk járműparkjában ezek a buszok az élvonalba tartoznak az üzemeltetési költségeket illetően, üzemanyag-fogyasztásuk kiemelkedően jónak bizonyul. Reméljük, hogy a közeljövőben tovább folytatódhat flottánk korszerűsítése, más járműkategóriákban is.” - mondta Dr. Sárközi György, a Borsod Volán Zrt. vezérigazgatója.A képen szereplő személyek balról jobbra: Küzdy László, buszértékesítő, Scania Hungária Kft.; Vass András, régió igazgató Scania Hungária Kft.; Ignácz László, infrastruktúra igazgató, Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.; Dr. Sárközi György, vezérigazgató, Borsod Volán Zrt., Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.; Sáránszky Róbert, ügyvezető igazgató, Scania Hungária Kft., Baffi József, műszaki igazgató, Borsod Volán Zrt.; Fukker Bertalan, forgalmi és kereskedelmi igazgató, Borsod Volán Zrt., Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Remélhetőleg ez még csak a kezdet

„Buszbeszerzési tenderekben igen szűkös időket élünk, így már az előző öt Scania Touring távolsági autóbusz átadása is jelentős sikernek számított. Most a további öt ugyanilyen jármű leszállítása egy újabb fontos mérföldkő. Ezúton is köszönjük a Borsod Volán megtisztelő bizalmát, egyúttal reméljük, hogy ezt az első lépést a későbbi tendereken továbbiak követik majd. Mi mindent megteszünk ennek érdekében.” – tette hozzá Sáránszky Róbert, a Scania Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Eddig szól a sajtóhír. Az első öt Borsodos Touring egyikét az Omnibusz munkatársa nemrég, utasszempontból tesztelte, de felemás érzésekkel távozott a kocsi fedélzetéről.

Forrás: www.omnibusz.blog.hu honlap

 


A Szövetség elnöksége Miskolcon ülésezik

 Az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetségének a soron következő elnökségi ülése, 2013. szeptember 13-án a Borsod Volán Zrt-nél kerül megtartásra.Az AKSZSZ elnöke a mai napon kiküldött meghívójában, a testületet tagjait az alábbi napirendi pontok tárgyalására hívta össze: 1. Kölcsönös tájékoztatás aktuális ügyekről.2. A Volán társaságoknál dolgozó autóbuszvezetőket érintő, egységes bérrendszer bevezetésének helyzete. 3. Az autóbuszvezetőknél alkalmazott munkaidőelemek, átalányidők elszámolásának áttekintése. 4. Az autóbuszvezetők esetében a bérminimumok megállapításánál a szakmunkás bérminimum alkalmazásának egységesítése a társaságoknál. 5. Az autóbuszvezetők 24/2005 (IV.21.) GKM rendelettel kapcsolatos szövetségi álláspont kialakítása. 6. A 2014. évi bértárgyalásokkal kapcsolatos stratégia meghatározása 7. Az Alágazati Kollektív Szerződés módosításával kapcsolatos döntések meghozatala. 8. A munkabér bankszámlára történő utalása miatt a munkavállaló részére felmerült többletköltségek megtérítésének kezdeményezése a munkáltatóknál.

A Szövetség itt a honlapon, az elnökségi ülésen történtekről és az ott hozott határozatokról is, tájékoztatni fogja az érintett szakszervezeti tagokat.

AKSZSZ elnök

Forrás: AKSZSZ honlap


Újabb szakszervezettel bővült az AKSZSZ

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet (FMASZ) 2013. június 8-án, Székesfehérváron tartotta soron következő közgyűlését. A küldöttek egyhangúlag döntöttek arról, hogy az FMASZ felvételét kéri az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetségébe. Jánosik József elnök a szavazás után a meghívottként jelenlévő AKSZSZ elnöknek átadta a szövetséghez történő csatlakozási nyilatkozatot. Dobi István elnök tájékoztatta a közgyűlés részvevőit arról, hogy a június 7-én megtartott elnökségi ülés tárgyalta az FMASZ felvételét, mivel erről már előzetesen értesült, és az elnökség a felvételt támogatta. Ezzel a mai nappal az AKSZSZ-nek hét tagszervezete van és így tíz Volán társaságnál működő szakszervezetek képviseletét látja el közép szinten.

AKSZSZ elnök

Forrás: AKSZSZ honlap

 


A FEJÉR MEGYEI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2013. június 08.-án (szombaton) 10:00 órakor a Volán Klubhelyiségében megtartotta éves közgyűlésre.

Jánosik József elnök úr köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagtársakat, valamint a közgyűlésre előzetesen meghívott Dobi István elnök urat az AKSZSZ képviseletében.

A hivatalos teendők után (hogy minden rendben és szabályosan zajlódjon) az előzetesen megküldött napirendi pontokat ismertette, immáron levezető elnökként - Jánosik József.

   1.Eltelt 1 év beszámolója, értékelése – Jánosik József elnök

   2.Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója –

Bekker Dénes PEB elnök

   3.Következő egy év feladatai, javaslatai - alelnökök

   4.Személyi változások a szakszervezet vezetőségében.

   5.Egyebek, kérdések és hozzászólások.

A napirendi pontok elfogadását követően a tagságérdeklődéssel hallgatta Jánosik József beszámolóját. A részletes, és mindenre kiterjedő beszámolót a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták. Ezt követően a szakszervezet pénzügyi gazdálkodásának beszámolóját: Bekker Dénes PEB elnök ismertette. A beszámoló, ismét csak egyhangúan elfogadásra került. Az előttünk álló év feladatairól, szóló hozzászólásokat követően, a személyi változásokról tájékoztatta a jelenlévő tagtársakat az elnök úr. Bemutatta és ismertette Turi György alelnök lemondó levelét. A negyedik napirendi pontnak megfelelően előterjesztések érkeztek a szakszervezeti tisztségviselők megválasztására. A jelölést követően, Kun Jenőt (Viszló Transz) Gazdasági alelnöknek tisztségre, Kökény József kollegánkat (Dunaújvárosi Üzemigazgatóság) Általános Alelnöki tisztségre jelölte a közgyűlés. A szabályoknak megfelelően a jelöltek néhány szóban megköszönték, és ismertették az általuk javasolt és kitűzött célokat, (munkatervet) – majd mindketten elfogadták a jelölést. Jánosik József a szavazás lebonyolítására felkérte a jelenlévők közül Édes András tagtársat és Csákvári Mihály tagtársat. A két jelöltet, a jelenlévők (titkos) szavazással egyhangúan megválasztották. Az így megalakult új elnökség előterjesztésének megfelelően az egyebek napirendi pontban (tanácskozási és felszólalási jogot biztosítva) – köszöntötték az előzetesen meghívott Dobi István urat, aki az Autóbusz Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének képviseletében volt jelen. Felszólalásában köszöntötte a közgyűlést, és üdvözölte a szervezet eddigi munkáját. Ismertette az AKSZSZ célkitűzéseit:

         A Szövetség célkitűzései között szerepel kiemelten, az Álágazati Kollektív Szerződés szabályainak újratárgyalása, módosítása. A Volán társaságoknál a foglalkoztatási szabályok egységesítése. Egyszerű és áttekinthető bérrendszer és bérelszámolás. Egységes bérminimumok bevezetése és egy bértarifa-rendszer visszaállítása az AKSZ-ben. A buszvezetők esetében is munkahelyen eltöltött idő 100 %-os bérrel történő elismerése. A rendelkezésre állási időnek újratárgyalása, egységesítése. A munkahelyek biztonságának megőrzése és a stressz mentes munkahelyeknek biztosítása.

Ezt követően Jánosik József elnök úr felolvasta és szavazásra bocsátotta az előzetesen már megtárgyalt és jóváhagyott csatlakozási kérelmet tervezetét, melyben a FMASZ – kéri felvételét az Autóbusz Közlekedési Szakszervezetek Szövetségébe. Az aláírással és bélyegzővel ellátott felvételi kérelmet ünnepélyes keretek között nyújtotta át Dobi István AKSZSZ Elnök úrnak.

Dobi úr örömmel vette át, és egyben tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy az előzetesen elküldött (és belépési szándékot tartalmazó) kérelmet az AKSZSZ elnöksége megtárgyalta, s jelen belépési nyilatkozat átadásával a Fejér megyei Autóbusz-közlekedési Szakszervezetet, mint 7. csatlakozó tagszervezetként köszöntötte a szövetség tagszervezetei között.

Az ünnepélyes csatlakozást követően, Jánosik József elnök úr a közgyűlést bezárta, majd a jelenlévők a hivatalos teendők végeztével, egy közös szakmai beszélgetéssel (ebéddel) zárták a napot.

MEGHÍVÓ

A FEJÉR MEGYEI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET meghívja tagjait 2013. június 08.-án (szombaton) 10,00 órakor tartandó éves közgyűlésre.

Közgyűlés helye: Volán Klub (Székesfehérvár, Széchenyi út)

Közgyűlés programja:

9,30 – 10,00 tagok érkezése, regisztrációja

   1. Megnyitó

   2. Eltelt 1 év beszámolója, értékelése – Jánosik József elnök

   3. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója –

Bekker Dénes PEB elnök

   4. Következő egy év feladatai , javaslatai - alelnökök

   5. Személyi változások a szakszervezet vezetőségében.

   6. Egyebek, kérdések és hozzászólások.

Amennyiben a Közgyűlés nem lesz határozatképes FMASZ elnöke ugyanazon napra (2013.06.08.) 10.30 órára rendkívüli közgyűlést hív össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés zárása után mindenkinek ebédet biztosítunk, ezért a pontos létszám miatt kérjük részvételi szándékát mindenki előre jelezze.

Jánosik József

FMASZ elnök

 


Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, valamint a szakszervezeti érdekképviseleti munka elkötelezett híveit a bértárgyalásokon kialakult, és megfogalmazott vélemény különbségekről.

 

Az ALBA VOLÁN Zrt.-nél folytatott bértárgyalásokon a FMASZ mindvégig határozottan képviselte a tagságunk által megfogalmazott álláspontját.

A tárgyalások folytatása közben, egyre nyilvánvalóbbá vált, s reméljük nem csak számunkra, - hanem a többi hozzánk hasonló „kisebb” érdekképviseleti szervezet számára is, hogy nem csak a munkaadói, foglalkoztatói oldal képviselőivel, hanem a reprezentatív érdekképviseletek „ellenvéleményeivel” is meg kell küzdenünk. Ennek eredményeként az alábbiakban közlésre kerülő, (megfogalmazott) különvéleményünket sem csatolhattuk a bértárgyalásokat lezáró jegyzőkönyvhöz.

A szervezetünk, által megfogalmazott „különvélemény” jól tükrözi az érdekképviseletek közt kialakult nézet, és képviseletbeli eltéréseket, s mely „vélemény-megosztottság” eredménye nem tette elfogadhatóvá a megállapodás elvi, - támogatói aláírását sem. – Így különvéleményünk megfogalmazásával, és nyilvánosságra hozásával kívánjuk álláspontunk dekralálni.

FMASZ vezetőség

 


KÜLÖNVÉLEMÉNY!

 

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet az ALBA VOLÁN ZRt. és az érdekvédelmi Szakszervezetek közt megkezdett, 2013. évi bértárgyalásokhoz az alábbi különvéleményt fogalmazza meg:

Mind az ágazati, mind a vállalati bértárgyalásokon meghatározott, (3% átlagkereset-fejlesztés) minimális bérfejlesztés összegével nem ért egyet. Az elmúlt esztendőkben elmaradt „bér-felzárkóztatás” következményei olyan nagymértékben hátrányosan érintik a munkavállalókat, hogy a jelenlegi megállapodásban ajánlott béremelés mértéke messzemenőleg elmarad a munkavállalók várakozásától! - Valós tárgyalási alap a 2010. évi bértömeg alap, elismert inflációval (2013.-ig) növelt keretösszege lenne, aminek minimum (10%) átlagkereset növekedést kellene, aktualizálna.

A választható béren kívüli juttatások (VBKJ) keretösszegét - mind az árak, mind az elmúlt évek inflációs emelkedését figyelembe véve - legalább (250.000.-Ft) összegben kellene meghatározni. A választható béren kívüli juttatások felsorolt választható juttatásait nagyobb figyelemmel kellene „összeválogatni” – az abban felsorolt, választható juttatások pld. UNION-ETALON biztosítás, nem minden esetben az azt választó munkavállaló gyarapodását segíti, a keletkezett eredmény nehezen materializálható. (Körülményes ügyintézés, nem elérhető biztosítói kapcsolattartás.)

A munkaruha, formaruha juttatás és szabályozás kérdésében a jelenlegi ajánlatban szereplő összeg elfogadhatatlan. Tekintettel az eddig is utalványra vásárolt formaruhák minőségére, kihordási idejére, gyakori elhasználódására, a formaruha utalványok összegét legalább 50.000.-Ft/fő/év minimum keretösszegben kellene meghatározni, majd azt a mindenkori éves inflációval növelni.

Székesfehérvár, 2013. április 23.

Jánosik József

FMASZ elnök

 


Tízedik alkalommal rendezték meg a Nemzeti Buszfesztivált a tököli reptéren.

A csütörtöki szakmai fórumon a cégtulajdonosok és döntéshozók, flottakezelők és buszvezetők, mérnökök és szerelők, a személyszállításban érdekelt, vagy csak az iránt érdeklődő szakemberek számára nyílt alkalom, hogy a legújabb járműveket kipróbálják.

 

Tenderbotrány, gyárbezárás és hasonló hírek jutottak eddig a hazai busziparnak, melynek bizakodó szakemberei repülőgép-kifutón mutatták be „legújabb produkcióikat.”

A közúti személyszállítás legnagyobb hazai fórumán nemcsak a helikopterek és repülők szálltak a fellegekben, hanem a gyártók és beszállítók is bizakodóan sütkéreztek a napon és az érdeklődő tömegben. A cégvezetők, tervezőmérnökök és kereskedők fórumán kicsit furán hatott a tényleges vásárlók hiánya. Az elmúlt évek folyamán, már többször tapasztaltuk, lenne mit eladni, vennének is a társaságok, de sajnos tőke híján nincs miből. Természetesen a tisztelt nagyérdemű is szeretne már alacsonypadlós, klímatizált, csendes és gyors járműveken utazni!

Ezzel szemben, a közlekedési kormányzattól eddig az utasnak a pótdíj, regisztrációs díj, valamint az „újdonságnak” ható kiegészítő menetdíj jutott.

A közlekedési cégeknek meg az újabb megtakarítás valamint a további 1.2.3.% - ós kapacitáscsökkentés, (megtakarítás) előírása.

No de ne fessünk ennyire sötét képet-e szép tavaszi napon, inkább említsük meg, hogy az érdeklődők sokasága, ahogy mustrálta és véleményezte a buszokat, abból kiderült, hogy nagyon is érdeklődő „szakmai” közönség jelent meg-e jeles napon.

A gazdag kínálatban szinte az egész magyar buszipar felvonult, - már ami megmaradt belőle, de voltak itt külföldi kiállítók is. Természetesen megjelent a fesztiválon a Mercedes, a SETRA, a NEOPLAN, a SCANIA, a NABI, és a VOLVO, de a legtöbben a hazaiakra voltak kíváncsiak.

Túl sok magyarországi megrendelésre nincs sok esély az idei évben, a gyártók mégis forgalomnövekedésben bíznak, mert, ahogy mondták, a budapesti buszpark cseréjét nem lehet sokáig halogatni, hiszen nemcsak az a baja, hogy átlagosan 16 éves, hanem az is, hogy a járművek egymillió kilométernél nagyobb futásteljesítményűek és nem a legjobban karbantartottak.

Némileg fiatalabb – átlagosan tízéves – a kilencezer darabos teljes magyarországi buszállomány, miközben az európai átlag öt év. A teljes buszrekonstrukció nagyjából lekötné a magyar járműipar-kapacitást, hiszen jelenlegi cégek évi 1500 világszínvonalú autóbusz gyártására képesek.

Tetszetős „fényezés” – álmok?

Biztonság, gazdaságosság, környezetvédelem és kényelem, nagyjából ezek a buszépítés fő szempontjai.

Ezek része az alacsony padlószint, a gyors utas áramlást biztosító széles ajtó, a kihajtható rámpa babakocsiknak és kerekes székeknek, a tolató- és utastéri kamera, a kellemes kárpitozás, a tetszetős metál szín, az Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású dízelmotor, és az optimális fogyasztást segítő, valamint a vezető munkáját is megkönnyítő és a közlekedés biztonságát növelő automata sebességváltók, mindezek megtalálhatóak a legújabb magyar buszokban, melyeknek több alkatrésze készül itthon.

"[...] Emellett a kormány feloldotta a több éve tartó közbeszerzési tilalmat a buszvásárlásra, és megnyitotta a Magyar Fejlesztési Bank Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramját. Ennek keretében 150 milliárd (?) forintot fordíthatnak új és használt járművek beszerzésére a szolgáltatók." – Olvasható, a Heti Válasz buszgyártással foglalkozó elemzésében!

31 kiállító, - ünnepélyes tortaszelés, veterán gépjárművek bemutatója, szimulátoros tesztvezetés, helikopteres és kisgépes sétarepültetéssel és sok színes programmal tették emlékezetessé a 10. születésnapot. a rendezők. - megemlékezve a magyar buszgyártás dicső múltjáról, előre nézve a jövőbe.

A rendezvényről Kökény József kollégánk tudósított.

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet támogatja a KKSZ által kezdeményezett demonstrációt! Kérünk mindenkit akinek lehetősége van vegyén részt a rendezvényen!

Az alábbi plakátot a KKSZ juttatta el hozzánk:

DEMONSTRÁCIÓ!

MINDEN VOLÁNOS MUNKAVÁLLALÓHOZ!

Nem engedhetjük meg, hogy a több mint 2 hónapja tartó tárgyalások ellenére sem hajlandók egyetlen fillér béremelést adni a közúti közlekedési alágazatban dolgozóknak.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felfüggesztette, sőt letiltotta a béren kívüli, a cafetéria és az egyéb juttatásaink kifizetését a Kollektív Szerződésben foglaltak ellenére.

Gyere velünk demonstrálni

2013. március 20-án 11.30 órakor

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium székháza elé

a béremelésért,

a béren kívüli,

a cafetéria és

az egyéb juttatások értékének megőrzése érdekében!

Lépjünk fel közösen érdekeink védelmében!

 


Megalakult a BKV sztrájkbizottsága
2013.2.22 13:55

 

Sikertelenül végződtek a bértárgyalások, a BKV szakszervezetei megalakították sztrájkbiztosságukat.

Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke szerint a BKV nem tudott konkrét ajánlatot tenni. A BKV két változatban elkészült üzleti terve (115 illetve 122 milliárd forint) a főváros az olcsóbbat készül elfogadni. Ebben az esetben nem lenne béremelés, de a nagyobb költségvetésben is csak mintegy három százaléknyi fejlesztés szerepelne.

Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetője szerint ez a helyzet valós sztrájkveszélyt okozott. A szakszervezetek megfogalmazzák konkrét követeléseiket, ha nem történik továbblépés, a sztrájk időpontját is kitűzik.

 


Egyeztetés a közszolgáltató szektor béreiről
2013.2.21 18:17

 

Többek között a BKV, a Volán és a MÁV szakszervezeteinek képviselői ültek tárgyalóasztalhoz.

Az idei keresetfejlesztésről egyeztetettek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) érdekkörébe tartozó állami vállalatok szakszervezetei, az NFM államtitkára, valamint a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének (Stratosz) ügyvezetője – közölte a Liga Szakszervezet csütörtökön.

A hulladékgazdálkodás, a Posta, a BKV, a Volán, a vasút, a vízművek, a villamosenergia-ipar, a légiközlekedés területéről jelen lévő szakszervezetek szerint a keresetnövekedésnek meg kell haladnia az infláció mértékét. A résztvevők tájékoztatták az államtitkárt a szektorban dolgozók súlyos helyzetéről, így a tartós reálkereset csökkenésről.

Csuport Antal, a Stratosz ügyvezető igazgatója szerint – elsősorban a közüzemi dolgozók pályaelhagyásának elkerülése érdekében – támogatható egy infláció közeli béremelési törekvés. A konkrét értéket a szektor (és vállalatok) reálhelyzetének kell meghatároznia – hangsúlyozták.

A közleményben a Liga idézi Fónagy János államtitkárt is, aki elmondta: amennyiben a szociális partnerek a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán egy infláció közeli, konszenzusos emelési javaslatot terjesztenek a kormány elé, azt a tárca figyelembe fogja venni.

 


KÖZLEMÉNY!

 

Tisztelt Tagjaink!

Turi György FMASZ alelnök úr hozzám intézett levelében az alábbi nyilatkozatott tette: ( részlet a levélből)

„2013. február 06-i keltezésű, az ALBA VOLÁN Zrt által kiadott, 2013. február 07-i hatállyal életbelépő munkaviszonyom felmondása miatt tagságomat nem szüntetetem meg. Az FMASZ-alelnöki tevékenységet továbbra is el tudom látni. A felmondás alapján 2013. május 07-ig a felmondási időmet töltöm az ALBA VOLÁN Zrt-nél, ahol erre az időre felmentettek a munkavégzés alól, a felmondás jogosságáról a továbbiakban a bíróság dönt. „

Jánosik József FMASZ elnök

 


Két évig még biztosan lesz korkedvezményes nyugdíj
2012. december 22.

 

Annak érdekében, hogy a korkedvezményes nyugdíjrendszer átalakításáról megalapozott, részletes vizsgálaton alapuló döntés szülessen, a kormány két évvel, 2014 végéig meghosszabbítja a jelenlegi korkedvezményes rendszert - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szombaton az MTI-vel.

 

"Ez idő alatt a munkavédelmi szervezet feladata, hogy megvizsgálja, a korkedvezmény-biztosítási járulék alóli mentesítési eljárás keretében minden érintett foglalkoztatót és munkakört, milyen valós ártalmak érik a munkavállalókat" - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, a korkedvezményes nyugdíj rendszerét több mint negyven éve vezették be. Ennek alapján azok mehettek korábban nyugdíjba, akik munkájuk során fokozott egészségkárosodásnak voltak kitéve.

Negyven év alatt azonban sokat változtak a munkakörülmények, a technikai feltételek és az egészségvédelem. Több olyan veszélyes munkakör nem létezik ma már, amire korkedvezmény járt. Sok esetben ugyanott, ugyanazt - a korábban még rendkívül veszélyes fizikai munkát - ma már géppel végzik. A nyugdíjból időközben korhatár előtti ellátás lett - írták.

 


Pótkocsis buszokat vesz München
Szerző: Ács Attila
2012.12.23 09:00

 

A tendert a Solaris nyerte, és az új csuklósokat is ők szállíthatják a városnak.

A múlt század derekán teljesen szokványosak voltak a buszból és a pótkocsiból összeállított szerelvények, majd a csuklósok szépen lassan kiszorították őket, maximum mutatóban maradt ilyen megoldás normál, közforgalmú használatban Európában. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt azonban ismét megjelentek az utakon, hisz néhány előnyük vitathatatlan:

   a szerelvény férőhely-kapacitása változtatható, magyarán csúcsidőn kívül a pótkocsi leakasztható, ami a vontató üzemanyag-fogyasztását kedvezően befolyásolja

   a befogadóképességük nagyobb lehet, mint egy csuklós buszé

   a pótkocsit az alacsonyabb futásteljesítménye miatt ritkábban kell cserélni, élettartama alatt akár 2-3 buszt is ki tud szolgálni.

A fentiek mellett döntött az MVG is tíz „buszvonat” beszerzése mellett, persze nem akartak fejest ugrani az ismeretlenbe, ezért tavaly több héten át teszteltek egy 23 méteres MAN vontatóból és Göppel pótkocsiból álló szerelvényt – a tapasztalatok az utasok és az üzemeltető részéről is igen kedvezőek voltak.

Az MVG-nek a Solaris szállítja a 12 méteres, 3 ajtós buszokat, a 2 ajtós, 11 méteres pótkocsik a Göppeltől érkeznek majd. Az egész szerelvény alacsonypadlós, légkondicionált, korszerű utastájékoztató rendszerrel és kamerákkal is fel lesznek szerelve. Férőhely kapacitásuk közel akkora, mint két szóló buszé, ezért a tervek szerint a pótkocsik csak munkanapokon, illetve speciális alkalmakkor, például villamospótlás idején lesznek használatban, ezen kívül a telephelyen pihennek majd.

A Solaris nem ismeretlen márka a Münchner Verkehrsgesellschaft mbh (MVG) flottájában sem; korábban már szóló- és csuklós buszokat is vásároltak a lengyel cégtől

A 23 méteres hossz miatt természetesen csak útvonalengedéllyel közlekedhetnek a szerelvények, továbbá néhány megálló meghosszabbítására is szükség lesz. A tíz „buszvonat” mellett tizenegy Urbino 18 típusú csuklóst is beszerez a cég a jövő év folyamán, a járművek összértéke közel 8 millió euró.

Németországban már több mint 60 pótkocsis buszt állítottak forgalomba az utóbbi években, a nagyvárosok között viszont München az első, ahol megjelennek. 2006-ban a nagoldi Rübenacker Reisen (Fekete erdő) az elsők között vásárolt ilyen szerelvényeket, 2010-ig szám szerint hetet. Egy akkori tanulmány szerint a 200 személyes, úgynevezett „Maxi train” (12 méteres busz és 11 méteres pót) fogyasztása átlagosan 12 literrel, a 162 személyes „Midi train”(9,1 méteres busz és 8,3 méteres pót) fogyasztása pedig átlagosan közel 15 literrel volt kevesebb a korábban használt csuklós buszokhoz képest. Ez környezetvédelmi szempontból sem utolsó, hiszen előbbinél átlagosan 32, utóbbinál 39 kilogrammal volt kevesebb a szén-dioxid kibocsátás 100 kilométerenként. Az üzemeltetés költségei is csökkentek (például ahol korábban két buszt indítottak egyszerre, ott most elég volt egy is, így kevesebb sofőrre volt szükség), ez évente 275 ezer euró megtakarítást jelentett a cégnek.

A szerelvényeket többnyire csúcsidőben használták, hegyvidéki utakon, az utasok értékelték a pótkocsi hangtalanságát, a sofőrök pedig azt, hogy a kormányzott kerekeknek köszönhetően a „buszvonat” kisebb íven fordult, mint egy csuklós.

Mindezek ellenére a buszok és a pótkocsik most eladók.

A Solaris már több német és svájci üzemeltetőnek is szállított pótkocsis buszokat


(fotó: Solaris)

Kérdés?

Az ilyen fajta támogatás adóköteles vajon ki fogja megfizetni?


Közlemény!

Tisztelt Tagtársak!

Megosztok veletek egy fontos eseményt, mely hasznotokra lehet, mert

tanulhattok belőle!

Az eset Martonvásárban történik ,abszolut friss én is ma tudtam meg,

bár már két héttel ez előbbre nyúlnak vissza a szálai. Sőt a valódi

okokat figyelembe véve még kicsivel régebbre is.

   A "játék " neve "lépjünk vissza a régi szakszervezetbe, mert ott

majd fizetik az EU-s sofőrvizsgánk bizonyos százalékát"!

A hetekkel ezelőtt elkezdett játék terjesztői próbálták titkolni

előttem, mert úgy gondolták én nem szeretnék résztvenni ilyesmiben?

Milyen jól gondolták!

Mivel személyem képviseli az FMASZ vezetését a Viszló Transz Kft

dolgozók között ,ezért "jellemes" játék szervezőink érthető, hogy

igyekeztek titokban tartani .

De lássuk mi is történt valójában!?

Tudomásomra jutott, hogy valaki vagy valakik igyekeznek meggyőzni a

kollégákat ,de legfőképpen az F.M.A.SZ tagjait, arról, hogy lépjenek ki

szakszervezetünkből. Az okok különbözőek, amellyel indokolják

álláspontjukat, de a legmeggyőzőbb, és sajnos viszonylag hatásos is,

amivel ráveszik hiszékeny vagy rászoruló kollégáikat az az ígéret

miszerint a másik szakszervezet, melynek többen tagjai voltak még

volános idejükben, hozzájárul az EU-s gépjárművezetői engedély

megszerzési költségeihez. Hogy milyen mértékben ezt nem tudták biztosra

mondani. Talán 20-30%- ban.

Mi ebben a különleges?   Mindössze annyi , hogy az egész ígéret

szóbeszéden alapszik. Mondhatnánk : jellemes ember az ki egy szóbeszéd

hatására azonnal elhagy egy közösséget, amelyhez nemrég még önként

csatlakozott?!

De milyen emberek azok akik elhitetik velük mindezt, azért hogy

személyes érdekeiket megvalósíthassák.

Vagy mégis igaz? Tényleg fizetnek? Esetleg csak a viszlósok kapnak

támogatást? Csak nekik áll a zászló?

Egyszerűen megtudhatjuk, Kedves Tagtársaim!

Mindössze neki kell szegeznetek a kérdést a másik reprezentatív

szakszervezetben lévő kollégáitoknak !

Vajon kaptak ill. kapnak-e hozzájárulást Eu-s vizsgájukhoz?

Végül megemlíteném azt a jelentőséggel bíró tényt, hogy a kilépéshez

szükséges nyilatkozatot a Viszló Transz martonvásári irodájában

osztogatják, természetesen máig tudtom és beleegyezésem nélkül!

Hogy ki és mi okból hozta a "Kilépési nyilatkozat"-okat , és van-e köze

mindehhez az ottani vezetésnek? Majd hamarosan kiderül. Vagy már ki is

derült?

Végül szeretném leszögezni, minden szervezetünk elleni támadást

személyes ügyként kezelek.

Köszönöm figyelmeteket!

Üdvözlettel:  

Kun Jenő

 


Leáll a busz Dombóváron, Tamásiban
Forrás: http://index.hu/belfold/2012/12/18/gemencvolan/&;;;cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
2012. december 18., kedd 19:01

Nem lesz autóbusz-közlekedés 2013. január 1-jétől Dombóvár és Tamási városában és vonzáskörzetében, közölte a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet kedden.

A közlemény szerint a kedden Dombóváron és Tamásiban a megtartott munkásgyűléseken a munkavállalók eldöntötték, hogy „a Gemenc Volán Zrt. alvállalkozójánál, a Gemenc és Környéke Busz Kft.-nél 2013. január 1-jétől nem kívánnak tovább dolgozni”. A döntést azért hozták meg, mert az alvállalkozó és a Gemenc Volán között megkötött alvállalkozói szerződés 2012. december 31. napjával megszűnik.

A szakszervezet közölte azt is, hogy az alvállalkozó a munkavállalói után „18 hónapja nem fizette meg a járulékokat, április óta nem számol el a munkabérrel és a kollektív szerződésben előírt béren kívüli juttatásokat sem fizeti ki a munkavállalóknak”. Viszont a közlemény szerint a szakszervezeti tagdíjakat levonja, de „ezt a pénzösszegeket sajátjaként kezeli, és nem utalja át a szakszervezet bankszámlájára”, ami a munkavállalók szerint „egyértelműen sikkasztás”.

A szakszervezet szerint a Gemenc Volán Zrt. hibájából áll le az autóbusz-közlekedés Dombóváron és Tamásiban január elsején. „Nem lehet a mai napon tudni, hogy ez az állapot meddig fog tartani” – zárul a közlemény.

 


Mi a közös Szász Lajosban és Fónagy Jánosban?

Ők ketten azok a közlekedésért felelős miniszterek, akik egyetlen buszt sem vásároltak regnálásuk ideje alatt.

Mit tudunk arról, hogy Romeó milyen tanuló volt az iskolában matematikából? Fájdalom, de semmit. Shakespeare sajnos erről nem írt, csak a fiú Júlia iránt érzett szerelméről szól a történet, bár bizonyára más is történt a fiatalember életében. Gavrilo Principről se tudjuk, hogy szerette vagy sem a biológiát, pedig ha tudnánk, színesebb lehetne a világképünk róla. Nem csak a merénylete miatt jegyeznék fel nevét, hanem például azért mert megnyert egy kerületi biológia (természetrajz) versenyt. Ha nyert volna, de ezt már biztosan nem tudjuk meg soha.

Sajnos az utókor már csak ilyen. Lehet valaki igen jó valamiben, ha egyszer olyat tesz, amit elődei még nem akkor róla azt jegyzi fel az utókor nem pedig azt, hogy közben kiváló nagypapa volt, vagy jól tudott römizni. Hogyan kerül ide Szász Lajos és Fónagy János?


Ha a 300-400 busz terve megmarad, akkor a Volánok szinte az összes 200-asuktól megszabadulhatnak

A magyarországi közforgalmú autóbuszközlekedés közel száz éves történetében (1910-13 között kezdődik ez a regény) e két úr az, aki el tudta, el akarta vagy nem akarta de elérte, hogy regnálása alatt legyen olyan naptári időszak, amikor egyetlen új közforgalmú helyközi autóbuszt se helyeznek forgalomba Magyarországon. Szász Lajos csak öt hónapig bírta a közlekedésért felelős széket hazánkban, míg Fónagy János közel harminc hónapja tulajdonosa immár másodszor a XXI.században eme ülőalkalmatosságnak. Szász Lajos 1888-ban született Szatmárnémetiben. Jogász, a pénzügyi jog egyetemi tanára. Az 1944-es októberi Szálasi puccs után lett ebben a kormányban Kereskedelmi és Közlekedési miniszter 1945 március végéig. A hazai közforgalmú helyközi autóbuszközlekedés akkor, nagyjából 30 éves történetében, ő volt az első olyan közlekedésért felelős miniszter akinek regnálása alatt nem állítottak forgalomba új, közforgalmú helyközi autóbuszt.

Elődjei Zsindely Ferenc és Kunder Antal (1943-44) bár háborús időkben irányították hazánk közlekedését, úgy tették ezt, hogy a fronton harcoló csapatok igényeinek kielégítése mellett is jutott idő és pénz a hazai közforgalmú helyközi autóbuszos közlekedés fejlesztésére.Még 1943 második félévében is helyeztek üzembe 45 új Mercedes O 4500 típusú MÁVAUT buszt, amikor a hazai buszok egy részét már lefoglalta a Honvédség és elvitte a frontra. Szásznak erre 1944 októberétől már nem volt lehetősége, mert az országban épp dúlt a II.Világháború aktuális fejezete.

Az egyik utolsó beszerzés a Pannon Volánnál volt. Ha nagyon muszáj kaphat felmentést egy-egy Volán a beszerzési tilalom alól. Ez mostanában két évente egyszer fordul elő. Ezt a teljesítményt, Szász teljesítményét sikerült megismételnie most Fónagy Jánosnak, de békeidőben. Kettejükben ez a közös. Pestiesen szólva ez nem semmi eredmény! Nem semmi, és ez most már ott marad a neve mellett, akármit csinál a jövőben, vagy akármilyen hasznos dolgokat tett, mint a putnoki MgTSZ jogtanácsosa. Szász és Fónagy. Két egymástól igen különböző habitusú, más indíttatású, és más politika mentén elkötelezett jogász. Most már összeköti őket a csak kettőjükre jellemző örök semmi. Az, hogy 1913-tól a hazai közforgalmú autóbusz közlekedés körülbelüli indulásától volt nagyjából 50-55 közlekedésért (is) felelős miniszter vagy miniszteri állású államtitkár, s közülük csak ők ketten alkottak nullát.

Keveset tudunk Szász Lajosról, nem tudjuk hogyan futotta volna ki magát, ha 1946-ban nem akasztják fel, mint háborús bűnöst. Nem tudható, hogy ha ad neki a sors több évet, háború nélkül akkor is nulla autóbusz állna-e a neve mellett? A Rába egyszer már csúnyán ráfizetett a buszgyártásra. Biztos jó az, ha újra "rájuk erőltetik" ?

Fónagy regnálása nem háborús időszakra esik, de teljesítménye pont olyan mintha háború korlátozná cselekvésre képes kezeit. Fónagy békeidőben, saját döntése szerint hirdetett csendes keresztes hadjáratot a hazai autóbuszközlekedés ellen. A kormánypárt még ellenzéki korában (2009 vége-2010 első félév) igen szívesen vette Fónagytól, hogy szavazatszerző és szavazatmegtartó céllal hetente kétszer háborodott fel a TV híradókban - 30-40 másodperceket kapva a szerkesztőktől - a vicinálisok megszüntetése ellen. Kiváló pártpolitikai PR volt. Megígérte, hogy mindent visszanyitnak. Persze nem nyithat vissza mindent, mert az úgy butaság, ahogy van. De megígérte. Megígérte, hogy megszüntetik a párhuzamosságokat. Ahol van vonat nem fog járni busz. Persze ez is nagy butaság, de szereplésre jó volt, határozottságot mutatott. Pedig pont határozottsága, elképzelése, tervei nem voltak. Ő és Kövér László mondta a választások előtt, hogy van előre kidolgozott: …”Hétfőn ezzel kezdjük”… belső munkacímű akciótervük. Hatalomra kerültek és kiderült, hogy nincs, hétfőn ezzel kezdjük, se kedden ezzel folytatjuk című terv. Ad hoc akciózás van.

Megmaradt a mindent a vasútra eszméje! De itt azért vigyázni kell, mert egészen más egy politikai kampány és más egy kormányprogram. (Lásd Urbán László esetét, 1998-ban).

Az ilyen távolsági kocsikat falujáróvá minősítik?

Ha Fónagy a választási győzelem után is komolyan vette volna választások előtti önmagát azonnal szembekerült volna saját pártja nagyjaival. Tessék elképzelni, hogy Fónagy odaáll Lázár János elé és közli:
Kedves druszám! Hódmezővásárhelyről van jó vasúti kapcsolat Szegedre. Van rajta nagy kapacitás. Ezért felesleges a városodból Szegedre naponta buszon utazó 3000-3500 főt a vasutat választó 600 fő mellé átültetjük. (Hosszabb vonatok.) Viszont a városodból naponta Szegedre induló 80 buszt megszüntetjük. Tudod, ez benne van a kormányprogramunkban, mindketten aláírtuk. Azon kívül Hódmezővásárhelyről Budapestre ezentúl nem jár busz, hisz ott a vonat.
El tudnak képzelni egy ilyen beszélgetést? Ilyen öt mondat után Fónagy körülbelül két napig maradt volna államtitkár. Addig amíg lemond. Ilyen Lázár féle polgármesterből a kormánypárti frakcióban ül még vagy 40-50. Tehát Fónagy nem állt hozzá megtenni azt, amit hatalomra kerülése előtt nyilvánosan ígért.Helyette leállíttatta a magyar közforgalmú helyközi új autóbusz beszerzéseket. Megváltotta kitörölhetetlen helyét Szálasi minisztere Szász Lajos mellett, a közlekedésért felelős miniszterek/államtitkárok örök ranglistáján. Tehetségéből ma csak arra futja, hogy pótdíjat vetetett ki a távolsági autóbuszokra, mert azok a fránya utasok az istennek se akarnak átülni a vonatokra akárhogy sűríti a vasúti járatok számát. Hát majd addig drágítja a buszt, amíg az utas átül a párhuzamos vonatra. Fel kívánja rúgni az egységes díjszabást. Egy átláthatatlan kaotikus díjszabást készít elő. Reméljük, hogy a kormánypárt fiatal ifjú törökjei között már hegyezi laptopját az fital, aki 10 év múlva – mint akkori miniszter/államtitkár - az átláthatatlanságra hivatkozva visszaállítja az egységes országos helyközi díjszabást. Fónagy helyettese Völner Pál a Magyar Rádió Krónika című műsorának adott interjújában régionként 300-400 közforgalmú helyközi autóbuszt vizionált. Reméljük nem tudta mit beszélt, mert ha tudta, akkor először a kormánypárti frakción belül lesz palotaforradalom, utána az országban tolnak át önként sok tíz vagy százezer szavazót a másik oldalra.

Régiónkénti 300 közforgalmú busz azt jelenti, hogy a távolsági autóbusz hálózat 100 százaléka - és a vasúttal párhuzamos buszok 95 százaléka vagy több megszűnik. Mivel az ország lakosságának nagyjából 90 százaléka olyan térségekben él ahol a helyközi buszok megszűnnének (városok és környezetük) ezt nem ártana előbb a frakción belül megbeszélni olyanok bevonásával, akik képesek számszerűsíteni az ilyen intézkedések és a szimpátia szavazatok közötti összefüggéseket. A régiónkénti 300 busz Fónagy vezetésével olyan katasztrófa terv, amit békeidőben még egyetlen közlekedésért felelős magyarországi vezető sem kockáztatott meg. Ha ezt sikerül meglépnie, akkor Szász Lajos csak jelenthet neki az égi miniszteri karosszékből. A Borsod Volán a napokban vásárolt négy új Scania buszt. Ezek is mennek falura? A kormány egyik tagja Dr. Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár, harcol minden 50-150-250 új álláshelyért. Hisz ez a dolga. Közben a Fónagy-Völner páros létrehozná a régiónkénti 300 buszos társaságokat (7x300=2100 busz) a mostani 6500 volán autóbusz helyett. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 4000-4400 buszra, körülbelül 10 000 buszvezetőre valamint 2000 szerelőre, forgalmistára, irodistára nincs szükség. Ezt a 12-13 000 embert el kell bocsátani, ennyivel több munkanélküli lesz kishazánkban. Dr. Czomba kétszázasával, ötszázasával hány év alatt hoz létre 13 000 új munkahelyet ahová képletesen vagy valóságosan elhelyezhető a Fónagy-Völner páros által feleslegesnek minősített 12 000 volt Volándolgozó?

Azért szívesen meghallgatnánk azt a kormányülést ahol Dr.Czomba jelenti a miniszterelnöknek, hogy hét hónapos munkával 450 új munkahely jön létre itt és ott, mire Fónagy jelenti, hogy ő meg elbocsájtat 12 000 főt a Volán társaságoktól. Kíváncsiak lennénk a miniszterelnök arcára. Az állami intézkedésekkel lerohasztjuk a hazai közforgalmú helyközi autóbuszközlekedést kitétel mintha kimaradt volna a kormányprogramból. Vagy olyan vékony tintával írták, hogy nem volt olvasható. Van öt-hat még működő hazai autóbuszgyár. Ők már évek óta nem kapnak megrendelést. Vagy udvarra termelnek, vagy alvó céget csinált belőlük tulajdonosuk, esetleg csak vegetálnak. Erre Fónagy alapíttat egy hetedik új autóbuszgyárat a RÁBA-val.

Nemrég mutatkozott be a Credo legújabb távolsági típusa. Erre már nem lesz szükség itthon?

A RÁBA-soknak az új autóbuszgyártás úgy hiányzik, mint ablakos tótnak a hanyatt esés. Pokolba kívánják Fónagyot is meg a buszgyártó koncepcióját is, legalábbis a négyszemközti beszélgetéseken. Ők már megégették magukat – nem is kicsit – 1999-2001 között a Jonckheere licenszes autóbuszgyártással. Akkoriban egy Fónagy János nevű ember volt a közlekedési miniszter. De széllel szemben ugye… tehát kényszeredett mosollyal, de készülnek a hazánkba érkező Volvo autóbuszok átcímkézésére és RÁBA logóval való forgalmazására. Erre van pénz. Kész, hazai, új autóbuszok vásárlására nincs pénz. Illetve ott van az erre 2010-ben megszavazott 50 milliárd forint az MFB-ben, de Fónagy tiltja, hogy az autóbusz vásárlásra megszavazott pénzt autóbusz vásárlásra fordítsák.

Végül is csak az ország közforgalmú helyközi utasainak 79 százaléka utazik helyközi autóbuszokon, s így speciális gondolatok köré szerveződhetnek Fónagy busz és Volán ellenes elképzelései.

Akárhonnan vizsgáljuk, egy tételben van azonosság Szálasi minisztere Szász Lajos és Fónagy között (nulla autóbusz) de az összes intézkedését tekintve Fónagy felül (alul) múlja még Szász Lajost is. Most már sokáig, de az elmúlt száz évet tekintve vitathatatlanul Fónagy lett a hazai közforgalmú autóbuszközlekedés fekete lapjainak szerzője.


Az Ikarus a hazai buszgyártásért
2012.12.11 18:11

Az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a Rába-Volvo együttműködésre az Ikarusbus Kft.

Elfogadhatatlan tartja az Ikarus, hogy a Volvo az állami tulajdonba került Rába közreműködésével kívánja a magyar autóbuszgyártás folyamatában résztvevőket kiszorítani a gyártási és értékesítési lehetőségekből, veszélyeztetve több ezer munkahely megtartását.

Az Ikarusbus Kft. ezzel arra a múlt heti hírre reagált, hogy a Volvo Bus Corporation és a Rába Járműipari Holding képviselői buszpiaci együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írtak alá. A társaság közleménye szerint a legnagyobb gyártási, értékesítési hagyományokkal rendelkező Ikarus számára érthetetlen a Rába és a Volvo Bus közötti autóbuszpiaci együttműködés tervezett indításának híre. Az Ikarus és a többi magyar autóbuszgyártó kész egy hazai vagy nemzetközi gyártási együttműködési programban részt venni, amennyiben ebbe bevonhatók korszerű, modern fejlesztésű járműkonstrukciói, márkaneve, jelentős létszámot foglalkoztató gyártókapacitásai és a beszállítókat is tartalmazó további magyar háttéripari kapacitások - áll a közleményben.

Minden egyes autóbusz hazai gyártása és értékesítése három-négy munkahely megtartását, illetve létesítését teszi lehetővé. A hazai gyártók Magyarországon befizetett adója az autóbusz árának 14 százalékát teszi ki, ami a magyar költségvetés bevételét növelné - közölte az Ikarusbus. A társaság közlése szerint a hazai gyártás csaknem 70 százalék hazai tartalmat képvisel, szemben a Volvo és a Rába által célul kitűzött 30 százalékos értékkel.

Forrás: MTI

<hr< span=""> size=2 width="100%" align=center style='cursor:default'>

Tisztelt Tagjaink és Kollégák!

Szakszervezetünk vezetősége a mai napon bemutatkozó látogatást tett Németh Tamás vezérigazgató úrnál.

Székesfehérvár, 2012. november 23.    
Jánosik József 
FMASZ elnök


Kevesebb lesz az utazási kedvezmény

Jelentősen megváltozna a közösségi közlekedés kedvezményrendszere - jelezte Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában.

Érdekes tippje, vagy képe van? Küldje el nekünk!

Átalakul a busz és vonat menetrend, jön az e-útdíj (NOL-Illusztráció)

Buszjáratok szűnhetnek meg?

A közösségi közlekedés átalakításának három területét emelte ki az államtitkár. Az első a menetrendek átalakítása, valamint a vasút előnybe hozása. A párhuzamos pályáknál, ahol megfelelően gyors a vasúti közlekedés, ott az állam nem finanszíroz olyan mértékben buszjáratokat, mint máshol - írja a portfolio.hu.

A másik nagy terület az a szervezeti átalakítás területe. A Volán-társaságok regionalizálásától azt várjuk, hogy csökken a vezetői szintek száma. A vasúti területen az lenne a végső cél, hogy két vasúttársaság legyen. Az egyik a személyszállítással foglalkozik, a másik pedig egy egységes pályafenntartással foglalkozna - magyarázta a szakpolitikus.


Mi lesz az utazási kedvezményekkel?

Az információk ma már rendelkezésre állnak, tudjuk, hogy mennyien váltanak teljes árú jegyet, mennyien milyen bérletet váltanak. döntés már korábban megvolt arról, hogy a diákkedvezmények, a nyugdíjasok kedvezményei, a rokkantak kedvezményei változatlanul megmaradnak - mondta Völner, aki azt is elárulta, hogy a regisztrációs jegyek előállítása a MÁV-nál darabonként 10 forintba került. Vagyis a regisztrációs jegy eltörlésével 330 millió forintos spórolt a MÁV esetében a kormányzat.

Drágább lesz a tömegközlekedés

38 féle kedvezmény van az országban, ebből 4 alapvetőt tartanánk meg jogszabályi szinten, a többi üzleti alapon a társaságokhoz kerülne ki - mondta.

Méltányosabb rendszert próbálunk kialakítani - jegyezte meg az államtitkár, aki azonban megjegyezte: lesznek olyan csoportok, amelyek kikerülnek az automatikus kedvezményrendszerből.

Augusztusban az Állami Számvevőszék jelentése állapította meg, hogy idén 43 féle kedvezményt lehet igénybe venni a vonatokon. Az általuk vizsgált időszakban az utazók közel egyharmada fizetett teljes árú menetjegyet, több mint kétharmaduk pedig valamilyen kedvezménnyel utazott. Ezen túl a díjmentesen utazók köre széles, a kedvezményezettek csoportjai és a kedvezmények mértéke - például a vasúti tevékenységhez kapcsolódó szervek (minisztériumok, hatóságok) munkatársainak munkavégzéssel össze nem függő kedvezményei - a költségvetés egyensúlyi helyzetével összhangban nem álló árkiegészítéseket igényeltek - mutatott rá az ÁSZ.

(fotó Antal Róbert)


Lesz e-útdíj

Arra a kérdésre, hogy jövő júliusban sikerül-e bevezetni az elektronikus használatarányos útdíjat, Völner Pál határozott igennel felelt és megerősítette, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 150 milliárd forintos éves bevételt vár az új intézkedéstől.

Egységes jegyrendszer

Völner Pál beszélt az egységes elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakításáról is. Ennek bevezetése egy olyan átjárhatóságot és elszámolási módot jelenten, amelynek segítségével hatékonyabb lehetne az együttműködés a Volán, a BKV és a MÁV között - emelte ki.

Címkék: közösségi közlekedés MÁV BKV

Naponta 7 millió ember tömegközlekedik Magyarországon, közülük csak minden ötödik vesz teljes áru jegyet.

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön beszélt erről a XIV. Nemzetközi Közlekedési Konferencián, Szegeden levetített videoüzenetében.

A jelenlegi 40 féle kedvezményt tartalmazó rendszert úgy alakítanák át, hogy az üzleti alapokon nyugvó kedvezmények ne szociális célokat szolgáljanak, hanem a cégek utasvonzó képességét növeljék, valamint végső soron a szolgáltatások színvonala is emelkedjen – tudatta az államtitkár.

Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő főigazgatója elmondta, a Volán-társaságok átszervezésének célja a költségvetési források hatékony felhasználása, a közszolgáltatás fenntartása, színvonalának javítása.

Az átalakulás indokoltsága nem kétséges, a jelenlegi struktúra hosszú távon nem működhet. A 23 Volán-társaság heterogén módon működik, a fajlagos költségekben akár 100 százalékos eltérések is tapasztalhatók – hangsúlyozta a szakember. A regionális társaságok kialakításától a belső folyamatok racionalizálása mellett - a közös beszerzések hatásaként - jelentős költségmegtakarítás is várható, így a cégek eredményesebben készülhetnek föl a 2016-os piacnyitásra is – mondta a főigazgató.

Végső cél a szolgáltatások színvonalának emelése és az utasszám növekedése.

A kormány által elfogadott koncepció szerint 2014 végére elérendő cél, hogy hét regionális társaság működjön. Ennek érdekében első lépcsőben 2013. január 1-jétől hat regionális holdingot alakítanak ki a Volánbusz Zrt. mellett, a jelenleg működő Volán-társaságok jogi önállóságának megtartásával – mondta Márton Péter.


Kínai Scaniák érkeznek a Borsod Volánhoz
2012.11.10. 11:45
Szerző: kristoof

 

A napokban jelent meg a Borsod Volán honlapján egy szállítási szerződés, amely öt darab (opcióval újabb öt) Scania-Higer Touring HD típusú távolsági autóbusz vásárlásáról szól.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogyan lehet az, hogy miközben beszerzési stop sújtja a Volánokat a miskolci székhelyű társaság mégis tudott buszokat beszerezni? A válasz egyszerű; a Borsod Volán különjárati és távolsági flottája annyira elöregedett, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti vagyonkezelő (MNV Zrt.) felmentést adott a társaságnak a beszerzési tiltás alól, hogy a Volán a későbbiekben is elláthassa feladatait. Egy másik kérdés is felmerülhet a tender eredményével kapcsolatban. Eszerint miért nem hazai gyártású autóbuszt vásároltak? Erre még egyszerűbb a válasz; nincs a hazai buszgyártók kínálatában olyan kocsi, ami megfelelt volna a tender követelményeinek.


Így hazai gyártók híján, összesen négy cég adott be pályázatot az új buszokra. A Volvo Hungária Kft., az MAN kamion és busz kereskedelmi Kft., a Scania Hungária Kft. és az Evobus Magyarország Kft. Ez utóbbi a Mercedes Tourismo RH-val indult, de formai okokra hivatkozva kizárták őket a versenyből.

Csak a Borsod Volán logót kell az oldallemezre képzelnünk

Végül a győztes Scania a kínai Higer gyárban készülő 12,09 méteres, A80T típusú Touring HD-val lett a befutó. A buszok hajtásáról Euro V-ös EGR-es, 400 lóerős DC 1305 típusú motor gondoskodik. A kocsikban 49+1+1 ülés található. A „TEMPO 100” minősítés, pedig napjainkban már alap egy ilyen komfortfokozatú busznál. Több opciós tétel is tartozik a borsodi Touringokhoz, ilyen a síbox fogadó konzol, az alapnál magasabb komfortfokozatú utasülések, utastéri kamerarendszer, tűzoltó berendezés, melegital automata (hogy ebben mi kerülhet, nettó 1 350 000 forintba az rejtély számunkra) és persze riasztó. Egyébként a Borsod Volán honlapján szereplő szállítási szerződés alapján igen jó áron, nettó 59 900 000 forintos darabáron jutottak hozzá a buszokhoz, persze ebben az opciós lista nincs benne, ami további 5 000 000-val drágítja a kocsikat egyenként.

Ettől is érdekesebb, hogy a Borsod Volánnak igen jó garanciális feltételeket sikerült kiharcolnia a teljes körű két éves jótálláson felül. A hajtásláncra 500 000 kilométer teljes, majd további 300 000 kilométernél megosztott (vásárló 62 százalék, eladó 38 százalék) garanciát vállaltak a felek. De például még a gázrugók (3 év) és a gumi és műanyagtömlők (6 év) garanciája is szerepel a szállítási szerződésben.

A szerződés szerint az öt busznak 2013 március 31-ig kell megérkeznie.


Tisztelt FMASZ tagok!

Szakszervezetünk vezetősége szemvizsgálati lehetőséget kínál minden tagunk és közvetlen családtagjaink részére. Akit érdekel, kérem szíveskedjen a vezetőségi tagoknál 2012. november 15.-ig jelentkezni.

Jánosik József FMASZ elnök

 

Tisztelt FMASZ tagok!

A Kravtex-Kühne csoport győri gyárába tervezett látogatásunk, a visszajelzés alapján ( nincs termelés) nem lehetséges. Szakszervezetünk vezetősége egyik másik lehetőségként az AUDI győri gyárába szervezne kirándulást. Kérném tagjainkat, akit érdekel, jelentkezzen a vezetőségi tagoknál 2012. november 15.-ig.

Jánosik József FMASZ elnök

 

Tisztelt Kollégák!

A hagyományos vállalati kitüntetés-átadó ünnepséget október 19-én rendezték a központi épület tanácstermében. Az ünnepségen a balesetmentes közlekedésért járó jutalmak és a Kollektív Szerződésben alapított kitüntetések átadására került sor.

1.000.000 balesetmentes km fokozat

20-592 Bakonyi Lajos           Helyközi Személyszállítási Üzem

20-595 Bartos György           Helyi Személyszállítási Üzem

130-209 Krauser Lajos             Személyszállítási Üzem Mór

690-164 Takler Gyula               Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

320-175 Valásek Tibor             Személyszállítási Üzem Mór

710-080 Volf László                 Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

1.250.000 balesetmentes km fokozat

510-031 Andriska István           Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

560-075 Farkas Zoltán             Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

600-267 Kirilla Sándor              Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

190-134 Nagy József               Személyszállítási Üzem Mór

220-034 Polgár Sándor             Helyközi Személyszállítási Üzem

1.500.000 balesetmentes km fokozat

570-086 Gózon Mihály             Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

100-265 Horváth János             Személyszállítási Üzem Mór

1.750.000 balesetmentes km fokozat

270-127 Szemerei Pál               Helyközi Személyszállítási Üzem

Alacsonyabb km fokozatot elért gépkocsivezetők:

250.000 balesetmentes km fokozatot ért el             23 fő

500.000 balesetmentes km fokozatot ért el             20 fő

750.000 balesetmentes km fokozatot ért el             17 fő

„Év autóbuszvezetője” kitüntetést kapta:

40-015 Csonka Viktor           Helyi Személyszállítási Üzem

650-126 Polányi Mihály           Dunaújvárosi Üzemigazgatóság

270-052 Szilvási István             Helyközi Személyszállítási Üzem

320-002 Winkelman János       Helyközi Személyszállítási Üzem

„Év szerelője” kitüntetést kapta:

520-187 Bacsa László     autószerelő Dunaújvárosi Járműkarbantartási Üzem

70-070 Farkas Dezső      autószerelő Járműkarbantartási Üzem

270-358 Szarka János     aurószerelő Járműkarbantartsái Üzem

„Év ügyviteli dolgozója” kitüntetést kapta:

20-341 Bencsik Zoltánné       beruházási és pénzügyi előadó Műszaki Igazg.

170-020 Galambos Margit       teljesítmény elszámolási

                                           szakellenőr         Pénzügyi Osztály

130-244 Kaposvári Tiborné     elszámoltató       Személyszállítási Üzem Mór

Vezérigazgatói dicséret-ben részesül:

20-075 Bányóczki Ferencné   szervező, jogi előadó Gazdasági Igazgatóság

130-388 Kéri Gerzson            lakatos csop.vez.       Járműkarbant.Üzem Mór

130-543 Kövics Péter             műszaki., forg.

diszpécser                 Helyközi Szemsz.Üzem

Székesfehérvári üzemigazgatói dicséretben részesül:

20-318 Kovács Márta                      adminisztrátor   Szfvári Üzemigazgatóság

310-007 Udvardiné Erdélyi Ágnes     forgalmi ügyintéző Helyi Személyszáll.Ü.

Dunaújvárosi üzemigazgatói dicséretben részesül:

710-034 Vaskó Imre                        autószerelő Járműkarbantartási Üzem

Műszaki és Vagyonkezelési igazgatói dicséretben részesül:

120-058 Józsa László                      hálózati villanyszerelő                                

Gazdasági igazgatói dicséretben részesül:

70-262 Forgách Zsuzsanna             számítástechnikai szervező

Személyforgalmi igazgatói dicséretben részesül:

130-033 Korponai László                menetrendi előadó

Volán Emlékplakett kitüntetésben részesül:

         Csáder Dezső

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet vezetősége és tagsága gratulál minden kitüntetett kollégának, és további eredményes munkát és jó egészséget kivánunk.


Titokban formálódnak az állami buszgyár tervei
2012. október 28., vasárnap, 13:00
Szerző: Muck Tibor

Miközben az évtizedes múltú gyártók egy két éve tartó vásárlási stop miatt padlón vannak, az iparág megmentésének jelszavával a kormány a Rábából akar buszgyártót faragni.

A magyar állam, kerül, amibe kerül, saját autóbuszgyárat akar magának. Méghozzá majdhogynem titokban. Kormányzati berkekben hónapok óta készülget egy úgynevezett nemzeti autóbuszprogram, amelyről mindmáig nem közöltek részleteket; az eddigi legfontosabb konkrétumot egy szeptember végi vasúti konferencián árulta el a fejlesztési tárca államtitkár-helyettese, Schváb Zoltán. A programnak, mondta, a Rába államosítása volt az első lépése. Azé a Rábáé, amely 1999-ben már megpróbálkozott a saját buszgyártással, majd két év múlva fel is hagyott vele, mert veszteségesnek bizonyult. Idén májusban Pintér István vezérigazgató ki is jelentette, hogy cége csak futóművekkel és alvázakkal tud hozzájárulni a hazai buszgyártáshoz. Ám a Rába részvényeinek 73,7, a szavazati jogoknak pedig a 76,8 százalékát birtokló magyar állam képviselői a jelek szerint máshogy határoztak. Szeptember végén a győriek szűkszavú közleményben adták hírül, hogy „a stratégiai termékkör (...) városi, elővárosi tömegközlekedésre alkalmas közúti járművekkel egészülhet ki”.

Egy dologban igazuk lehet a Rábát szorongató politikusoknak. Az Ikarus a legszebb éveiben 12 ezer embert foglalkoztatott, beszállítóinál pedig további tízezrek dolgoztak. Szakértelmük érték, hiszen a buszgyártásban fontos versenyelőny a begyakorlott munkáskéz. A buszipar ugyanis – az óriási sorozatszámok miatt magasan automatizált személygépkocsi-gyártással ellentétben – világszerte a rutinos szakemberek munkájára épül.

BKV busz felújítása Székesfehérváron. Merre van előre?

Fotó: Muck Tibor

Ez a szakértelem azonban nem hever parlagon. Több egykori Ikarus-gyáregység, mint a móri ülés- és a szegedi ajtógyár, ma is működik (előbbi a Rábáé, utóbbi a Műszertechnikáé). Más gyárak külföldi kézben élnek tovább, a német ZF például az egykori Csepel Autótól vette meg az egri sebességváltógyárat, amelyben előtte két évtizeden át az ő licence alapján termeltek. Tucatnyi kisebb-nagyobb buszgyártó vállalkozás is alakult, részben az egykori Ikarus romjain. Némelyek kisteherautók alvázára építenek kisbusz-karosszériát, néhányan pedig valódi nagybuszokat gyártanak (lásd Gyártók és gyártmányok című összeállításunkat). Utóbbiak kapacitása bőségesen elég, hogy a hazai igényeket lefedje.A kormány azonban nem elégedett meg ennyivel. A nemzeti autóbuszprogram létéről elsőként nyilvánosan – a szeptember közepi mátyásföldi Ikarus-napon – beszélő Szatmáry Kristóf államtitkár szerint az a cél, hogy „akár állami szerepvállalással” „ismét megindulhasson a hazai buszgyártás, mégpedig lehetőleg az Ikarus autóbusz gyártása”. „A márkanév megszerzésének érdekében már megindultak a tárgyalások” – árulta el a gazdasági tárca államtitkára.

A márkanév ugyanis a Széles Gábor érdekeltségébe tartozó Műszertechnika-Holding birtokában van, ők pedig aligha könnyen mondanak le róla. Már csak azért sem, mert maguk is készítenek buszokat ezen a néven. Pontosabban készíttetnek: 2010-ben megállapodtak az Auto Rad Controlle Kft.-vel, és a kis szigethalmi cég buszait azóta Ikarus márkanéven árulják. Az ötlet bejött. Előtte a szakmabelieken kívül alig hallott valaki az ARC járműveiről, átcímkézésük után viszont a hazai gyártás újjászületésétől volt hangos a sajtó, pedig nagy változás nem történt: a régi néven 49, Ikarus logóval pedig eddig 50 darab ugyanolyan buszt építettek.

Arról, hogy még e másodvirágzására készülő névvel sem sikerült több kocsit eladni, nem elsősorban a gyártók tehetnek. A kormány, miközben úgymond „meg akarja indítani” a hazai buszgyártást, a pénzhiány miatt amúgy is szűkülő piacot egyszerűen bezárta. A közforgalmú közlekedési vállalatok összesen 8300 buszából 6300-at futtató Volánoknak, átszervezésük szükségességére hivatkozva, két éven át, jövő januárig megtiltotta, hogy új autóbuszt vásároljanak (HVG, 2012. október 19.). A hazai gyártóknak nem maradt más választásuk, mint hogy megpróbálják a lehetetlent: megrendelés nélkül életben maradni.


Fotó: HVG

A legtöbb kockázatot a piac legnagyobb szereplője, a Credo buszokat gyártó győri Kravtex vállalja: takaréklángon, de folyamatosan termel, mivel nem akarja szélnek ereszteni a rutinos dolgozókat. A HVG munkatársának ottjártakor másfél száz autóbusz sorakozott a gyárudvaron. A készletek felduzzasztását a cégcsoportba tartozó Kühne által gyártott mezőgazdasági gépek értékesítéséből és nyugati buszgyáraknak végzett bérmunkából tudják finanszírozni – de nyilván nem a végtelenségig.

Ellentétes stratégiát követ az Ikarus nevet használó csoport, amely az idén egyetlen új buszt sem gyártott. Addig, amíg nem tudják kihasználni a birtokukban lévő márkanév marketingértékét, a BKV öreg buszainak felújításával hasznosítják a hatalmas székesfehérvári gyártelep egy részét.

Nem kockáztatja meg a raktárra termelést a legnagyobb hazai kocsiszekrénygyártó, a NABI sem. A tengerentúli megrendelésekből élő magyar–amerikai vállalat mátyásföldi és kaposvári üzemében csak karosszériákat készítenek a cég alabamai gyárának. Komplett autóbuszt az utóbbi három évben mindössze két darabot építettek Magyarországon, az új típus ugyanis éppen akkorra készült el, amikor beütött a piacstop. Kifejlesztésének fölöslegessége miatt, és mivel a karosszériáknak a Föld másik felére szállítása az üzemanyagok árának emelkedésével egyre drágább, az Alabamában működő NABI-központban mind határozottabban megkérdőjelezik a magyarországi termelés létjogosultságát.

A meglévő gyártók tehát már padlón vannak. Az államosított Rábát viszont, amelynek a buszösszeszerelés csak a 2001-es évben 527 millió forintos üzemi veszteséget okozott, újabb hasonló kalandba hajszolja bele a kormányzat. A győriek „a nemzetközi kapcsolatok erősítése révén”, azaz valószínűleg licencvásárlással indítanák be a gyártást – olvasható ki a Rába közleményéből. A HVG információi szerint a svéd Volvóval tárgyalnak. Ez a recept, amivel az ezredfordulón már felsültek, mindenesetre sokkal gyorsabb eredményt ígér, mint a saját fejlesztés. Akár arra is esélyt kínál, hogy valamelyik politikus még a 2014-es választások előtt bejelenthesse: a nemzeti ügyek kormánya létrehozta a „nemzeti autóbuszt”.

MUCK TIBOR
Egy vezérigazgató a két társaság élén!

A közösségi közlekedés modernizálása jegyében, januártól összesen hét regionális Volán társaság működik majd. Az átszervezés érinti az eddigi huszonhárom cég vezetését is, így a tulajdonosi közgyűlések ezekben a hetekben döntenek az új vezérigazgatók személyéről. Az új struktúrában a Közép-magyarországi régió nyugati körzetét továbbra is az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. alkotja majd, de a két társaság tatabányai székhellyel és vezetéssel működik a jövőben.

Az Alba Volán Zrt., mai közgyűlésén döntött Tóth István vezérigazgató visszahívásáról, valamint arról, hogy a társaság vezetésével Németh Tamást, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatóját bízzák meg.

A leköszönő Tóth István nem szakad el cégétől, a továbbiakban szervezési és koordinációs igazgatóként tevékenykedik tovább.

Az FMASZ vezetősége gratulál a választás eredményéhez.

Székesfehérvár, 2012. október 31.

FMASZ VEZETŐSÉGE

 

Veszprém nem kér a narancsból
2012.10.27 17:10

Érvénytelenítették az Orangeways pályázatát a helyi közlekedésre, marad a Balaton Volán.

Formai hibákra hivatkozva utasította el az önkormányzat az Orangeways City Kft. és az Orangeways Dél-Alföld Kft. közös alánlatát. Az egyetlen állva maradt pályázó, az eddgi szolgáltató Balaton Volán megbizatását így a közgyűlés további két évvel meghosszabbította.

Vélhetően pezsgőt azonban egyik helyen sem fognak bontani a hír hallatán, a Balaton Volánnak ugyanis – az ország többi volánjához hasonlóan – évek óta veszteséget okoz a helyijárati közlekedés, az idénre kért 185 millió forint helyett mindössze 117,2 milliót kapott a cég. Az önkormányzat pedig anyagi lehetőségei miatt nem tud több pénzt adni a szolgáltatónak.

Az Orangeways elutasított ajánlatban szereplő 427 forintos kilométerdíj egyébként jóval alacsonyabb lett volna a jelenleg a Balaton Volánnak fizetett 499 forintnál, ráadásul a pályázó negyvenöt új, alacsonypadlós, CNG hajtású autóbuszt igért a városnak ajánlatában.

 

Vége a nyugdíjasok ingyenes utazásának? - Van rá forgatókönyv

Legkésőbb jövő év elején elindulhatnak a regionális cégekbe szervezett Volánok buszbeszerzései − mondta lapunknak Fónagy János, az NFM államtitkára, közösségi közlekedési kormánybiztos. A közösségi közlekedés kedvezményrendszerének felülvizsgálatánál a végső szót a politika mondja ki.

A Napi Gazdaság pénteki számának cikke

− Mikor indulhatnak a hazai buszgyártók által várva-várt Volán-beszerzések?

− A nemzeti fejlesztési tárca a Volán-társaságok átszervezése miatt állította le a Volánok buszbeszerzését, mégpedig azért, hogy addig ne rendeljenek külön-külön az egyes vállalatok járműveket. Mint ismert, 2013. január 1-jétől hét regionális társaságba szervezve működik tovább a 23 Volán-vállalat, az ehhez kapcsolódó személyi döntésekre még októberben sor kerül. Ennek megfelelően a buszbeszerzések még ez év vége előtt, de legkésőbb január 1-jétől megindulhatnak.

− A hírek szerint az IMF a hitelkeretért cserébe elvárhatja a közösségi közlekedés állami támogatási rendszerének átalakítását, illetve ön nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy elkerülhetetlen a kedvezményrendszer felülvizsgálata. Varga Mihály IMF-tárgyalásokért felelős miniszter viszont leszögezte, hogy a kedvezmények megvonására vagy felülvizsgálatára nem készül a kormány. Ehhez képest mire számíthatunk?

Fónagy János

Napi Gazdaság, Kummer János

− Több forgatókönyvet is készítettünk, de a végső döntés minden bizonnyal politikai lesz. Ha lesz EU−IMF-megállapodás, és a vállalt feltételek között szerepel majd a kedvezményrendszer felülvizsgálata, akkor azt el kell végezni. A Valutaalapnál kiemelt téma a közösségi közlekedés támogatása, nem véletlen, hogy a 2008-as hitelmegállapodás is 80 milliárdos támogatáscsökkentést írt elő a MÁV Zrt. számára.

− Milyen forgatókönyvek léteznek?

− Ezek munkaanyagok és így egyelőre nem nyilvánosak. Az viszont biztos, hogy jelenleg 10 utasból kevesebb mint kettő fizet teljes árú menetdíjat, miközben mintegy 40-féle jogcímen lehet kedvezményt igénybe venni. Az elfogadható irány, hogy a társadalom legkevésbé tehetős csoportjait, a kisnyugdíjasokat, a diákokat, tartós fogyatékkal élőket, nagycsaládokat ne terheljük meg. Ugyanakkor elvi jelentősége lehet annak jelzése, hogy nincsen ingyen ebéd, azaz valamennyit fizetni kell a szolgáltatások igénybevételéért. Sok bevételt ettől nem lehet várni, a közlekedési társaságok helyzetét alapjaiban nem befolyásolná, de így is néhány tízmilliárd forintról lehet szó. Emellett a regisztrációs jegyhez hasonló megoldások a szolgáltatók elszámoltathatóságát is javítják, hiszen ezekkel pontosan lehet látni, hányan veszik igénybe kedvezményesen a szolgáltatásokat.

− Mondana példát egy új kedvezménytípusra?

− Az egyik, hangsúlyozottan munkaanyagként létező szcenárió szerint a 65 év felettiek ingyenes utazási lehetősége csak a csúcsidőn kívüli napszakokban maradna meg. E forgatókönyv egyik alváltozata szerint ugyanakkor az érintettek vásárolhatnának olyan bérletet, például havi 1-1,5 ezer forintért, amellyel viszont már bármely napszakban közlekedhetnének.


Így alakítják át a közösségi közlekedést
2012. október 8., hétfő 8:32 

Elviekben már létezik a hét regionális Volán-társaság, gyakorlatilag még megvan a 24 kisebb. A közúti közösségi közlekedés várható átalakításáról készített összefoglalót az InfoRádió.

Napirenden van a közösségi közlekedés megreformálása, az új struktúra kialakítása viszont nem egy gyors jogi szintű változtatás lenne, hanem fokozatos átalakítás - mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára. Hegmanné Nemes Sára kifejtette: a cél az, hogy a vasúti és a közúti közösségi közlekedés ne egymás konkurenciája legyen, együttműködésre van szükség.

Ahogy a MÁV-nál két társaságot alakítanak ki ezekben a hónapokban, az egyik a pályavasút, a másik a személyszállítási üzletág, úgy a Volán esetében a 24 kisebb társaságból lenne idővel a MÁV-val azonos súlyban lévő hét regionális - folytatta a tervek felsorolását az államtitkár. Hegmanné Nemes Sára azt mondta: a hét régiót már kialakították és a vezetőket is kiválasztották, nekik most az a feladatuk, hogy előkészítsék a szervezeti átalakulást, hiszen a Volán-társaságok eltérő gazdasági- és bérszínvonalon vannak.

A hét régió a következő:

1. Észak-magyarországi régió: Borsod Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Szabolcs Volán Zrt. (székhely: Miskolc)

2. Dél-alföldi régió: Bács Volán Zrt-, Kőrös Volán Zrt., Kunság Volán Zrt., Tisza Volán Zrt., (székhely: Szeged)

3. Dél-dunántúli régió: Gemenc Volán Zrt., Kapos Volán Zrt., Pannon Volán Zrt. (székhely Kaposvár)

4. Északnyugat-magyarországi régió: Bakony Volán Zrt., Balaton Volán Zrt., Kisalföld Volán Zrt., Somló Volán Zrt., Vasi Volán Zrt., Zala Volán Zrt. (Székhely: Zalaegerszeg)

5. Közép-magyarországi régió, nyugati körzet: Alba Volán Zrt., Vértes Volán Zrt. (székhely: Tatabánya)

6. Közép-magyarországi régió, keleti körzet: Agria Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Mátra Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt. (székhely: Szolnok).

7. Budapest: Volánbusz

A vasúti és a Volán menetrendeket jövőre már összehangolják, ami azt jelenti, hogy a buszok menetrendje a vasúthoz igazítva változik majd. Az átalakítás sarokköve lenne az utazási kedvezmények rendszerének felülvizsgálata. Korábban többször is elhangzott, hogy a különböző kedvezményekre jogosultak száma mintegy 7 millió, akik több mint 40 jogcímen kaphatnak kedvezményt, ennek mértéke 50 százalék és a díjmentesség között mozog. Egyelőre csak az az ötlet derült ki, hogy az utazási kedvezményt csúcsidőn kívül lehet majd igénybe venni, további terveket nem tudni, csak azt, hogy jövő év januárjától várhatóak nagyobb változások.

Szöveg: Panulin Ildikó

 

Tisztelt Kollégák!

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet vendégeként 2012. október 10.-én vállalatunknál látogatást tesz Forray Róbert. Szakszervezetünk vezetősége megmutatja szfvári telepünket, műhelyünket vendégünknek. Hivatalában fogadja őt rövid beszélgetésre Tóth István vezérigazgató úr. A szfvári fiatalember, aki jelenleg az angliai Oxfordban dolgozik, mint buszvezető személyesen is válaszol kérdésekre. Szakszervezetünk irodájában 10. 00 óra körül lehet vele találkozni. A látogatás befejezéseként megmutatjuk a Jancsár úti helyi járatos decentrumot illetve a Piac téri autóbuszállomást vendégünknek.

FMASZ vezetőség

 

Lefejezik és ízekre tépik a Volán-társaságokat

Lefejezik és ízekre tépik a Volán-társaságokat. A helyi és helyközi autóbuszos személyszállítással foglalkozó 24 cég vezérigazgatója már „vághatja a centit”, a fejlesztési tárca mindenkire kiadta a kilövési engedélyt. Birodalmukat hét vezér között osztanák szét október végén.

Megvannak az első áldozatai a helyközi autóbusz-közlekedés regionális átszervezésének: néhány napja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egyértelművé tette, hogy megválik a Volán-társaságok vezérigazgatóitól. A döntést a csúcsszervezet Pozsonyi úti központjában azonnal meghozták, amint az autóbuszos cégek tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a lépéssorozat megindításához kiadta a felhatalmazást. Egyelőre mégis mind a 24 Volán-vezérigazgató a helyén van, formálisan ugyanis a döntés joga a céges közgyűléseké. Illúziói senkinek se legyenek: a folyamatnak október 31-ig kell lezárulnia, és az összehívott tulajdonosi gyűléseken nagy vita nem lesz. Az MNV előterjesztése a kizárólagos állami tulajdonban lévő Volánbusz Zrt.-n, illetve a többségi tulajdonban lévő többi Volán-társaságon simán átmegy majd. A vezérigazgatók legfeljebb akkor ússzák meg a kényszerű repülést, ha az MNV valamiért meggondolja magát, és mégsem viszi a közgyűlések elé a személyi változások tervét. Erre azonban a bennfentesek sem fogadnának.

Valószínűbb, hogy az MNV programjának megfelelően a Volán-társaságokat október végén a közgyűlések határozataival pozícióba hozott hét új vezérigazgatóra bízzák. Arra a hét személyre, akik a buszos cégek felügyeletére, vagyonkezelésére, majd tevékenységének későbbi átvételére hivatott regionális szervezeteket irányítják. A cégek és posztok számából kiolvasható: egy-egy regionális vezetőre legalább három cég jut majd. De a hírek szerint valószínű, hogy lesznek, akik mindjárt öt-hat vállalatot is kapnak.

Az utasokat a topmenedzserek távozása aligha ríkatja meg. Az egyszerre három–hat lovat is megülni próbáló új vezéreknek azonban számolniuk kell vele, hogy a Volánok által kiszolgált települések ezreinek buszmegállóiban csak addig nem foglalkozik majd senki azzal, ki ül a vezetői székben, amíg jön a busz. Aztán ha nem jön, a ma még csendben levő, a „nagy átalakítás” tervezésénél meg sem kérdezett kormánypárti polgármesterek zúgolódására is fel kell készülni. Hiszen helyben nekik is el kell számolniuk tetteikkel.

A meglehetősen zsúfolt munkanapok elé néző régióvezetők sincsenek könnyű helyzetben a buszjáratok dolgában: a helyi közszolgáltatások több nagyvárosban hónapok óta az összeomlás szélén egyensúlyoznak.

Az MNV álláspontja szerint a jelenlegi vezérigazgatók „továbbfoglalkoztatása nem cél”, vagyis a leköszönő cégvezetők feltehetőleg kénytelenek lesznek végleg búcsút inteni a Volán szervezetének. Már csak azért is, mert a hivatalosan ki nem mondott döntéshozói álláspont szerint a „régi káderek” még az új főnök helyetteseként sem folytathatják. Bármennyire értenek is a munkájukhoz, feladataikat át kell adniuk.

Csak remélni lehet, hogy utódaiknak a kisujjukban van a szakma minden fogása. Egyelőre ugyanis se az NFM-nek, se az MNV-nek nincs válasza arra, hogyan folytatódik a nagyszabású átalakulás. Leginkább azok a jogi megoldások hiányoznak, amelyek lehetővé tennék a legkényesebbnek tartott intézkedések végrehajtását. Például azt, hogy miként lehetnek a regionális vezetők egyszerre több vállalat vezérigazgatói. Mindenesetre a Volán-társaságok élén megbízott és nem kinevezett vezetők állhatnak majd.

Az MNV-nél nem dolgozták ki azt sem, hogyan lesz a 24 Volán-társaságból hét regionális szolgáltató. Nem dőlt el, hogy a cégeket beolvasztják, összevonják vagy netán felszámolják, és helyettük újakat hívnak életre. A választ senki sem tudja. Csak arról suttognak, hogy a döntéshozók szeretnék, ha a regionális szervezet kialakítása 2013 decemberére befejeződne. Vagyis a legjobb esetben is jöhet másfél év bizonytalanság.

Kaposi helycsere

Bebics János korábbi személyszállítási igazgatót választották meg a Kapos Volán Zrt. vezérigazgatójának a társaság szerdai rendkívüli közgyűlésén – írta tegnap az MTI.

A Kapos Volán Zrt. közleménye szerint a közgyűlés elfogadta a társaság eddigi vezérigazgatója, Gál Zoltán lemondását, egyúttal megválasztotta utódját, Bebics Jánost, aki október 4-én foglalja el új posztját.

Népszabadságonline 2012. október 4.

 

Buszsofőrként Angliában.
8. rész

Jánosik J.: Az előző részt a büntetéseknél hagytuk abba. Folytassuk itt egy kicsit.                           
1. Nálunk folyamatosan figyelik a járatok bevételeit. Akik az átlag alatt vannak azoknak a főnöknél, kell megjelenni. Nálatok van hasonló?

Forray R.:Abban biztos vagyok, hogy itt is figyelik a bevételeket, viszont itt napi szinten fizetjük be a jegyek után járó jegypénzt így pontosan nyomonkövethető a sofőrök napi bevétele, nem beszelve, arról hogy rádiófrekvenciás jegypénztárgépeket használnak a városban a legtöbb buszon. Aki elmarad a jegypénz befizetésével annak a fizetéséből, vonjak le a hiányzó összeget, természetesen ezzel együtt egy meghívót is kap a főnökhöz.

Jánosik J.:2. A másik, amiért a főnökhöz járunk az üzem-anyagfogyasztás. Nálunk a (gyári) üzemanyagnormákat a vállalat lejjebb viszi, de némelyik autó illetve kolléga nem tudja teljesíteni. Nálatok ez, hogy működik?

Forray R.:Ez a rendszer itt teljesen máshogy müködik. A sofőröknek nem kell aggódni az üzemanyag normák miatt, sőt a tankolás miatt, sem mert arra itt külön személyzet van, amelyik feltankolja, feltölti adalékanyagokkal (ad blue) a buszokat. Ők állandóan naplót vezetnek a tankolásról. A buszflotta nagyrésze új alacsony fogyasztású buszokból áll. A vezető tömegközlekedési vállalatok igyekeznek környezetbarát dízel-elektromos buszokat beszerezni, mivel ezeknek kisebb a káros anyag kibocsátása az alacsony fogyasztás mellett.

Jánosik J.:3. Nagyon sok mostanában az utaspanasz utasok panaszolják a kollégák viselkedésüket, vezetési stílusukat, stb. Ilyenkor minden esetben jegyzőkönyv készül és szankcionálják az eseményt, ha az utasnak van igaza. Sajnos vannak, akik ebből sportot csinál. Nálatok is van ilyen?

Forray R.:Természetesen utaspanasz az itt is van bőven a sofőrökkel szemben, de nagyon sok esetben az utasoknak nincs igaza. Szerencsére a buszokon kiépített kamera rendszer minden esetben hitelesen bizonyítja, hogy melyik felnek van igaza. Egyes járatokon meg mikrofon is be van építve a vezetőfülkébe. Igy ha szükséges akár a hangfelvétel is felhasználható. Sok esetben a rendőrség kéri a felvételeket, ha bűncselekmény történik a buszokon, nem beszélve a rongálásokról, amiket itt szigorúan büntetnek. Bármiféle rongálás eseten a sofőrnek kötelessége a radión értesíteni a központot és azok pedig egyenesen rendőri segítséget kérnek. Én személy szerint meg nem tapasztaltam buszos pályafutásom során rongálást egy járatomon sem az elmúlt közel 5 évben.

A kamerák bevezetését a sofőrök eleinte nem szívesen fogadtak, viszont többnyire az o érdekeiket és védelmüket szolgálja.

Jánosik J.:4. Mi történik, ha valaki nem egyenruhában vagy nem megszokott módon jelenik meg munkára?

Forray R.:A tömegközlekedési vállalatok Oxfordban egyenruhával látják el a sofőröket. Járatonként eltérő egyenruhák vannak főleg a távolsági járatokon. Viszont a sofőrök csak a rendelést adjak le méret alapján, a ruhák beszerzése a vállalat dolga. Igy minden sofőr egy bizonyos járaton ugyanolyan szabású, szinű és minőségű egyenruhát visel.

Ha valaki nem jelenik meg a munkahelyen egyenruhában vagy esetleg hiányos egyenruhában, jelenik meg, az általában fizetetlen hiányzással jár és egy elbeszélgetéssel a főnökkel. Májustól szeptemberig a helyi járatokon lehet rövidnadrágot viselni és a nyakkendő használata sem kötelező, viszont a távolsági járatokon állandóan hosszú nadrág nyakkendő viselése kötelező.

Hamarosan személyesen is találkozhattok Forray Robival, és kérdéseket lehet feltenni neki személyesen a munkájával és kinti megélhetéssel kapcsolatban.

 

Tisztelt Kollégák!

A Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet 2012. szeptember 28-án tartotta vezetőségi értekezletét. Az értekezletre meghívtuk Tóth István vezérigazgató urat. Kértük tájékoztasson bennünket, Székesfehérvár Önkormányzatával megkötött helyi járatos szerződésről és vállalatunk jelenéről, változásairól és jövőjéről. A megkötött helyi járatos szerződésről elmondta, hogy a lényeg itt az volt, hogy a helyi üzemnél illetve kiszolgáló dolgozóknak továbbra is legyen munkahelyük, biztos megélhetésük. Több írás jelent meg különböző internetes oldalakon, hogy a szerződés kinek jó, kinek nem. Erről lehetne vitatkozni, de most ez volt a legjobb megoldás. Ez most egy megnyugtató szerződés a munkavállalók részére a munkahely megőrzés miatt - mondta vezérigazgató úr. A dunaújvárosi szerződéssel kapcsolatban vezérigazgató úr elmondta, hogy az Alba Volán ZRT és az Önkormányzat közötti egyeztetések még nem vezettek eredményre. A felek folyamatosan tárgyalnak és reméli, hogy hamarosan megállapodás születik. Elmondta továbbá, hogy a dunaújvárosi helyi járatnál változás lesz. Közös megegyezéssel felbontják az alvállalkozói szerződést így az Alba Volán végzi tovább a dunaújvárosi helyi járatot. Vezérigazgató úr tájékoztatásának második részében. A jelenről és a jövőről beszélt. Hamarosan bejelentik, hogy az Alba Volánnál megszűnik a vezérigazgatói státusz. Tóth vezérigazgató úr szervezési és koordinációs igazgató lesz. A Vértes Volán és az Alba Volán közös vezérigazgatója Németh Tamás János (jelenlegi Vértes Volán vezérigazgató) lesz. Elmondta továbbá, hogy Németh úr felkérte, ha jövőre a holding létrejön, legyen a holding vezérigazgató helyettese. Továbbá, hogy a holding létrejötte után sok terület a központba kerülhet (forgalom és menetrendi részleg, műszaki terület stb.). Tájékoztatóját folytatva elmondta, hogy jelentős költségcsökkentést kell még az idén végrehajtani. Lesznek átszervezések, illetve várható létszámcsökkentés. A létszámleépítés egy vagy több lépcsőben kerül végrehajtásra. Szakszervezetünk vezetősége kérte, hogy a műhelyben tapasztalható hangulat miatt ne több lépcsőben és minél hamarabb hozzák a dolgozók tudomására kit érint a leépítés. Vezérigazgató úr ígéretet tett arra, hogy jövő péntek (2012.10.05.) lesz a „fekete nap”: amikor megtudják az érintett dolgozók, hogy munkájukra nem tart igényt vállalatunk.

Szakszervezetünk vezetősége elhatározta, hogy a tagságnak szakmai kirándulást szervezünk Győrbe, a Credo gyárba. A gyárral felvettük a kapcsolatot várjuk válaszukat. A válasz után mindenkit tájékoztatunk. A szakszervezet vezetősége megszavazta, hogy Kökény József kollégánk a dunaújvárosi szakszervezeti kollégáink helyi vezetője legyen. Tájékoztatom a kollégákat, hogy a Viszló Transnál több hónapos munka és egyeztetés után megszületett az új munkaszerződés. A Viszló Trans vezetője, szakszervezetünk elnöke, alelnöke és jogi képviselője szombaton tájékoztatta a megjelent kollégákat a munkaszerződésről.

Jánosik József

FMASZ elnök

 

Buszsofőrként Angliában.
7. rész

Jánosik J.: Az előző részt a dogozók és családtagjaik utazási bérleténél hagytuk abba. Egy kicsit beszélgessünk a bérletekről.

Nálunk havi bérletek vannak két helység közötti távolságra. Ez általában az adott hónap első napjától a következő hónap 5.-ig szól. Aztán van félhavi bérlet illetve 30 napra szóló bérlet is ( általában a váltás napjától 30 napig jó ). Nálatok ez hogy van, és a buszvezetők nálatok árulnak a buszon bérletet?

Forray R.:

Természetesen. A városban minden magán cég buszos berkekben árul jegyeket széles választékban. Nem régen vezettek be itt Oxfordban hogy a három legnagyobb tömegközlekedési vállalat a Stagecoach ,az Oxford Bus Company es a Thames travel elfogadjak egymás jegyeit és így sokkal rugalmasabban utazhatnak a városban az emberek. Ezt egyébként Smart Zone rendszernek hívják és az utasok mágnes kártyát használva használhatják a három cég buszait a városban pár fontos felárért. Jegyek tekintetében hasonló tipusu jegyeket árul mindegyik szolgáltató.

Van jegyiroda a buszállomáson ahol reggel hat és este hat között lehet vásárolni jegyeket elővételben készpénzért vagy bankkártyával. Egyébként a sofőröknél is meg lehet vásárolni a jegyeket készpénzért a féléves vagy éves bérletek kivételével.

   Az idő periódusra szóló jegyeket az interneten is meg lehet venni és 10 % os kedvezményt adnak a normál árból az internetes vásárlás esetén. Nagyon közkedvelt módja a jegyvásárlásnak itt.

Nagyon sokfele jegy és bérlet van. Lehet kapni egy;két;három; és négy hétre szóló bérletet továbbá fél éveset és éveset is. Természetesen van napijegy is. Minél hosszabb idő periódusra szól a bérlet annál nagyobb a kedvezmény az árból. Egy adott zónára szóló 3 hetes bérlet arából csak 2 egy heteset lehet kapni nagyjából. Szóval így is ösztönzik az utazóközönséget hogy a tömegközlekedést válasszák..

Tovabbá az idő intervallumra szóló jegyek meghatározott zónákra érvényesek mint például a város, a város és a környező települések vagy az egész megyében érvényes bérletek.

Másik kategóriáját alkotják a zónára szóló jegyeknek amikor idő intervallum helyett

alkalmakra szolnak a jegyek ezekből 12 alkalomra szoló jegyet lehet venni ami érvényes egy egész éven keresztül a vétel időpontjától. Ezek jóval kedvezményesebbek az egyiranyú és retúr vonaljegyeknél.

Jánosik J.: 2. Kiknek és milyen menetdíjkedvezmények vannak a buszokon?

Forray R.:

A jegyek ara eltérő korosztály és egyéb szempontok szerint:

   Hat éves korig nem kell fizetni a gyerekek utazásáért

   6 és 16 év között gyermek jegy vásárolható ami a normál ár 50%-a általában.

   16 és 25 év között fiatal korú személy kategoriába tarozik az utas ha ennek igazolására alkalmas vasút vagy busz társaság által kiállított igazolványa van, így a diák jegy árszinvonalában kapja a jegyet ,valójában véve diákjegyet kap bizonyos járatokon.

     Hatvan éves korig normál árkategóriájú jegyet kell venni az utasoknak. Ez alól kivétel aki diák mert az is kedvezményesebben utazik viszont csak a helyközi vagy távolsági járatokon, a helyi járatokon a négy hétnél és annál rövidebb idő periódusra szoló jegyek esetében nem lehet diák jegyet vásárolni a sofőrtől. Viszont lehet diák bérletet kapni de csak jegyirodában.

   60 év felett ingyen utaznak az utasok a buszokon de csak reggel fel tíztől egészen éjfélig. Egyébként fizetniük kell. Az utazásukat az önkormányzat fizeti és minden utazáskor az e célból kapott mágneskártyát használnak. Így pontosan kimutatható hogy mennyi utas után fizet a helyi önkormányzat. Továbbá ezek a kártyák ország egész területén használhatok a helyjáratos és helyközi járatos buszokon. Távolsági buszokon fizetniük kell nyugdíjas jegyért.

   A szellemi és testi fogyatékos utasok is kedvezményesen utaznak a buszokon és rendelkeznek az önkormányzattól kapott sárga vagy kék színű mágneskártyával.

Rendőrök ingyen utaznak a buszokon.

Jánosik J.: 3. A menetrend nálatok is egy évre szól? Mennyire veszik a menetrendmodósításba a buszvezetők javaslatait?

Forray R.:

A tömegközlekedési vállalatok meghatározott időközönként pályáznak a busz járatokra. A nyertes cég állítja össze a menetrendet az önkormányzat vagy a pályázatot meghirdető(például az Oxford Egyetem) beleegyezésével.

Az szakszervezeten keresztül figyelembe veszik a sofőrök érdekeit is.

Jánosik J.: 4. Ha valaki hibázik nálatok milyen büntetések vannak?

Forray R.:

Hiányzás,betegség vagy bármiféle legapróbb hiba miatt is azonnal meg kell látogatni az erre illetékes fönőköt egy beszélgetés erejéig.

Az első fokozat a szóbeli figyelmeztetés amit az írásbeli figyelmeztetés követ és ezeknek egy éves elévülésű idejük van a cégnél ahol dolgozom. Nagyobb vétség eseten végső figyelmeztetés van viszont ez csak meghatározott hiba kategóriára szol szóval ha a következő vétség nem vezetés jellegű például akkor könnyen lehet hogy valakinek összejön akar két végső figyelmeztetése is.

Ezt követi a fegyelmi tárgyalás ahol, ha elbocsájtják az alkalmazottat fellebbezhet és az esetek jó részében visszaveszik. A szakszervezet az egész procedúra során jogi segítséget nyújt és támogatja a sofőrt.

Folytatjuk.

Forray Róberthez kérdéseket lehet feltenni a vendégkönyv rovatunkban.

Hamarosan Róbival személyesen is találkozni lehet. Szabadságát itthon tölti, és szakszervezetünk meghívását elfogadva látogatást tesz vállalatunknál, és személyesen válaszol találkozó keretében a kollégákkal.

Fejér Megyei Autóbuszközlekedési Szakszervezet vezetősége 2012. szeptember 28-án 11 órakor a szakszervezet irodájában (Alba Volán ZRT Szfvár Börgöndi út ) tartja értekezletét.

Jánosik József elnök

 

Az új Optinell megérkezett
2012-09-21

A Kravtex-Kühne cégcsoport szeptember 21-én bemutatja új fejlesztésű, Credo Optinell típusnevű intercity autóbuszát. A járművet a gyártó a Volán társaságoknak szánja, amelyek szeptemberben vezették be az emelt szintű távolsági autóbuszos szolgáltatást. Az ehhez illeszkedő, magas komfortfokozatú Credo Optinell a jelenleg elérhető egyetlen magyar gyártmányú távolsági busz. Az Új Széchenyi Terv keretében tavaly 128,5 millió forint kutatás-fejlesztési támogatást nyert a cégcsoport, amely számottevő saját erővel kiegészítve több új típuscsalád létrehozását tette lehetővé. Ebből a támogatásból készülhetett el az új Credo Optinell is, amely kategóriájának legalacsonyabb tömegű és legalacsonyabb üzemanyag fogyasztású járműve. A cégcsoport az új autóbusz bemutatásával lezárja 2008 óta tartó, összességében több milliárd forint költségigényű fejlesztési programját és felkészülten várja a Volán társaságok buszbeszerzési tendereit.

Négy éve indult és most fejeződött be a magyar tulajdonú Kravtex-Kühne cégcsoportnál az az átfogó buszfejlesztési program, amely egy teljesen új, hazai fejlesztésű buszcsalád létrehozását célozta. A 2009-ben bemutatott első új jármű a Credo Citadell volt, amelynek szóló és csuklós változatait a BKV Zrt. több alkalommal is tesztelte. Ezt követte 2011 év végén a Credo Econell, alacsony belépésű elővárosi autóbusz, majd 2012 áprilisában a helyközi Credo Inovell. A most debütáló Credo Optinell-el négytagúra bővült buszcsalád a legteljesebb hazai választékot nyújtja a népszerű vonaljáratos buszkategóriákban. Ezek a járművek teljes egészében lefedik a Volán társaságok és a fővárosi közösségi közlekedés igényeit. A Credo Optinell kifejlesztésével a Kravtex-Kühne csoport célja, hogy részt vállaljon a Volán társaságoknál jelenleg üzemelő, közel 500 darab elöregedett távolsági autóbusz cseréjében. Az új magyar intercity busz bemutatása olyan alternatívát kínál a Volán társaságok számára a belföldi vonaljáratos kategóriában, amely a korszerű távolsági autóbuszoktól megszokott komfortfokozatot rendkívül alacsony üzemanyag fogyasztás mellett képes nyújtani. Ez jelenleg prioritás a hazai közlekedési cégek számára, amelyek elsősorban a magas minőségű, kedvező költségszinten üzemeltethető típusokat igénylik.

Szombath Imre, a Kühne Zrt. főkonstruktőre konstruktőrökből és technológusokból álló csapatával 2011-ben kezdte az új Optinell fejlesztését. Az új típus versenyképességét az alacsony tömeg és a csúcskategóriás hajtáslánc alapozza meg. Ez a két tényező eredményezi a kategória legalacsonyabb fogyasztását, amely a konkurens, import autóbuszokhoz képest átlagosan 20%-kal alacsonyabb üzemanyag felhasználást jelent. Büszkék vagyunk rá, hogy a Credo Optinell korábbi típusainkhoz hasonlóan árarányosan közel 80%-ban magyar terméknek minősül – mondta a főkonstruktőr. A magyar hányad elérésében jelentős szerepet játszanak a Magyarországon gyártott főegységek, így a Kühne Zrt.-nél készülő önhordó vázszerkezet, a győri Rába gépgyár új fejlesztésű, 19,5 coll-os futóművei és a ZF magyarországi üzeméből származó manuális sebességváltó is.

A Credo Optinell elkészülését nagyban segítette az Új Széchenyi terv keretében tavaly elnyert 128,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely a cégcsoport technológiai innovációját hivatott elősegíteni. A megítélt támogatást a buszgyár 308 millió forint saját erővel egészítette ki, így a termékfejlesztéssel egyidőben gyártástechnológiai beruházások is megvalósultak. Így sikerült többek között nagy teljesítményű számítógépekkel és tervező szoftverekkel ellátni a fejlesztésben résztvevő mérnököket, valamint beszerzésre került egy közel 250 millió forint értékű, az országban egyedülálló lézervágó berendezés is. A 436 millió forint összértékű fejlesztés jelentősen növeli a buszgyártás hatékonyságát és az előállított termékek minőségét.


Példaértékű megállapodás a fehérvári buszközlekedés finanszírozásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter Németh Lászlóné jelenlétében írta alá Székesfehérvár MJV Város Önkormányzata nevében Cser-Palkovics András és az Alba Volán Zrt. vezérigazgatója Tóth István azt a megállapodást, mely rögzíti az elmúlt években a fehérvári közösségi közlekedésben felhalmozott adósság rendezésének feltételeit és biztosítja a szolgáltatás jövőbeni működtetését a városban. A megállapodás példaértékű, hiszen az országban elsőként Székesfehérvár állapodott meg a közösségi közlekedés hiányának finanszírozásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a helyi tömegközlekedést biztosító Alba Volánnal.

KÉPGALÉRIA az aláírásról

A szerződést dr. Cser-Palkovics András polgármester és Tóth István vezérigazgató a Hiemer-házban írta alá pénteken délután. Az Alba Volán esetében 2006 óta a fehérvári közösségi közlekedésen összességében 1,7 milliárd hiány keletkezett, ami a napi szolgáltatást is veszélyeztette. Szerencsére sikerült eljutni az Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel egy olyan finanszírozási javaslatig, ami megoldást jelent: a vagyonkezelő és a Volán közel 900 millió forintot utólag finanszíroz a hiányból, a városnak pedig 830 milliót kell ütemezetten, kamatmentesen.

2012 december 31-től visszamenőlegesen a város és az Alba Volán között nem lesz semmilyen követelés. Az önkormányzat pedig 200 millió forintot átutalt pénteken délelőtt az Alba Volánnak és a megállapodás szerint a fennmaradó 630 millió forintot kamatmentes részletekben tíz év alatt törleszti a város önkormányzata. A fenntartható tömegközlekedés érdekében pedig az eddigi 100-110 milliós éves támogatás helyett 224 millió forinttal támogatja a közösségi közlekedés működtetését.

Székesfehérvár Közgyűlése augusztus 17-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta azt az Alba Volán Zrt-vel kötendő megállapodást, amely a helyi közösségi közlekedés biztosítását szolgálja és rendezi az elmúlt időszakban kialakult vitás kérdéseket. Minderre egy több hónapos tárgyalássorozat eredményeként kerülhetett sor, amelyet a város a közösségi közlekedési szolgáltató tulajdonosával, az MNV Zrt-vel folytatott.

dunaújvárosi önkormányzat 2012. szeptember 20.-i nyilvános közgyűlésen szóba került a helyi közszolgáltatási szerződés módosítása/meghosszabbítása, valamint a város által kifizetetlen tartozás rendezésének ügye. Az alábbi dokomentumokban olvashattok a témáról.

Forrás: www.dunaujvaros.hu

 

Tisztelt Kollégák!

2012. szeptember 21-én (pénteken) 13.45 órakor

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter jelenlétében

kerül sor a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alba Volán Zrt. között létrejövő szerződés ünnepélyes aláírására.

A megállapodás rögzíti az elmúlt években a fehérvári közösségi közlekedésben felhalmozott adósság rendezésének feltételeit

és biztosítja a szolgáltatás jövőbeni működtetését a városban.A szerződést dr. Cser-Palkovics András polgármester és az Alba Volán Zrt. vezérigazgatója Tóth István azt a megállapodást, mely rögzíti az elmúlt években a fehérvári közösségi közlekedésben felhalmozott adósság rendezésének feltételeit és biztosítja a szolgáltatás jövőbeni működtetését a városban. A megállapodás példaértékű, hiszen az országban elsőként Székesfehérvár állapodott meg a közösségi közlekedés hiányának finanszírozásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a helyi tömegközlekedést biztosító Alba Volánnal. A szerződést dr. Cser-Palkovics András polgármester és Tóth István vezérigazgató a Hiemer-házban írta alá pénteken délután. Az Alba Volán esetében 2006 óta a fehérvári közösségi közlekedésen összességében 1,7 milliárd hiány keletkezett, ami a napi szolgáltatást is veszélyeztette. Szerencsére sikerült eljutni az Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel egy olyan finanszírozási javaslatig, ami megoldást jelent: a vagyonkezelő és a Volán közel 900 millió forintot utólag finanszíroz a hiányból, a városnak pedig 830 milliót kell ütemezetten, kamatmentesen.2012 december 31-től visszamenőlegesen a város és az Alba Volán között nem lesz semmilyen követelés. Az önkormányzat pedig 200 millió forintot átutalt pénteken délelőtt az Alba Volánnak és a megállapodás szerint a fennmaradó 630 millió forintot kamatmentes részletekben tíz év alatt törleszti a város önkormányzata. A fenntartható tömegközlekedés érdekében pedig az eddigi 100-110 milliós éves támogatás helyett 224 millió forinttal támogatja a közösségi közlekedés működtetését.Székesfehérvár Közgyűlése augusztus 17-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta azt az Alba Volán Zrt-vel kötendő megállapodást, amely a helyi közösségi közlekedés biztosítását szolgálja és rendezi az elmúlt időszakban kialakult vitás kérdéseket. Minderre egy több hónapos tárgyalássorozat eredményeként kerülhetett sor, amelyet a város a közösségi közlekedési szolgáltató tulajdonosával, az MNV Zrt-vel folytatott.

Tisztelt Kollégák!

2012. szeptember 21-én (pénteken) 13.45 órakor

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter jelenlétébenn kerül sor a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alba Volán Zrt. között létrejövő szerződés ünnepélyes aláírására. 

A megállapodás rögzíti az elmúlt években a fehérvári közösségi közlekedésben felhalmozott adósság rendezésének feltételeit
és biztosítja a szolgáltatás jövőbeni működtetését a városban. 

A szerződést dr. Cser-Palkovics András polgármester és
Tóth István vezérigazgató írja alá.


Tisztelt Kollégák!

A dunaújvárosi önkormányzat 2012. szeptember 20.-i nyilvános közgyűlésen szóba került a helyi közszolgáltatási szerződés módosítása/meghosszabbítása, valamint a város által kifizetetlen tartozás rendezésének ügye. Az alábbi dokomentumokban olvashattok a témáról.

Forrás: www.dunaujvaros.hu

<hr< span=""> size=2 width="100%" align=center style='cursor:default'>

Bemutató : Az Euro VI-os Mercedes Citaro

Az Euro VI környezetvédelmi normának megfelelő dízelmotorral felszerelt Mercedes Citaróról már írtunk egy rövid hírt, de most a Daimler egy igen bőséges galériát hozott nyilvánosságra az újdonságról, amit mindenképpen meg szeretnénk osztani olvasóinkkal.

A Mercedes a Citaro első generációjával 1997-ben ámulatba ejtette a buszos szakmát. Bár messziről nézve az új generáció alig különbözik a régitől, azonban a lemezek alatti műszaki változások jelentősek. Az igazi műszaki tűzijátékot az Euro VI-os motorok bemutatkozásához időzítette a Daimler, az egyes apró, igényes megoldásokat a galériát végigböngészve vehetjük szemügyre.

Két új motorcsalád

BlueEfficiency power mottóval fejlesztették ki az Euro VI normának megfelelő két új motorcsaládot. A 7,7 liter lökettérfogatú OM936-ot, és a 10,7 lireres OM470-et.
Az új motorok nyomatékkarakterisztikája lehetővé tette a fejlesztőknek, hogy a korábbi motoroknál megszokott hátsóhíd végáttételeket hosszabbra válasszák. Így a városi forgalomban bevált 7,37 helyett 6,21 lett az új áttétel, az elővárosi kiviteleknél a korábbi 6,21 helyett 5,77. Ez jelentősen csökkenti a motorok fordulatszámát, a váltások számát, és a zajszintet is. A motorok hűtött kipufogógáz visszavezetést kaptak. Az SCR és az EGR rendszer kombinálásával a nitrogén-oxidok kibocsájtása 80%-kal, a részecskéké 66%-kal csökkent. A kisebb motornál egy, a nagyobbiknál két kipufogócső van, a motortér jobboldalán. Az új kipufogórendszer ellennyomását igyekeztek minimálisra csökkenteni a jó fogyasztás érdekében. A motorokban a dízel részecskeszűrő karbantartása 120000 kilométerenként, vagy kétévente esedékes. Az új motorok olajfogyasztása az elődök hasonló értékének a fele, és a szűrők csereintervalluma is megnőtt. A motorok AdBlue fogyasztása 2-4%-a az aktuális üzemanyag fogyasztásnak, így ez is a felére esett az Euro V-ös elődökhöz képest.

A motorok hengerenként négyszelepesek, a szelepek vezérlését két felül fekvő vezérműtengely végzi.OM936

A kisebb motor változtatható szelepvezérléssel készül, elsőként az ilyen méretű dízelmotorok között. A változtatható szelepvezérlés a részecskeszűrő tisztítási folyamatát is segíti, a regenerálás során a szelepnyitási időket úgy változatják, hogy a kipufogóoldalon a normál üzemnél magasabb legyen a gáz hőmérséklete. A motor két teljesítményváltozatban elérhető, a kisebbik teljesítménye 220kW (299LE @ 2200 1/perc), legnagyobb nyomatéka 1200Nm (@1200-1600 1/perc). A nagyobbik teljesítménye 260kW (354LE @ 2200 1/perc), legnagyobb nyomatéka 1400Nm (@1200-1600 1/perc). Az erősebbik változat kétlépcsős turbófeltöltőt kap. A motor az előd OM926LA-nál nagyobb lökettérfogatú, de a befoglaló méretei nem nagyobbak, száraz tömege csak 650kg. A motor mindkét változata elérhető fekvő kivitelben is, ekkor a jele OM936h, és ekkor mindkét teljesítménylépcső kétlépcsős feltöltést kap.OM470

A nagyobbik lökettérfogatú motor, a már korábban bemutatott, turista buszokban működő OM471 alapjaira épül. Száraz tömege 990kg.

A motor egyedi, X-Pulse nevű befecskendező rendszerrel szerelt. A befecskendezés elektronikusan irányított, hidraulikus nyomásfokozóval történik. A közös csőben a nyomás 900bar, a befecskendező szelepek ezt emelhetik egészen 2100-ig. A motorcsalád kifejezetten nagy kapacitású, és nehéz terepviszonyok között üzemelő csuklós buszok számára készült, két teljesítménylépcsőben. A gyengébbik változata 265kW-os (360LE @1800 1/perc), legnagyobb nyomatéka 1700Nm(@1100 1/perc). Az erősebbik kivitel teljesítménye 290kW (394LE @1800 1/perc), legnagyobb nyomatéka 1900Nm (@1100 1/perc).

Visszatáplálhat, de nem hibrid

Az eddigi mérések szerint az Euro VI-os motorok, az Euro V-ös elődeiktől 5%-kal kevesebb üzemanyagot igényelnek. Azonban ez a fogyasztás további 2%-kal csökkenthető az új irányított gerjesztésű generátornak és a hozzá kapcsolt ultrakondenzátornak köszönhetően. A motorirányítás a generátort csak akkor gerjeszti, ha a busz éppen fékez, vagy szabadon fut, azaz amikor nem hajt a motor. Az ekkor termelt energiát egy 24Voltos, 6kW teljesítményű, 1Ah kapacitású kettősréteg kondenzátortelepben (névszerű nevén ultrakapacitás) tárolják. Az elektromos fogyasztók innen kapják az energiát gyorsításkor, így a motor teljesítményének nagyobb része fordítható hajtásra, és növekszik a generátor(ok) élettartama is. Az eddigi információk alapján ez a visszatápláló modul várhatóan egy opciós tétel lesz.

A jármű gazdaságos fenntartása azonban nem merül ki az alacsony fogyasztásban. A Citaro folyamatosan figyeli az akkumulátorok hőmérsékletét, és ennek alapján az adott hőmérséklethez tartozó karakterisztikához igazítja az akkumulátorok töltőfeszültségét. Ezzel növekszik az akkumulátor élettartama, és csökkennek az üzemeltetési költségek.

Az elektronikusan vezérelt légsűrítő az új Citaroban jelent meg, és csak a csuklós változatban. Euro VI-os motor esetén az összes változat megkapja. Az elektronikusan, zárt szabályozási hurokban működtetett kompresszor kétlépcsős, ezért az üzemi hőmérséklete alacsonyabb a hagyományos társainál. A generátorhoz hasonlóan, amikor csak lehet, akkor működik, amíg a motor nem hajt. Hogy ez az üzemállapot a lehető leggyakrabban előforduljon, a légrugók és az ajtók légrendszerének a nyomását 10-ről 12-barra növelték. Ezzel nagyobb tartalék van a rendszerben, így üzemanyagot lehet megtakarítani. A szóló buszokban 2 hengeres, a csuklósokban 3 hengeres a légsűrítő.

A nehéz kipufogógáz utánkezelő rendszer ellenére az Euro VI-os Citaro tömege nagyjából változatlan maradt. Ez azt jelenti, hogy a szállítható utasok száma sem változott, a 12m-es változat maximális befogadóképessége 100 fő. Ezt az egy évvel ezelőtt bemutatott új karosszériával érték el. A karosszéria merevségére jó példa, hogy városi busz létére megfelel a mostaninál jóval szigorúbb, csak 2017-ben életbe lépő R66/01 borulásbiztonsági előírásnak.


Utastér

A belépési magasság minden ajtónál 320mm. A második, és harmadik ajtóknál az elődhöz képest 20mm-rel kisebb szint nagyobb kényelmet biztosít az utasoknak, és csökkenti a térdeplő funkció levegőfogyasztását. Ha használják a funkciót, akkor az elődhöz képest 10-20%-kal kisebb levegőfogyasztást eredményez, és ezáltal 0,4-0,5%-kal kisebb üzemanyagfogyasztást. Abban az esetben, ha az alacsonyabb padlómagasság gondot jelente, a Citaro opcionálisan kérhető nehéz körülményekre tervezett fenékvázzal is. Ebben az esetben a padlómagasság és a terepszögek nagyobbak, eltérőek a lengéscsillapítók és légrugók hangolásai.

Elsőként a Citaro elérhető sínen mozgó, kifelé nyíló ajtókkal az első ajtónyílásnál is. Az opcionális ajtók speciális kialakítása nem zavarja a visszapillantó tükröket. A padlószintet egy LED-sor jelzi a sötétben. A vízszintes kapaszkodók a súlycsökkentés miatt alumínium profilból készültek, speciális, könnyű, de masszív fittingekkel. Az új kapaszkodó alakja nem csak a kapaszkodást teszi kényelmesebbé, hanem reklámfelületnek is kiváló.

Az utastérvilágítás opcionálisan lehet LED-es rendszerű és kiegészíthető olvasólámpákkal is. A LED-es olvasólámpákat az utasok tudják ki-be kapcsolni. Ezekbe a lámpatestekbe hangulatvilágítást is integráltak, ami narancs vagy fehér színű lehet.


Biztonság

A busz fényszórójában alapesetben H7-es halogén a tompított fényszóró, és ide integrálták a LED-es nappali fényt is. A hátsó lámpában a hátramenet jelzőfényt, és a ködzárófényt kivéve minden egyéb fényt LED-ek szolgáltatnak. Az élettartamuk a buszéval megegyező. A mellső fényszóró opcionálisan bi-xenon is lehet, ekkor a ködlámpák statikus kanyarfényszóróként működnek.

A vezető az elődhöz képest 60mm-rel magasabban ül, javítva ezzel a forgalomra rálátást, és az utasokkal való kapcsolattartást. Opcionálisan elektromágeses zár kérhető a vezetőfülke ajtajára, amit a vezető egy gombbal aktiválhat a műszerfalról.

Városi buszok között először a Citaro kérhető ESP-vel (elektronikus menetstabilizáló). Az ESP a jármű túlkormányzottságát, majd kitörését hivatott megakadályozni. Az ABS jeladóit kormányelfodulás érzékelővel, és a jármű tömegközéppontjában elhelyezett perdületérzékelőivel egészíti ki. Ha a jármű pályája eltér a kormányérzékelő által alapján várhatótól, akkor gázelvétellel vagy az egyes kerekek akár egyenkénti fékezésével tudja a járművet a helyes irányba visszatéríteni. Új opció a guminyomás ellenőrző rendszer is. Folyamatosan figyeli a gumikban uralkodó nyomást és hőmérsékletet, ha valami rendellenességet tapasztal, azt jelzi a vezetőnek.Az új Citaro ismét utat mutat, az elérhető felszerelések városi buszban soha nem látott kényelmet és biztonságot garantálhatnak az utasoknak, feltéve, ha az üzemeltetőknek van ezekre a felszerelésekre elég forrásuk. A csillogó villogó kínálatból kiemelnénk a zárható vezetőfülke ajtót, és a máshol kérésre sem nagyon elérhető ,,rossz út csomagot”. Az első hírekből még kétkedve fogadott fogyasztáscsökkenésre íródott élcelődésekre megnyugtató választ adott a gyár, de várjuk a gyakorlati tapasztalatokat is, amik múlt hét óta gyűlnek az első közforgalomban közlekedő Euro VI-os Citaroval, Wiesbadenben.


Tisztelt honlapolvasók!

Elnézést kérek mindenkitől, mert az alábbi riport folytatását csak most este tudjuk feltenni. Sajnos egy vírustámadást kaptunk, amit el kellett hárítani. A hibát szakemberünk elhárította.

Jánosik József

Buszssofőrként Angliában
6. rész

Jánosik J.: Az 5. részt ott hagytuk abba, hogy kik dolgoznak nálatok. Egy kedves olvasónk ehhez kapcsolódóan az alábbi kérdést tette fel: Milyen feltételei voltak annak, hogy kint dolgozzon Angliában buszvezetőként? Ha valaki magyar buszos jogosítvánnyal kimegy, akkor kint újra kell vizsgázni?

Forray R.: A magyar jogosítványt elfogadják, de mindenképpen honosítani kell. Úgy tudom, kb. 40 fontért kicserélik az angol jogosítványra a magyart. Postán kell feladni a DVLA címre Swansea-ba és kb. 4 hét múlva küldik az angol jogosítványt. A magyar jogosítványt pedig elküldik Magyarországra. Az angol jogosítványt előnyös megszerezni, mert itt azt használják személyi igazolványként, mivel Angliában nincs személyi igazolvány. Vezetésből újra kell vizsgázni a mi cégünknél (afféle tesztvezetés egy megbízott vizsgabiztossal), ha valakinek külföldi jogosítványa van, de ez csak azért van, hogy megbizonyosodjanak, hogy biztonságosan vezet a jelentkező. Viszont ezt a forgalmi vizsgát akkor is meg kell csinálni, ha valaki 3 hétnél hosszabb ideig nem vezet például szabadság vagy betegség miatt.

Jánosik J.: Ha valaki most kedvet kap és kimenne Angliába buszt vezetni, milyen esélye lenne?

Forray R.: Az esélyek nagyban függenek a nyelvtudás szintjétől és a tapasztalattól. Sok vállalat 2 éves angliai járművezetési gyakorlatot és folyékony nyelvtudást is megköveteli a jelentkezőktől. Az biztos, hogy jól kell beszélni a jelentkezőnek, mert az utasok nem tolerálják a nem beszélő sofőrt és cb rádiót is használni kell a buszokon, amit sokszor még több éves gyakorlattal is nehéz megtenni. Én azt ajánlanám, hogy aki itt akar sofőr lenni, mindenképpen gyakorolja a közlekedést egy pár hónapig angliai forgalomban. A több sávos körforgalmakat és a több körforgalomból álló útcsodákat „magic roundabout”-okat időbe telik megszokni.

Jánosik J.: Milyen a fizetés? Vannak pótlékok? Plussz juttatás (pl. nálunk étkezési jegy, vállalati biztosítás a dolgozókra stb.)?

Forray R.: Otthoni viszonyokhoz képest itt sokkal jobban megfizetik ezt a szakmát a többi szakmához képest. Helyenként eltérőek a fizetések itt is, mert Skóciában Ł7 fontot fizetnek ugyanazért a munkáért, amiért Oxfordban Ł10 fontot óránként. Távolsági járatokon dolgozókat jobban fizetik a helyi járathoz képest pár fonttal óránként. Oxford megyében helyi járatos sofőrként közel 30.000 fontot meg lehet keresni éves fizetésként. Általában hetente fizetnek és a bérünk 25 %-át vonják le adó és társadalombiztosítás címen. Van szakszervezet itt is, aminek a tagja vagyok, és ezért külön fizetek tagsági díjat. Képviselik az érdekeinket és jogi segítséget is biztosítanak, ha esetleg fegyelmi tárgyalásra kerül sor például egy baleset miatt. Természetesen a dolgozók a munkában a vállalati oldalról is biztosítva vannak, viszont itt a táppénz nagyon kevés és az egészségügyi ellátás sem olyan jó, mint ahogy azt otthon megszoktuk.

Jánosik J.: Nálunk a dolgozók és családtagok ingyen utazhatnak. Nálatok van ilyen?

Forray R.: A családtagok itt is ingyen utazhatnak a buszokon, éves bérletet kapnak a tömegközlekedési vállalattól, amit a vállalthoz tartozó, és azzal szerződésben lévő vállalatok buszain is elfogadnak Anglián belül.

Forray Róberthez kérdéseket tehettek fel honlapunk vendégkönyv rovatában!

 


Tisztelt Olvasók!

Forray Róbert 2012. október 06-án hazalátogat.

Szakszervezetünk meghívta egy délelőtti ismerkedésre vállalatunkhoz, ill. aki szeretne vele személyesen találkozni, arra is lehetőséget tudunk találni. Kérdéseket lehet majd feltenni neki az angliai buszos munkákról, ill. az ottani megélhetésről.

A találkozó időpontjáról a honlapunkon, ill. szolgálati helyeken, faliújságokon tájékoztatunk minden érdeklődőt.

Jánosik József


Tisztelt honlaplátogató olvasók!

A " Buszsofőrként Angliában" következő része vasárnap délután kerül fel a honlapunkra.

Jánosik József

 

Bemutatták a világ leghosszabb buszát
2012.08.22. 15:53

A német Fraunhofer intézet megépítette minden buszsofőr rémálmát: a 30 méter hosszú, két csuklós Autotram Extra Grandot. A gigantikus autóbusszal a villamos és a normál buszok közötti hézagot töltenék ki. Az öttengelyes szörnyetegben akár 256 utas is elfér, ami elég tekintélyes mennyiség, valóban képes kiváltani egy rövidebb villamost. És mivel kötött pálya sem kell neki, csak egy méretes buszsáv, zsúfolt városokban nem tűnik rossz alternatívának. A Fraunhofer saját állítása szerint ugyan Ázsiának és Dél-Amerikának fejlesztette ki az Autotramot, de Isztambulban például hasonló méretű buszok közlekednek egy fizikailag elkülönített úttesten, és a koncepció remekül működik.Bár elsősorban a méreteivel tromfol az Extra Grand, a technikája is érdekes. Az öt tengely közül négy kormányzott - az intelligens rendszerrel azt ígérik a tervezők, hogy ugyanakkora helyen befordul, mint egy normál, 12 méteres busz. Hibrid hajtáslánca nyolc kilométer tisztán elektromos üzemre képes, utána egy hagyományos dízelmotor hajtja - nyilván nem a nullemisszióval megtehető kilométerek száma, hanem a fékezési energia visszanyerése az óriási előny ennél a rendszernél. Hogy a valóságban mennyire válik be a dupla csuklós óriáshernyó, idővel fog csak kiderülni, egyelőre Drezdában terveznek egy néhány hetes próbaüzemet.


Buszsofőrként Angliában !
5. rész

Jánosik J.: A negyedik részt ott hagytuk abba, hogy milyen pihenőhelységetek van. Beszéljünk egy kicsit a munkahelyedről és kollégáidról. Az olimpia kapcsán mekkora feladat hárult rátok? ( több járat, több utas )

Forray R.: Az olimpia idején sok autóbuszvezető lett átírányitva Londonba dolgozni, de a helyükre jöttek helyettesíteni vidékről. Sokkal nagyobb forgalomra számítottam, de szinte üresek voltak az utak Londonba mivel az emberek letették az autókat és tömegközlekedésre váltottak. Külön sávokat festettek át az olimpiai forgalom számára. Utas nagyon sok volt, a buszok szinte állandóan tele voltak a forgalmasabb napszakokban. Rengeteg útlezárás és forgalomterelés volt városszerte ahogy a különböző koncertek és sportesemények miatt érintve volt útvonalunk. Jó alkalom volt kipróbálni az alternatív útvonalakat amiket csak ritkán használunk.

Jánosik J.: Ha jól tudom ez egy magáncég ahol dolgozol. Sokan dolgoznak nálatok?

Forray R.: Ez a cég egész hálózatot képez Angliában az USA-ban és Új-Zélandon egyaránt. Őszíntén szólva nem tudom, hogy mekkora létszámmal dolgozunk Angliában, de helyi szinten is nagyobb az Alba Volánnál a buszok és alkalmazottak létszámában.

Jánosik J.: Azt hallottam, hogy sokféle nemzetből jöttek a buszvezetők Angliába. Igaz ez?

Forray R.: A buszvezetők nemzetisége elég változatos, főleg amióta az Európai Unióból is sokan jönnek. Szinte minden európai országból van pár buszvezető nálunk, és távol-keleti kollégák is szép számmal vannak.

Jánosik J.: Nálatok dolgozhatnak nyugdíjasok?

Forray R.: Veterán katonák és nyugdíjas rendőrök is szívesen választják a buszvezetést. A buszvezetés a nők körében is elterjedt Angliában és munkahelyemen is szép számmal vannak hölgy kollégáim. Jelenleg 5-en dolgozunk itt magyarok, de nagyon sokan nem tudják, hogy van felvételi lehetőség az év nagyrészében minden nagyobb tömegközlekedési cégnél.

Folytatjuk. ( A következő rész szabadság miatt szeptember első hetében jelenik meg.   Jánosik )

Forray Róberthez kérdéseket tehettek fel honlapunk vendégkönyv rovatában!

 

Tisztelt Tagjaink!

A mai napon négyszemközti megbeszélést folytattam Kökény József dunaújvárosi kollégánkkal. Tájékoztattam szakszervezetünk eddigi tevékenységéről, folyamatban lévő ügyekről. A megbeszélés végén felkértem, hogy legyen Dunaújvárosban szakszervezetünk főbizalmija. A felkérést megköszönte és elfogadta. Amennyiben szakszervezetünk következő vezetőségi ülésén elfogadják jelölési javaslatomat, és megszavazzák, úgy Kökény József megkezdi munkáját.

Székesfehérvár, 2012. 08. 17.           
Jánosik József 
FMASZ elnök


Buszsofőrként Angliában!
4. rész

Jánosik J.: A harmadik részt ott hagytuk abba, hogy a munka végeztével a telepen leadjátok a buszt és elszámoltok. Minden nap ez így működik?

Forray R.: A takarításra és karbantartásra a személyzetnek egész heti beosztása van. A gazdasági válság miatt csökkentettek az óraszámokból, de ettől függően hétvégén és ünnepnapokon is van karbantartó és takarító személyzet.

Jánosik J.: A cégnek van saját javítóbázisa? Mindenféle hibát javítanak, vagy van speciális hiba, amit külső cég javít a buszokon pl. szélvédő javítás?

Forray R.: Van külön szerelő garázs, ahol javítják a buszokat és elvégzik a kötelező szervízelési munkákat is. Az új buszok általában garanciálisak. A motorszerelést és az alkatrészeket a gyártó vállalat állja megkötött szerződésektől függően. A nagyobb buszcégek a gumikat lízingelik a márkakereskedőktől. Ha lerobban egy busz műszak közben és nem tudják a helyszínen megjavítani, akkor visszavontatja a javító műhelybe egy erre szakosodott vállalkozó bizonyos összeg ellenében.

Jánosik J.: Ha meghibásodik a buszod, akkor kapsz csere buszt, vagy várnod kell amíg megjavítják?

Forray R.: Ha meghibásodik a busz és helyben nem sikerül megszerelni, akkor küldenek egy másikat és a hibás buszt elvontattatják. Szerencsére van általában tartalék jármű készenlétben tartalékos sofőrrel, ha kell így nem marad ki járat, mert a kimaradt járatok után pénzt veszít a cég az önkormányzati támogatásból is a hiányzó kilométerek után.

Jánosik J.: Milyen pihenőhelyetek van, ahol a két járat között tudtok tartózkodni? (Nálunk konyha, fürdő, tv-vel ellátott helyiség is van)

Forray R.: A sofőröknek természetesen biztosítva van pihenőhelyiség a buszgarázs épületében és a buszállomáson is egyaránt. A kantinban lehet meleg ételt venni és teát, ill. kávét. TV-t nem minden cég biztosít, de ezek a helyiségek általában elég kultúráltan vannak berendezve. A buszállomáson a pihenő közös használatban van más buszcégek alkalmazottaival.

Folytatjuk.

Forray Róberthez kérdéseket tehettek fel honlapunk vendégkönyv rovatában !

 

Buszsofőrként Angliában!
3. rész

Jánosik J.: Ott hagytuk abba a második részt, hogy a vizsga után úgy dolgoztál, hogy napjaid fele helyközi, másik fele helyi járat volt. Naponta milyen távolságot tettél meg, mennyi fordulód volt?

Forray R.: A legmesszebbre Oxfordba mentem Banburybol ami nagyjából 50 kilométer.

Az útvonal kis falvak érintésével halad és rendkívül szép a vidék. A legeldugottabb kis falvak is remekül karban vannak tartva, és bár Angliára jellemzően itt mindenhol szürkék az utak és nem sok útburkolati hiba van. A másik Banburybol Chipping Norton nevű településbe visz ami mar a "cotswold" nevű dombság része. Kis kitérőként annyit szeretnék erről a vidékről megemlíteni, hogy ez olyasféle mintának számít és turisták tömege jön meglátogatni ezt a vidéket,mert annyira szép.

William Shakespeare szülővárosa Stratford Upon Avon is ezen a vidéken található. Általában a műszakbeosztásunk egy helyközi fordulót tartalmazott és a maradék időben helyi járaton dolgoztunk.

Jánosik J.: Mikor kezdtél reggelente és este mikor végeztél?

Forray R.: A műszakbeosztástól függően fél 5 és 8 között kezdtem a munkát és a fél műszakok kivételével hasonló időben is végeztem délután ill. este. A helyközi és a helyi járatos váltás között általában van egy 2 órás szünet. A beosztás szerint ritkán esti műszakot is kellett csinálnom, ill. hétvégi műszakot, de ezt minden sofőr egyenlő arányban csinálja, ill. aki túlórát akar vállalni az bevállalja a többiek műszakját. Mivel itt nem használnak tachographot a helyközi járatokon 30 mérföldön belül, ezért aztán nincs is gond a vezetési idők állandó számlálgatásával.

Jánosik J.: Milyen munkarendben dolgoztok ( 1 nap munka 1. nap pihenő vagy ? )

Forray R.: Általában a vasárnap az pihenő volt és egy nap a hétközben valamikor. 5 napnál nem dolgoztam többet, csak ha túlórát akartam vállalni, amire bőven volt lehetőség és számítottak is rám. De ez ismét változó településenként, mert például Oxfordban a hétvége is munkanap a sofőröknek (bár kicsit jobban fizetik) és sokkal forgalmasabb, mint a hétfői és a keddi napok általában.

Jánosik J.: A napi munkaidőtökbe mi tartozik bele? (elindulás előtti átvizsgálás, vezetési idő, állási idő, karbantartási, takarítási idő)

Forray R.: A jelenlegi és a banburyi munkám között van különbség, de mindegyik hasonlóan kezdődik reggel a buszok reggeli átvizsgálásával. A hibajelentő lapra minden sérülést és hibát fel kell vezetni és ha nagyobb hibáról van szó, akkor a jármű már nem vihető ki a telepről. A hűtőfolyadék és a szélvédő mosó folyadék feltöltése a sofőrök dolga, viszont az esti takarításra van külön személyzet. A napközbeni takarítás: újságok, üres flakonok összeszedését is a sofőrök végzik általában, de Oxfordban az állomáson erre is van külön személyzete a nagyobb cégeknek. A vezetési idő maximum 9 óra egy napra, de általában kevesebb volt nekem a vidéki járatokon. A műszak végeztével a sofőr leadja a buszt a telepen és elszámol a pénzzel, az eladott jegyek után. A tankolás, mosás, takarítás és parkolás külön személyzet dolga.

Folytatjuk.

Forray Róberthez kérdéseket tehettek fel honlapunk vendégkönyv rovatába

 

Tisztelt Kollégák!

Szeretném megmutatni ezt a fényképet mindenkinek. Ez az autóbusz az Alba Volán tulajdona volt ( AAI-607 ) majd a kilencvenes évek közepén eladták Oroszországba. Barabás Józsi , jómagam és Kiss Lajos vezette utoljára itt a volánnál. Jelenleg Novoszimbirszk körzetében üzemel. Sokan biztosan felismerik. Köszönöm Hajmási Tibornak, hogy megtalálta a fényképet és ezzel kis nosztalgiát hozott az életemben.

Jánosik József 

Buszsofőrként Angliában !
2. rész

Jánosik J.: Ott hagytuk abba az első részt, hogy felvettek, de nem volt jogosítványod autóbuszra. Mennyi idő alatt sikerült megszerezned a jogsidat (mennyi volt az elméleti és mennyi a gyakorlati foglalkozás? A vizsga milyen volt?

Forray R.: A szóbeli elbeszélgetés után pár napra, levélben értesítettek, hogy felvételt nyertem és elkezdődött a képzés, amit a cég oktatói végeztek.   Kaptam elméleti képzést, amiben a KRESZ vizsgára készítettek fel és egy számítógépes szimulátoros teszt is volt, amiben a felbukkanó veszélyhelyzetekre kellett reagálni a megfelelő időben. A felkészülés menete elég gyorsan ment és a napjaim egészét kitöltötte, sokszor éjfélig tanultam munka után is, mivel rengeteg szó és szakkifejezés volt a tananyagban, amit meg addig nem tudtam és ki kellett szótárazzak. Az elméleti vizsga volt az első akadály, ahol a velem egyidőben kezdett tanulók 25 %-a ki is esett és 2. próbálkozás után általában a jelentkezők nem nagyon folytatták tovább. A rutin vizsgára való felkészülés volt a következő lépés és én szerencsére a többiekhez képest könnyedén megcsináltam a feladatokat. A rutint vizsga egyébként a forgalmi vizsgával van egybekötve és ha bármelyiknél hibázik a vizsgázó, akkor újra kell csinálni mindkettőt. De ez gondolom otthon is így van.

A jogsi megszerzése 6 hét volt, ebből a KRESZ volt másfél hét, de a vezetés közben is sok elméleti kérdést átbeszéltünk és azoknak az átvitelét gyakorlatba.

A forgalmi vizsga egyszerű volt a számomra, mivel egy aránylag forgalom mentes útvonalat kaptam. A vizsga biztos a cég alkalmazottja és keményen húzta a hibavonalakat, nem volt semmi részrehajlás a részéről. Korrekt volt, bár egy forgalmi helyzetben nem értettem egyet vele a hibapont miatt, amit a vizsga után átbeszéltünk.

Jánosik J.: A vállalatnál, amíg nem volt jogsid kaptál valami munkát vagy az volt addig a munkád, hogy megszerezd a jogosítványt?

Forray R.: A munkám a felkészülés volt, és a későbbi bérem 75%-át kaptam meg fizetés gyanánt, amit a sikertelen vizsgázás esetén sem kellett volna visszafizetnem.

Jánosik J.: Gondolom volt betanulási időszak. Mennyi ideig tartott és ki tanított és mire? (jegykezelés, utaskiszolgálás, autóbusz műszaki ismeretek, stb.)

Forray R.: A vizsga megszerzése után még volt pár képzés, amiben részt vettem, ahol a jegykezeléssel kapcsolatos tudást és az utasokkal való bánásmódot oktatták. Különös tekintettel a fogyatékosokra és mozgássérültekre, mivel ők is megszokott szereplői a tömegközlekedésnek. A képzés Oxfordban volt és a vizsgáimat is ott csináltam. Miután megszereztem a „D” kategóriás jogosítványt, visszakerültem Banburybe, ahol a felvételi elbeszélgetésem is zajlott és a helyi buszdepóban kaptam munkát. Meg kellett csinálnom a típus vizsgákat a különböző típusú buszokkal, amit ott használtak, ami inkább csak egy pár órás vezetgetés volt egy megbízott oktatóval a városban, mint vizsga és utána utasként az útvonalakat tanultam pár hétig.

Jánosik J.: Melyik járatra kerültél és hányan, milyen munkarendben dolgoztok?

Forray R.: Beosztottak egy sofőr mellé, ahol már én vezettem és az illető mentorálta a munkám, ill. segédkezett a jegyeladásban. Elég bonyolult volt az első időszak, ugyanis itt rengeteg fele jegy van és minden buszon lehet venni akár más városokra, vagy teljes megyére szóló jegyet is esetleg kapcsolt jegyeket, amivel olcsóbban lehet utazni helyközi és helyi járatokon.

Abban a kisvárosban, ahol kezdtem, a sofőrök helyi és helyközi járatot is csinálnak egyaránt. Senki nem élvez előnyt vagy hátrányt, mivel a beosztások rotációszerűen mindenkire rákerülnek. A napi beosztás általában fele időarányban tartalmaz helyközi és helyi járatot, és mindig változatosak a műszakok, mivel pár napon belül nem csinálják a sofőrök ugyanazt a járatot, főleg nem ugyan abban az időszakban. De ezek általában településenként változnak.

Folytatjuk.

Forray Róberthez kérdéseket tehettek fel honlapunk vendégkönyv rovatában !

 

Buszsofőrként Angliában
1.rész

Tisztelt Olvasók!

Szeretném bemutatni Forray Róbert székesfehérvári fiatalembert, aki az Oxford – London között közlekedő távolsági autóbusz egyik vezetője.

Jánosik J.: Robi, megkérnélek mutatkozz be az olvasóknak

Forray R.: Forray Róbertnek hívnak, 1981. december 25-én születtem Székesfehérváron. Szüleim (Forray Károly és Róth Ágnes) valamint öcsém Balázs Székesfehérváron élnek. Tanulmányaimat itt végeztem, az Ybl Miklós Gimnáziumban érettségiztem 2000-ben. Majd a Pannon Agrártudományi Egyetem hallgatója lettem általános agrármérnöki szakon a Georgikonban, Keszthelyen.

Egy év külföldi gyakorlaton vettem részt az USA-ban 2004-2005 között, ezért egy év csúszással diplomáztam 2006-ban. Az egy év amerikai kintlét nagyon sokat segített az angol nyelvtudásom megerősítésében és annak gyakorlati használatában. A lediplomázásom évében középfokú nyelvvizsgát tettem angolból, minthogy e nélkül a diplomámat sem kaphattam meg. Annak ellenére, hogy a karrierem nem az agrár szakma irányába mozdult el, a jövőben még lehetséges, hogy agrár irányultságú munkám lesz.

Jelenleg Oxfordban élek menyasszonyommal: Farkas Nórával

Jánosik J.: Miért gondolkodtál a külföldi munkavállalásban?

Forray R.: A külföldi munkával kapcsolatos terveim régen készen álltak, már az egyetemi tanulmányaim alatt. Mindig is olyan típusú ember voltam, aki szeretett utazni és új helyeket megismerni, új dolgokat tanulni. Ezzel kapcsolatosan „látásmódot” szerezni, amire otthoni (és elnézést, hogy így fogalmazok), behatárolt lehetőségekkel rendelkező világunkban nem biztos, hogy szert tehettem volna. Nem utolsó sorban az egzisztenciám megalapozásával kapcsolatos terveim is külföldre vittek, mivel jelenleg Magyarországon elég szűkös lehetőségek vannak a fiatalok számára mind fizetés és munkalehetőség „ügyileg”, főleg az agrár szakmában. A hitelből való kezdést pedig egyáltalán nem találom bölcs döntésnek a mai napig sem.

Jánosik J.: Mikor kerültél Angliába és hol, mit dolgoztál ezidáig?

Forray R.: Még 2006 nyarán jöttem ki Londonba dolgozni az egyetem elvégzése után. Először pincérkedtem pár hónapig és utána vidéken Banburyben találtam jobban fizető munkát a Mini Morris ülésgyárában, ami köztudottan sok magyarnak nyújt segítséget a kijutásban. Másfél évig dolgoztam ott és annak ellenére, hogy nem volt nehéz dolgom kerestem a lehetőségeket kijutni onnan. Ekkor jött a buszvezetés lehetősége. Egy magyar ismerősöm, későbbi kollégám rakott fel hirdetés az iwiw.hu nevű oldalra, hogy a Stagecoach buszsofőröket keres és ingyenesen kiképezik a jelentkezőket. Úgy gondoltam, hogy belevágok és jelentkeztem a cég honlapján az önéletrajzommal és kísérőlevelemmel. Természetesen azt hozzá kell tennem, hogy másfél év gyári munka alatt fejlődött annyit a nyelvtudásom, hogy megütötte azt a szintet, ami szükséges volt ahhoz, hogy egy órás szóbeli elbeszélgetésen részt tudtam venni a későbbi főnökömmel, aki a Banbury-i busz depóban várt egy találkozóra. Matematikai tesztet töltetett ki velem és valószínűleg megfeleltem az igényeiknek, hogy felvett, jelzem, hogy ekkor még nem volt meg a „D” kategóriás jogosítványom.

Folytatjuk.

Forray Róberthez kérdéseket tehettek fel honlapunkon.

(fotón: Forray Róbert)

 

 
Módosítás dátuma: 2017. május 15. hétfő, 07:11